Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 9 Thăng Long

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 9 Thăng Long


  LỜI NÓI ĐẦU


  Để quản lý một cách có hiệu quả tốt nhất đối với các hoạt động của Doanh Nghiệp nói riêng và nền kinh tế Quốc Dân nói chung cần phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau trong đó có kế toán. Đó là một trong những công cụ quản lý Kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.

  Trong những năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam với tư cách là công cụ quản lý kinh tế đã không ngừng được đổi mới, hoàn thiện và phát triển phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực kế toán quốc tế, đồng thời phù hợp với đặc điểm, yêu cầu quản lý kinh tế nước ta, góp phần tích cực vào việc quản lý tài chính của nhà nước nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng. Sau nhiều lần sửa đổi, đến ngày1/11/1995 theo quyết định số 1141/ TCQĐ/ CĐKT của Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành chế độ kế toán Doanh nghiệp. Đây là một bước đổi mới, đánh dấu sự thay đổi toàn diện, triệt để hệ thống kế toán Việt Nam.

  Để có thể tồn tại và phát triển được trong môi trường cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường đòi hỏi các Doanh nghiệp phải tìm và lựa chọn cho mình phương thức sản xuất tối ưu sao cho các yếu tố đầu vào hợp lý, kế toán kết quả đầu ra là cao nhất với giá cả thị trường chấp nhận. Do đó trong hệ thống chỉ tiêu Kinh Tế Tài Chính của Doanh nghiệp sản xuất thì chỉ tiêu chi phí sản xuất và giá thành là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất và có mối quan hệ mật thiết với nhau.

  Tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp sản xuất luôn có ý nghĩa to lớn đối với việc phát triển tích luỹ và góp phần thực hiện tái sản xuất mở rộng, nâng cao đời sống của người lao động.

  Công ty xây dựng số 9 Thăng Long là doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh với hình thức sỡ hữu vốn nhà nước, thi công và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp vừa và nhỏ, thi công giao thông, cầu đường và thuỷ lợi .Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty đang dần được cải thiện, nhưng trước sự đổi mới của hệ thống kế toán đòi hỏi phải tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hơn nữa.

  Hiểu biết được tầm quan trọng của chỉ tiêu chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nhằm đề ra những giải pháp có hiệu quả nhất, có tính thực thi nhất với tình hình thực tế của công ty. Đồng thời có những giải pháp cụ thể để tổ chúc tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế của các loại sản phẩm một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ qui định. Xuất phát từ những lý do trên, trong thời gian thực tập tại công ty được sự giúp đỡ của các cô , các chú trong phòng Tài Chính Kế Toán và qua tìm hiểu về mặt lý luận , thực tiễn , em nhận thấy vấn đề tổ chức chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hết sức quan trọng , cần thiết nên em đã chọn nghiên cứu đề tài “ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long ”

  Bài viết này được kết cấu như sau:

  Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp sản xuất

  Chương 2 : Tình hình thực tế kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long

  Chương 3 : Những ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 9 Thăng Long .

  Được sự giúp đỡ của các cô, các chú trong phòng Tài Chính Kế Toán của công ty, cùng với sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo Trần Văn Dung, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập này. Mặc dù rất cố gắng song với khả năng có hạn và thời gian tiếp cận với thực tế chưa nhiều, chuyên đề này không tránh khỏi những hạn chế và sai sót. Em rất mong sự chỉ bảo, góp ý của thầy cô giáo và các cô chú trong phòng Tài Chính Kế Toán của công ty để chuyên đề này được hoàn chỉnh hơn.

  CHƯƠNG 1


  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ

  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


  1.1- NHIỆM VỤ, VAI TRÒ CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.

  Trong bất kỳ doanh nghiệp nào, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm luôn là chỉ tiêu kinh tế quan trọng được các nhà quản trị Doanh nghiệp quan tâm vì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phản ánh trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Việc tính đúng, đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là tiền đề để hạch toán kinh doanh, xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung hay từng sản phẩm mặt hàng nói riêng. Ngoài ra các tài liệu về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm còn là căn cứ quan trọng cho các nhà quản trị để đánh giá tình hình sử dụng vật tư, tiền vốn, lao động về kế hoạch sản xuất sản phẩm trong kỳ từ đó rút ra kinh nghiệm nhằm tăng cường sự quản lý phù hợp hơn cho từng doanh nghiệp .

