Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3


  LỜI NÓI ĐẦU  Chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là một bước rất quan trọng trong chính sách cải cách kinh tế của Đảng và Nhà nước ta. Chính sách này đã khuyến khích kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều nguồn vốn, tạo ra công ăn việc làm và sản phẩm cho xã hội. Sự phát triểnnày góp phần đưa nền kinh tế nước ta từng bước hoà nhập với kinh tế khu vực và thế giới.

  Với một nền kinh tế thị trường như vậy, vấn đề của các doanh nghiệp là làm sao cho đứng vững và khẳng định chính mình trên thị trường. Từ vấn đề này đã phát sinh một loạt các yêu cầu về cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy sản xuất .

  Muốn cho quá trình hoạt động của các đơn vị được đều đặn liên tục, thường xuyên thì việc đảm bảo nhu cầu vật tư đúng về chất lượng, phẩm chất, qui cách, đủ số lượng, kịp về thời gian là yêu cầu vô cùng quan trọng và đó cũng là điều bắt buộc mà nếu không thực hiện được thì quá trình sản xuất sẽ ngừng hoạt động.

  Hạch toán kế toán là một trong những công cụ quản lý kinh tế, sự phản ánh và kiểm tra toàn diện tình hình sản xuất và thực hiện kế hoạch của Nhà nước. Nếu hạch toán nói chung là công cụ để quản lý kinh tế thì kế toán vật liệu là công cụ dụng cụ laị là công cụ lại là công cụ đắc lực phục vụ cho công tác quản lý vật liệu, cung ứng kịp thời vật tư đảm bảo sản xuất. Kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ có đầy đủ, chính xác, kịp thời hay không có tác dụng rất lớn đến chất lượng công tác quản lý vật liệu của doanh nghiệp. Vì vậy một trong những vấn đề quan trọng là tăng cường quản lý công tác, quản lý vật liệu và hoàn thiện công tác kế toán vật liệu.

  Từ nhận thức đó và qua quá trình thực tập tìm hiểu công tác kế toán tại Công ty Dệt 8/3 em thấy được vai trò của kế toán với việc quản lý vật liệu. Được sự giúpđỡ của các phòng ban đặc biệt là Phòng kế toán tài chính, cùng với sự chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn, em đã chọn đề tài kế toán vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3 làm bài viết.  Bài viết gồm 3 chương :

  Chương I : Những vấn đề chung về công tác kế toán vật liệu công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp sản xuất.

  Chương II : Thực tế công tác kế toán vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3.

  Chương III : Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3.


  Với thời gian, thông tin và trình độ bản thân còn hạn chế, do vậy bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn bè.  Chương I

  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KINH TẾ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


  I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.

  1. Khái niệm, đặc điểm vật liệu - công cụ dụng cụ

  Vật liệu là đối tượng lao động đã được thay đổi do lao động công ích của con người tác động vào đó. Vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm. Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất, dưới tác động của lao động vật liệu bị tiêu hao toàn bộ hoặc bị thay đổi hoàn toàn hình thái vật chất ban đầu để cấu thành nên thực thể của sản phẩm. Về mặt giá trị vật liệu chuyển dịch mộtlần toàn bộ giá trị vào giá trị sản phẩm mà nótạo ra.

  Khác với vật liệu, công cụ dụng cụ là những vật liệu lao động không đủ tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng qui định để xếp vào tài sản cố định nhưng công cụ dụng cụ mang đầy đủ đặc điểm như tài sản cố định hữu hình : Tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, giá trị hao mòn dần trong quá trình sử dụng, giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến lúc hư hỏng. Song do công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn nên được mua sắm dự trữ bằng nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp như đối với vật liệu.

  2. Vai trò của vật liệu - công cụ dụng cụ

  Trong quá trình sản xuất, chi phí nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số chi phí sản xuất tạo ra sản phẩm, do đó vật liệu - công cụ dụng cụ không chỉ quyết định đến mặt số lượng của sản phẩm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm tạo ra. Vật liệu - công cụ dụng cụ có đảm bảo qui cách chủng loại, có đa dạng phong phú thì sản phẩm sản xuất ra mới đạt yêu cầu và phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng ngày một cao của xã hội.

  Như vậy, vật liệu - công cụ dụng cụ có vị trí quan trọng không thể phủ nhận được trong quá trình sản xuất. Xuất phát từ tầm quan trọng trên, việc giảm chi phí vật liệu - công cụ dụng cụ, giảm mức tiêu hao vật liệu - công cụ dụng cụ trong sản xuất cho mỗi đơn vị sản phẩm là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong quản lý sản xuất kinh doanh. Điều đó sẽ làm hạ thấp chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận của doanh nghiệp đồng thời với một lượng chi phí không đổi có thể làm ra được nhiều sản phẩm, tức là hiệu quả đồng vốn được nâng cao.

  3. Yêu cầu cơ bản về quản lý vật liệu - công cụ dụng cụ

  Vật liệu- công cụ dụng cụ là tài sản dự trữ sản xuất kinh doanh thuộc tài sản lưu động, do vậy thường xuyên biến động. Do đó, để tăng cường công tác quản lý việc quản lý vật liệu - công cụ dụng cụ phải được quản lý chặt chẽ ở tất cả các khâu : thu mua, bảo quản, dự trữ và sản xuất vật liệu công cụ dụng cụ nhằm hạ chi phí nguyên vật liệu, giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất.

  Trong khâu thu mua vật liệu - công cụ dụng cụ phải quản lý chặt chẽ về khối lượng qui cách, chủng loại, giá mua chi phí thu mua. Thực hiện kế hoạch thu mua theo đúng tiến độ thờigian phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  Trong khâu bảo quản, để tránh mất mát hư hỏng, hao hụt đảm bảo an toàn vật liệu công cụ dụng cụ, việc tổ chức kho tàng bến bãi, thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với từng loại vật liệu công cụ dân dụng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình sản xuất và kết quả sản xuất kinh doanh.

  Trong khâu dự trữ, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được bình thường, không ngừng trệ, gián đoạn do cung ứng không kịp thời hoặc gây tình trạng ứ đọng vốn do dự trữ quá nhiều, đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định được mức tối đa, tối thiểu, sử dụng hợp lý tiết kiệm trên cơ sở các định mức, dự đoán chi phí có ý nghĩa quan trọng việc hạ thấp chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng thu nhập, tích luỹ cho doanh nghiệp, do vậy trong khâu sử dụng cần phải tổ chức tốt việc ghi chép, phản ánh . dùng và sản phẩm vật liệu - công cụ dụng cụ trong sản xuất.

  Tóm lại, vật liệu - công cụ dụng cụ là yếu tố đầu tiên trong quá trình tạo ra sản phẩm. Muốn sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và tạo được uy tín trên thị trường nhất định phải tổ chức tốt khâu quản lý vật liệu - công cụ dụng cụ.


  Xem Thêm: Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status