Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung


  Mục lục

  Các ký hiệu viết tắt

  Lời mở đầu 1

  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

  I.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 3

  1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất. . 3

  2. Phân loại chi phí sản xuất 4

  2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố . 4

  2. 2. Phân loại chi phí sản xuất theo chức năng .5

  2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo quan hệ với chi tiêu 5

  2. 4. Phân loại chi phí sản xuất theo quan hệ với đối tượng chịu chi phí 6

  2. 5. Phân loại theo quan hệ với công nghệ sản xuất 6

  2. 6. Phân loại theo quan hệ với công nghệ sản xuất 6

  3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cư xác định 7

  4. Phương pháp tập chi phí sản xuất 8

  5. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 9

  6. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 10

  7. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất chung 12

  8. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 14

  8. 1. Hạch toán thiệt hại do sản phẩm hỏng 14

  8. 2. Hạch toán thiệt hại do ngừng sản xuất 16

  9. Tập hợp chi phí sản xuât toàn doanh nghiệp 17

  9. 1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên 17

  9. 2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 20

  10. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 21

  10.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22

  10. 2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng hoàn thành tương đương 23

  10. 3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 23

  II. Các phương pháp tính giá thành 24

  1. Giá thành và các loại giá thành 24

  1. 1. Khái niệm giá thành 24

  1. 2. Các loại giá thành sản phẩm 24

  2. Đối tượng tính giá thành 25

  3. Kỳ tính giá thành 26

  4. Các phương pháp tính giá thành 27

  4. 1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 28

  4. 2. Phương pháp tính giá thành phân bước 29

  4. 3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 31

  4. 4. Phương pháp tính giá thành có loại trừ chi phí 32

  4. 5. Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 33

  4. 6. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ. 34

  4. 7. Phương pháp tính giá thành theo định mức 35

  III. Tổ chức hệ thống sổ để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 35

  1. Các chứng từ hạch toán ban đầu 35

  2. Tổ chức hạch toán tổng hợp 36

  2.1. Doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung. 37

  2.2. Doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký – sổ Cái. 38

  2.3 Doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ. 39

  2.4. Doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký – chứng từ. 40

  Chương 2. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung.

  I. Đặc điểm và tình hình chung của Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung 41

  1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 41

  2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp 43

  2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 43

  2.2. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý tại xí nghiệp. 43

  2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ. 46

  3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp. 47

  3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp. 47

  3.2. Tổ chức hạch toán kế toán tại xí nghiệp. 49

  II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. 52

  1. Hạch toán chi phí sản xuất. 52

  1.1. Phân loại chi phí sản xuất tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. 52

  1.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 54

  1.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. 54

  1.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp. 55

  1.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 55

  1.4.2. Chi phí nhân công trực tiếp. 60

  1.4.3. Chi phí sản xuất chung. 65

  1.4.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ. 71

  2. Tính giá thành sản phẩm. 77

  2.1. Đặc điểm tính giá thành tại xí nghiệp. 77

  2.2. Phương pháp và trình tự tính giá thành áp dụng tại xí nghiệp.

  Chương III. Một số giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung.

  I. Đánh giá chung về công tác quản lý chi phí và hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. 82

  1. Đánh giá về công tác quản lý chi phí tại xí nghiệp. 82

  1.1. Những thành tựu đạt được về công tác quản lý chi phí. 82

  1.2. Hạn chế về công tác quản lý chi phí. 84

  2. Đánh giá về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp. 85

  2.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại xí nghiệp. 85

  2.2. Đánh giá về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp. 86

  2.2.1. Những thành tựu đạt được. 86

  2.2.2. Một số hạn chế cần khắc phục. 87

  II. Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. 89

  1. Điều kiện của việc hoàn thiện. 89

  2. Nội dung hoàn thiện. 90

  2.1. Hoàn thiện hạch toán chi phí vận chuyển nguyên vật liệu trực tiếp. 90

  2.2. Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp sản xuất và chi phí nhân viên phân xưởng. 91

  2.3. Hoàn thiện việc hạch toán các khoản thiệt hại do sản phẩm hỏng. 94

  2. 4. Hoàn thiện hệ thống sổ sách. 95

  2.5. Hoàn thiện việc mở thẻ tính giá thành. 98

  Kết luận 100

  Danh mục tài liệu tham khảo


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status