  1.1.1-Nhiệm vụ của kế toán :

  Với vai trò quan trọng như vậy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp phải chú trọng xây dựng, bồi dưỡng với nhiệm vụ cơ bản sau :

  - Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc thù hay yêu câù quản lý của từng doanh nghiệp .

  - Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho mà doanh nghiệp đã chọn.

  - Tổ chức tập hợp phân bổ kết chuyển các khoản chi phí tập hợp được theo đúng đối tượng tính giá thành .

  - Lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố báo cáo định kỳ nhằm phân tích đánh giá chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp .

  - Tổ chức kiểm kê, đánh giá khối lượng sản phẩm làm dở một cách khoa học, nhằm xác định giá thành sản phẩm một cách chính xác.

  1.1.2 – Vai trò của kế toán trong công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .

  Từ việc xác định yêu cầu quan trọng của việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ta thấy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác quản lý ở mỗi doanh nghiệp. Nó phản ánh chính xác tình hình thực hiện về định mức chi phí, việc chấp hành các dự toán chi phí của doanh nghiệp, tình hình lãng phí haytiết kiệm chi phí ở mỗi doanh nghiệp. Từ đó tìm ra giải pháp phấn đấu hạ thấp chi phí và giá thành sản xuất sản phẩm. Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được thể hiện trước nhất ở đối tượng tập hợp chi phí đó chính là sự gắn bó hữu cơ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm từ đó tổ chức thiết lập các tài khoản cấp 1, cấp 2 có liên quan nhằm phản ánh một cách chính xác, kịp thời đầy đủ các thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cho nhà quản trị doanh nghiệp .

  Vai trò của kế toán cũng được thể hiện qua chỉ tiêu giá thành. Căn cứ vào các qui tắc tính giá thành mà lựa chọn phương pháp tính giá thành cho phù hợp giữa đặc đIểm qui trình công nghệ với tổ chức sản xuất, giữa các đơn vị sản phẩm với từng khoản mục. Từ đó xây dựng nên chỉ tiêu giá thành chính xác, có ý nghĩa kinh tế cao, tạo khả năng cho doanh nghiệp khai thác nội lực, tiết kiệm chi phí phấn đâú hạ thấp giá thành sản xuất.

  Như vậy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là điều kiện quan trọng để tiến hành hạch toán kinh doanh cũng như cung cấp thông tin quản lý chi phối tới sự hoạt động của doanh nghiệp, cũng như thực hiện các chế độ chính sách tài chính của Doanh nghiệp .

  1.2 – Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất .

  1.2.1 – Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất

  1.2.1.2 – Chi phí sản xuất

  Trong quá trình hoạt động sản xuất doanh nghiệp phải huy động sử dụng các nguồn tài lực, vật lực như : lao động, vật tư, tiền vốn để thực hiện việc sản xuất chế tạo sản phẩm . điều này có nghĩa doanh nghiệp phải bỏ ra các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá cho quá trình hoạt động của mình. Từ đó có thể nói chi phí hoạt động của doanh nghiệp bỏ ra trong một thời kỳ nhất định thể hiện bằng tiền để tiến hành các hoạt động sản xuất chế tạo sản phẩm .

  Trong các doanh nghiệp sản xuất, chi phí sản xuất là loại chi phí có tỷ trọng cao, là yếu tố chủ yếu cấu thành nên giá trị sản phẩm. Chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình sản xuất ở một thời kỳ nhất định được thể hiện bằng tiền.

  Hiện nay trong nền kinh tế thị trường có thể hiểu chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và một bộ phận chi phí gián tiếp liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên xét về thực chất chi phí sản xuất không những bao giá gồm những yếu tố liên quan đến việc sử dụng lao động như tiền lương, tiền công mà còn bao gồm một phần giá trị mới sáng tạo ra như BHXH, BHYT, thuế Từ đó dẫn đến việc phải xây dựng chế độ kế toán phù hợp từ cấp vĩ mô hay ở mỗi doanh nghiệp cần có sự quản lý và đIều chỉnh chi phí một cách thích ứng phù hợp, từ đó tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phục vụ công tác quản lý ở doanh nghiệp .

  1.2.1.2 – Phân loại chi phí sản xuất :


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 9 Thăng Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 9 Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status