Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Chương Dương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Chương Dương


  LỜI MỞ ĐẦU


  Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là đơn vị trực tiếp làm ra của cải vật chất, cung cấp sản phẩm dịch vụ, lao vụ, phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của toàn xã hội.

  Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.

  Doanh nghiệp tiến hành hạch toán các chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là lãi hay lỗ. Trong quá trình hình thành chi phí sản xuất thì tiền lương là một trong các yếu tố tạo nên giá thành sản phẩm. Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống, góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi và là điều kiện để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp.

  Tiền lương là phần thù lao trả cho người lao động tương xứng với số lượng, chất lượng và kết quả lao động. Bảo hiểm xã hội là khoản trợ cấp cho NLĐ trong thời gian nghỉ việc vì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động .

  Tiền lương và các khoản trích theo lương là nguồn thu nhập chủ yếu của cán bộ CNVC và NLĐ để họ yên tâm ổn định cuộc sống, tích cực hăng hái tham gia lao động sản xuất. Do vậy cùng với sự phát triển và nâng cao hiệu quả SXKD tiền lương của CNVC và NLĐ cũng không ngừng được nâng cao.

  Vì thế có thể nói tiền tương và các khoản trích theo lương luôn luôn là một vấn đề thời sự cần quan tâm trong mọi thời kỳ phát triển của xã hội. Tiền lương và các khoản trích theo lương là một phạm trù kinh tế, nó gắn liền với cách thức phân chia, gắn liền với lợi ích con người, gắn liền với các tổ chức kinh tế. Động lực của việc phân chia tiền lương và các khoản trích theo lương còn là cơ sở để tái sản xuất giản đơn cũng như tái sản xuất mở rộng.

  Ngày nay vấn đề tổ chức phân phối tiền lương và các khoản trích theo lương cho NLĐ trở nên rất cấp thiết trong nền KTTT. Đặc biệt là những phương pháp tính toấn, thanh toán về kế toán tiền lương - BHXH . sao cho tiền lương thực sự là“Đòn bẩy kinh tế ” kích thích, động viên NLĐ hăng hái hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.

  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ công tác hạch toán kế toán, bên cạnh đó cùng với sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Thạc Sĩ Phạm Bích Chi và các cán bộ kế toán trong Công ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Chương Dương” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

  Ngoài Phần mở đầu và Phần kết luận, nội dung của chuyên đề còn có các phần sau:

  Phần I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.

  Phần II : THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG.

  Phần III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG.

  Sau một thời gian dài học tập, nghiên cứu, mặc dầu bản thân đã cố gắng học hỏi và trau dồi kiến thức. Song một phần do thời gian, một phần do khả năng có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót.Vì vậy em kính mong nhận được sự chỉ bảo, động viên, góp ý của Cô giáo hướng dẫn và các cán bộ nhân viên phòng kế toán của Công ty cổ phần Chương Dương để đề tài của em được hoàn thiện hơn.

  Em xin bầy tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc !

  PHẦN I

  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH

  TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.


  1.1. Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP.

  1.1.1. ý nghiã tiền lương trong thu nhập của người lao động.

  Trong mọi chế độ xã hội, việc sản xuất ra của cải vật chất hoặc thực hiện quá trình kinh doanh đều gắn liền với lao động của con người. Lao động là yếu tố cơ bản quyết định trong việc sản xuất kinh doanh, những người lao động làm việc ở các đơn vị sản xuất kinh doanh đều nhận thù lao lao động dưới hình thức tiền lương.

  Tiền lương là một phạm trù kinh tế, là bộ phận của sản phẩm xã hội luôn gắn liền với lao động, tiền tệ và nền sản xuất kinh doanh . Người lao động với tư cách là chủ thể tư liệu sản xuất nhận được của xã hội để thoả mãn tiêu dùng cá nhân, để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất kinh doanh. Do vậy tiền lương thuộc phạm trù phân phối, là một phần thu nhập quốc dân, được Nhà nước phân phối có kế hoạch cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động.

  Trong điều kiện tồn tại nền sản xuất hàng hoá và tiền tệ, tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm do lao động tạo ra. Tiền lương là một bộ phận của CPSXKD cấu thành nên giá thành của sản phẩm hay đựoc xác định là một bộ phận của thu nhập. Trong công tác quản lý hoạt động SXKD của doanh nghiệp, tiền lương được sử dụng như một phương tiện quan trọng - Đòn bẩy kinh tế - để kích thích, động viên người lao động hăng hái sản xuất, tăng thêm sự quan tâm của NLĐ đối với kết quả lao động, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm, tăng năng xuất lao động.

  Ở Việt Nam trong thời kỳ bao cấp, tiền lương chủ yếu bao gồm hai bộ phận: Phần trả bằng tiền trên hệ thống thang lương, bảng lương và phần trả bằn hiện vật thông qua tem, phiếu, sổ. Theo cơ chế thị trường này tiền lương không gắn chặt với số lượng, chất lượng lao động, không phản ánh đúng giá trị sức lao động và không đảm bảo một cuộc sống ổn định cho người lao động. Do đó không tạo ra được động lực sản xuất.

