Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện mô hình KTQT trong các doanh nghiệp Dược phẩm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện mô hình KTQT trong các doanh nghiệp Dược phẩm


  Hoàn thiện mô hình Kế Toán Quản Trị trong các doanh nghiệp Dược phẩm

  Lời nói đầu

  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Xã hội càng phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh càng được mở rộng, càng mang tính đa dạng, phức tạp thì nhu cầu thông tin càng trở nên bức thiết và quan trọng.
  Kế toán với chức năng thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế - xã hội của một tổ chức để phục vụ nhu cầu quản lý của các đối tượng bên trong và bên ngoài tổ chức, doanh nghiệp còn có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay- giai đoạn toàn cầu hoá nền kinh tế , sự cạnh tranh mang tính chất phức tạp, khốc liệt. Có thể nói, chính chất lượng và hiệu quả của công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý, điều hành tổ chức để đạt được các mục tiêu đã đề ra.
  Xuất phát từ yêu cầu và tính chất thông tin cung cấp cho các đối tượng bên trong và bên ngoài tổ chức có sự khác biệt nên thông tin kế toán được phân biệt thành thông tin KTTC và thông tin KTQT. Mặc dù KTQT mới được phát triển trong giai đoạn gần đây nhưng đã minh chứng được sự cần thiết và quan trọng của nó đối với công tác quản trị, điều hành các tổ chức, doanh nghiệp , đặc biệt là những đơn vị có quy mô lớn, hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành trong phạm vi rộng. KTQT đã, đang và dần trở thành công cụ khoa học giúp nhà quản trị thực hiện tốt các chức năng hoạt động, kiểm soát và ra quyết định.
  ở nước ta, KTQT mới chỉ được đề cập và vận dụng trong thời gian gần đây. Vì thế, việc hiểu để ứng dụng có hiệu qủa KTQT ở các doanh nghiệp có ý nghĩa lớn lao để tăng cường khả năng hội nhập, tạo nên sự an toàn cho nhà quản trị khi có trong tay một công cụ khoa học hỗ trợ cho quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp. Do vậy, xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức công tác KTQT trong các doanh nghiệp nói chung và các DNKDDP nói riêng là một vấn đề hết sức cần thiết. Đây chính là lý do tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài:
  " Hoàn thiện mô hình KTQT trong các doanh nghiệp Dược phẩm"
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
  - Đề tài góp phần làm rõ bản chất, nôị dung, phương pháp nghiên cứu và việc tổ chức công tác KTQT trong các DNKDDP.
  - Thông qua việc nghiên cứu thực tế, đánh giá thực trạng KTQT trong các DNKDDP ở Việt Nam, từ đó đưa ra mô hình tổ chức công tác KTQT trong các đơn vị này.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  Trọng tâm nghiên cứu của luận văn là xác định nội dung KTQT, nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả ở các DNKDDP ở nước ta, từ đó đưa ra phương hướng mô hình tổ chức công tác KTQT ở các DNKDDP.
  4. ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
  Luận văn đã trình bày và làm rõ sự cần thiết, cơ sở lý luận và thực tiễn của tổ chức công tác KTQT trong các DNKDDP.
  Qua việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng KTQT trong các DNKDDP, luận văn đã phân tích những vấn đề còn hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác KTQT trong các DNKDDP.
  5. Kết cấu của luận văn.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 chương, cụ thể như sau:

  Chương 1 : Lý luận chung về KTQT trong doanh nghiệp.

  Chương 2 : Thực trạng và tổ chức công tác KTQT trong các DNKDDP ở Việt Nam hiện nay.

  Chương 3 : Phương hướng tổ chức công tác KTQT trong các DNKDDP ở Việt Nam hiện nay.
  Mục lục
  lời nói đầu 1
  Chương 1: Lý luận chung về kế toán quản trị trong
  doanh nghiệp 4
  1.1. Khái quát chung về kế toán quản trị 4
  1.1.1. Khái niệm 4
  1.1.2. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị 6
  1.1.3. Kế toán quản trị với chức năng quản lý 8
  1.1.4. Phân biệt kế toán quản trị và kinh tế tài chính 10
  1.2. Nội dung và phạm vi của kế toán quản trị trong
  doanh nghiệp 13
  1.2.1. Xét theo nội dung các thông tin mà kế toán quản trị
  cung cấp 13
  1.2.2. Xét theo quá trình kế toán quản trị trong mối quan
  hệ với chức năng quản lý 15
  1.3. Tổ chức công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp 16
  1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác KTQT
  trong doanh nghiệp 16
  1.3.2. Nội dung tổ chức công tác KTQT trong doanh nghiệp 17
  1.4. Sự biểu hiện của KTQT trong hệ thống kế toán Việt Nam 21
  1.5. Các mô hình tổ chức công tác KTQT trong doanh nghiệp 23
  1.5.1 Mô hình tổ chức kết hợp KTQT vơí KTTC 23
  1.5.2. Mô hình tổ chức tách riêng KTQT với KTTC 24

  Kết luận chương 1 25


  Chương 2:
  Thực trạng tổ chức công tác KTQT trong
  các doanh nghiệp KDDP ở Việt Nam hiện nay. 27
  2.1. Lịch sử hình thành KTQT và quá trình ra đời KTQT ở
  Việt Nam 27
  2.1.1.Lịch sử hình thành KTQT 27
  2.1.2. Quá trình ra đời KTQT ở Việt Nam 29
  2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý và tổ chức
  bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp KDDP 33
  2.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 33
  2.2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý 36
  2.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 37
  2.3. Thực trạng tổ chức công tác KTQT trong các doanh
  nghiệp KDDP hiện nay ở Việt Nam 39
  2.3.1. Thực trạng tổ chức công tác KTQT 39
  2.3.2. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác KTQT 56
  2.3.3. Nguyên nhân của những kết quả và hạn chế 59
  2.4. Liên hệ với kinh nghiệm tổ chức công tác KTQT ở một số
  nước trên thế giới 61
  2.4.1. Mô hình tổ chức công tác KTQT ở Liên Xô cũ 61
  2.4.2. Mô hình tổ chức công tác KTQT ở Pháp 61
  2.4.3. Mô hình tổ chức công tác KTQT ở Anh và Mỹ 62

  kết luận chương 2 .62
  Chương 3:
  Phương hướng tổ chức công tác KTQT trong các doanh nghiệp KDDP ở Việt Nam hiện nay. 64
  3.1. Sự cần thiết và yêu cầu tổ chức công tác KTQT trong các
  doanh nghiệp KDDP hiện nay 64
  3.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác KTQT trong các
  doanh nghiệp KDDP 64
  3.1.2. Yêu cầu chủ yếu của tổ chức công tác KTQT trong các
  doanh nghiệp KDDP 65
  3.2. Phương hướng tổ chức công tác KTQT ở các doanh
  nghiệp KDDP trong điều kiện hiện nay. 67
  3.2.1. Nội dung cơ bản tổ chức công tác KTQT trong các
  DNKDDP 67
  3.2.2. Tổ chức bộ máy KTQT trong các DNKDDP 84
  3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc tổ chức công tác KTQT
  trong các doanh nghiệp KDDP 86
  3.3.1. Nhân tố khách quan ( thuộc về Nhà nước ) 86
  3.3.2. Nhân tố chủ quan ( thuộc về doanh nghiệp ) 87
  Kết luận chương 3 .87
  Kết luận 88
  Tài liệu tham khảo 89


  Xem Thêm: Hoàn thiện mô hình KTQT trong các doanh nghiệp Dược phẩm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện mô hình KTQT trong các doanh nghiệp Dược phẩm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status