Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty in và Đầu tư Mỹ thuật Việt

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty in và Đầu tư Mỹ thuật Việt


  LỜI MỞ ĐẦU


  Hiện nay, xu hướng chung của nền kinh tế thế giới là sự quốc tế hoá và hợp tác hoá, các quốc gia trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau hơn về kinh tế, chính trị Nền kinh tế càng được quốc tế hoá bao nhiêu thì sự cạnh tranh giữa các quốc gia, các công ty càng trở nên mạnh mẽ. Tất cả các quốc gia đều phải bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt đó để tránh bị đẩy lùi lại phía sau. Thị trường cạnh tranh tự do đã thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của các doanh nghiệp.

  Hạch toán kế toán với tư cách là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, đã góp phần tích cực vào sự thành công của công cuộc đổi mới kinh tế ở đất nước ta. Trong đó tổ chức tốt công tác kế toán nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh không những đảm bảo cung cấp vật liệu được đồng bộ, kịp thời, chính xác mà còn là điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm bớt chi phí trung gian và thực hiện tiết kiệm vật liệu. Tổ chức tốt công tác kế toán nguyên vật liệu sẽ có ảnh hưởng tích cực tới việc tăng năng suất lao động, cải tiến sử dụng máy móc thiết bị, thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần trong việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm và tích luỹ cho ngân sách.

  Vật liệu là đối tượng lao động, là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, chi phí vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng số chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong khi đó vật liệu của doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, nó thường biến động về cả số lượng, chất lượng và giá cả. Do đó việc tổ chức hạch toán vật liệu dùng cho sản xuất có ý nghĩa quan trọng, nó tác động mạnh mẽ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  Xuất phát từ tầm quan trọng đó của nguyên vật liệu, sau một thời gian thực tập tại Công ty in và đầu tư Mỹ Thuật Việt, với kiến thức thu nhận được trong thời gian học tập, nghiên cứu tại trường em đã tìm hiểu và lựa chọn đề tài “Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty in và đầu tư Mỹ Thuật Việt” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

  Nội dung của chuyên đề ngoài lời nói đầu và kết luận, gồm một số vấn đề chính như sau:

  Chương I- Các vấn đề chung về kế toán nguyên liệu,vật liệu và công cụ,dụng cụ của Công ty in và đầu tư Mỹ Thuật Việt.

  Chương II- Thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty in và đầu tư Mỹ Thuậ Việt.

  Chương III- Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên liệu,vật liệu tại Công ty in và đầu tư Mỹ Thuật Việt.

  Trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu về lý luận và thực tiễn để hoàn thành chuyên đề này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế do nhận thức và trình độ có hạn. Em rất mong muốn tiếp thu và chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp để em có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức của mình và để phục vụ tốt hơn cho quá trình học tập, công tác sau này.

  Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của cô Trần Ngọc Anh và các cô chú, anh chị trong phòng kế toán của công ty để em có thể hoàn thành tốt chuyên đề này.


  CHƯƠNG I:

  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÔNG TY IN VÀ ĐẦU TƯ MỸ THUẬT VIỆT

  I.Khái niệm,đặc điểm và vai trò của NL,VL và CC,DC trong sản xuất kinh doanh:

  1.Khái niệm và đặc điểm của nguyên liệu,vật liệu và công cụ,dụng cụ:

  a.Khái niệm:

  Nguyên vật liệu là một bộ phận trọng yếu của tư liệu sản xuất, nguyên vật liệu là đối tượng của lao động đã qua sự tác động của con người. Trong đó vật liệu là những nguyên liệu đã trải qua chế biến. Vật liệu được chia thành vật liệu chính, vật liệu phụ và nguyên liệu gọi tắt là nguyên vật liệu. Việc phân chia nguyên liệu thành vật liệu chính, vật liệu phụ không phải dựa vào đặc tính vật lý, hoá học hoặc khối lượng tiêu hao mà là sự tham gia của chúng vào cấu thành sản phẩm. Khác với vật liệu, công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ tiêu chuẩn quy định về giá trị và thời gian sử dụng của tài sản cố định. Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chi phí sản xuất cho ngành xây lắp gắn liền với việc sử dụng nguyên nhiên vật liệu, máy móc và thiết bị thi công và trong quá trình đó vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nên sản phẩm công trình. Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vật liệu bị tiêu hao toàn bộ và chuyển giá trị một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

  b.Đặc điểm:

  In cơ bản là một ngành sản xuất vật chất mang tính chất công nghiệp, sản phẩm của ngành in là những loại lịch bàn,lịch tờ,lịch treo ,các loại văn hoá phẩm sách báo,tạp chí,tập san,các loại tem nhãn,bao bì phục vụ cho việc tiêu dùng,các tài liệu,sổ sách,bảng biểu,giấy tờ phục vụ công tác quản lý kinh tế,quang lý hành chính cua trung ương và địa phương theo đúng qui định của pháp luật làm theo các hợp đồng khach hàng yêu cầu,công việc in ấn được tiến hành cố định tại xưởng sản xuất

  2.Vai trò cua nguyên liệu,vật liệu và công cụ,dụng cụ trong sản xuất kinh doanh:

  Trong doanh nghiệp in chi phí về vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn từ 65%- 70% trong tổng gía trị hợp đồng in ấn. Do vậy việc cung cấp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ kịp thời hay không có ảnh hưởng to lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất (tiến độ thi công xây dựng) của doanh nghiệp, việc cung cấp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ còn cần quan tâm đến chất lượng, chất lượng các công trình phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng của vật liệu mà chất lượng công trình là một điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp có uy tín và tồn tại trên thị trường. Trong cơ chế thị trường hiện nay, việc cung cấp vật liệu còn cần đảm bảo giá cả hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Bên cạnh đó, công cụ dụng cụ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh mà vẫn giữ nguyên được hình thái vật chất ban đầu, giá trị thì dịch chuyển một lần hoặc dịch chuyển dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Song do giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn nên có thể được mua sắm, dự trữ bằng nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp như đối với nguyên vật liệu.

  Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ có vị trí hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nếu thiếu nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ thì không thể tiến hành được các hoạt động sản xuất vật chất nói chung và qúa trình in nói riêng.

  Trong qúa trình in các công trình, thông qua công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, từ đó có thể đánh giá những khoản chi phí chưa hợp lý, lãng phí hay tiết kiệm. Bởi vậy cần tập trung quản lý chặt chẽ vật liệu, công cụ dụng cụ ở tất cả các khâu: thu mua, bảo quản, dự trữ và sử dụng vật liệu, công cụ dụng cụ nhằm hạ thấp chi phí sản xuất sản phẩm trong chừng mực nhất định, giảm mức tiêu hao vật liệu, công cụ dụng cụ trong sản xuất còn là cơ sở để tăng thêm sản phẩm cho xã hội. Có thể nói rằng vật liệu, công cụ dụng cụ giữ vị trí quan trọng không thể thiếu được trong quá trình in.

  II.Phân loại nguyên liệu,vật liệu và công cụ,dụng cụ:

  1.Phân loại nguyên liệu,vật liệu va công cụ,dụng cụ:

  a.Phân loại NL,VL theo vai trò,tác dụngcủa NL,VL trong quá trìng sản xuất:

  Căn cứ vào nội dung kinh tế, vai trò của chúng trong quá trình thi công xây lắp, căn cứ vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp thì nguyên vật liệu được chia thành các loại sau:

  + Nguyên vật liệu chính: Là đối tượng lao động chủ yếu trong doanh nghiệp in, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể chính của sản phẩm.


  Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty in và Đầu tư Mỹ thuật Việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty in và Đầu tư Mỹ thuật Việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status