  Còn trong nền KTTT như hiện nay, thừa nhận sức lao động là hàng hoá và sự tồn tại khách quan của phạm trù thị trường sức lao động thì tiền lương thuộc phạm trù giá trị, chịu sự tác động của quy luật giá trị, quy luật cung cầu về sức lao động. Theo Mác “Sức lao động là xương là bắp của sản xuất” có nghĩa là lao động là hoạt động ra giá trị. Cái mà người ta mua bán như hàng hoá là sức lao động. Khi sức lao động trở thành hàng hoá thì giá trị của nó được đo bằng lao động. Người công nhân - người bán sức lao động nhận được giá trị của sức lao động dưới hình thức tiền lương, tiền lương được hình thành trên cơ sở thương lượng, thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng sức lao động, do người sử dụng lao động trực tiếp trả cho NLĐ dựa trên số lượng và chất lượng của CNV, NLĐ đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Như vậy, tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà Doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc mà người lao động đã cống hiến cho Doanh nghiệp. Tiền lương của doanh nghiệp bao gồm lương nhân viên hành chính, lương hưởng theo giờ lao động sản lượng công việc thực tế, các khoản thưởng, hoa hồng, phúc lợi, và những khoản trích theo lương theo quy định hiện hành của pháp luật hay theo sự thoả thuận của đôi bên.

  Bên cạnh đó Doanh nghiệp phải trích vào CPSXKD một bộ phận CP cho người lao động vì họ được hưởng một phần sản phẩm xã hội dưới hình thái tiền tệ trong trường hợp NLĐ tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như : ốm đau, tai nạn lao động, thai sản, hưu trí mất sức. Đó chính là các khoản trích về BHXH, BHYT và KPCĐ. Phần sản phẩm xã hội này biểu hiện dưới hình thái tiền tệ, hình thành nên quỹ BHXH. Quỹ BHXH được sử dụng để chi trợ cấp BHXH cho người lao động. BHYT để tài trợ cho việc phòng chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. KPCĐ chủ yếu để cho hoạt động của tổ chức giới lao động, chăm sóc bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

  Cùng với tiền lương các khoản trích lập quỹ nói trên hợp thành khoản CP về lao động sống trong GTSP. Tính toán CP về lao động sống phải dựa trên cơ sở quản lý và theo dõi quy trình huy động sử dụng lao động trong SXKD.

  Việc tính toán đúng thù lao lao động, phân bổ chính xác tiền lương vào GTSP, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản liên quan cho người lao động sẽ phát huy tính năng động sáng tạo, kích thích NLĐ quan tâm đến thời gian, kết quả và chất lượng của lao động, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đó góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ GTSP, tăng tích luỹ và cải thiện đời sống cho cán bộ CNV, và NLĐ của doanh nghiệp.

  Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh doanh các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, BHXH, cũng được nghiên cứu, đổi mới và đã có tác dụng nhất định kích thích NLĐ tích cực góp sức mình cho sự đổi mới nền kinh tế của đất nước.

  Do đó tiền lương và các khoản liên quan đến người lao động không chỉ là vấn đề quan tâm riêng của NLĐ, mà còn là vấn đề Doanh nghiệp cần thiết phải quan tâm.

  1.1.2.Nhiệm vụ hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp.

  Kế toán với chức năng công cụ quan trọng quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cần được DN sử dụng đúng với chức năng vị trí của nó trong lĩnh vực lao động và quản lý tiền lương. Doanh nghiệp cần tổ chức tốt công tác kế toán lao động tiền lương.

  - Để thực hiện chức năng là công cụ phục vụ sự điều hành và quản lý lao động tiền lương có hiệu quả, kế toán lao động và tiền lương phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

  + Tổ chức ghi chép, phản ánh một cách trung thực, kịp thời đầy đủ, chính xác tình hình hiện có và sự biến động về số lượng, chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả thời gian lao động của CNV, NLĐ.

  + Tính toán chính xác, thanh toán kịp thời, đầy đủ, đúng chính sách chế độ các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho NLĐ.

  + Thực hiện, kiểm tra tình hình huy động và sử dụng lao động, tình hình chấp hành chính sách, chế độ về lao động, tiền lương và BHXH, quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng quỹ tiền lương và quỹ BHXH.

  + Tính và phân bổ đúng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH vào CPSXKD. Hướng dẫn, kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ, đúng đắn chế độ ghi chép ban đầu về lao động tiền lương, BHXH. Mở sổ kế toán và hạch toán lao động, tiền lương, BHXH đúng chế độ, đúng phương pháp.


  Xem Thêm: Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Chương Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Chương Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status