Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu t

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu t


  MỤC LỤC

  Lời nói đầu 1

  Chương I Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất 7

  I. Một số vấn đề chung về nguyên vật liệu và sự cần thiết phải hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. 7

  1. Khái niệm, đặc điểm 7

  2. Phân loại nguyên vật liệu: 8

  3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu: 9

  4. Nhiệm vụ hạch toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất: 10

  II. Tính giá nguyên vật liệu: 10

  1. Tính giá nguyên vật liệu nhập trong kỳ: 11

  2. Tính giá nguyên vật liệu xuất trong kì 11

  2.1. Phương pháp tính giá thực tế bình quân: 11

  2.2. Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO) 13

  2.3. Phương pháp nhập sau - xuất trước(LIFO) 13

  2.4. Phương pháp trực tiếp (gọi là phương pháp giá thực tế đích danh hay phương pháp đặc điểm riêng) 14

  2.5. Phương pháp trị giá hàng tồn cuối kỳ 14

  2.6. Phương pháp hệ số giá 14

  III. Hạch toán nguyên vật liệu: 16

  1. Tổ chức chứng từ kế toán 16

  1.1. Chứng từ kế toán nhập nguyên vật liệu 16

  1.2. Chứng từ kế toán xuất nguyên vật liệu: 17

  2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 17

  2.1. Phương pháp thẻ song song 18

  2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 20

  2.3. Phương pháp sổ số dư: 21

  3. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu: 23

  3.1. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKTX 24

  3.2. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 27

  4. Sổ sách kế toán sử dụng để hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu: 29

  4.1. Hình thức sổ kế toán nhật ký chung (NKC) 29

  4.2. Hình thức sổ kế toán nhật ký - sổ cái (NK - SC) 30

  4.3. Hình thức sổ chứng từ - ghi sổ (CTGS) 32

  4.4. Hình thức sổ Nhật ký chứng từ (NKCT) 33

  IV. Liên hệ với kế toán quốc tế về hạch toán nguyên vật liệu . 34

  1. Chuẩn mực kế toán quốc tế về hạch toán nguyên vật liệu (IAS - 2) 34

  1.1 Phương pháp tính giá nhập kho nguyên vật liệu: 34

  1.2. Các phương pháp tính giá xuất kho: 35

  1.3. Dự phòng giảm giá nguyên vật liệu: 35

  1.4. Một số đặc điểm giữa chuẩn mực kế toán quốc tế với kế toán Việt Nam về hạch toán nguyên vật liệu: 35

  2. Đặc điểm hạch toán nguyên vật liệu ở Pháp 37

  Chương II thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí ô tô 1 -5 39

  I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty. 39

  1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cơ khí ô tô 1 -5: 39

  2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty: 42

  2.1. Nhiệm vụ sản xuất: 42

  2.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm: 43

  3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 43

  4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và hệ thống sổ kế toán tại c.ty cơ khí ô tô 1-5: 46

  4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 46

  4.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống kế toán: 48

  II. Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí ô tô 1 -5: 49

  1. Khái quát chung tình hình nguyên vật liệu tại công ty: 49

  1.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại công ty: 49

  1.2. Công tác quản lý vật liệu ở công ty: 50

  2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty: 51

  2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho: 52

  2.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho: 52

  3. Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty: 52

  3.1. Chứng từ và thủ tục nhập, xuất nguyên vật liệu. 52

  2.2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí ôtô 1-5 59

  2.3. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu: 62

  2.4. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty: 72

  CHương III Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL với việc tăng cường hiệu quả sử dụng NVL tại Công ty cơ khí ô tô 1-5 77

  I.Đánh giá chung công tác hạch toán NVL với việc tăng cường hiệu quả sử dụng NVL Công ty cơ khí ô tô 1-5: 77

  1.Những ưu điểm trong hạch toán NVL tại Công ty 77

  2.Những hạn chế trong công tác hạch toán NVL 79

  II.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL với việc tăng cường hiệu quả sử dụng NVL tại Công ty cơ khí ô tô 1-5. 79


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status