Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Vật tư và Xây dự

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Vật tư và Xây dự


  LỜI MỞ ĐẦU


  Cơ sở vật chất kỹ thuật là nền tảng phát triển của mỗi quốc gia. Nền tảng có vững chắc thì quốc gia mới phát triển vững mạnh . Cơ sở vật chất được tạo ra không thể thiếu bàn tay đóng góp quan trọng của ngành xây dựng cơ bản. Xây dựng cơ bản là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển phồn thịnh của đất nước và giữ vai trò quan trọng bởi nó thuộc về nhu cầu thiết yếu của con người, của xã hội. Nói như vậy để thấy rằng XDCB không chỉ tạo ra bề nổi cho một quốc gia mà còn phản ánh nội lực Kinh tế, Chính trị, Xã hội, thậm chí cả Bản sắc văn hoá dân tộc.

  Vậy vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để quản lý tốt cơ sở vật chất , đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế , xã hội trong thời kỳ hiện nay ? Để quản lý tốt vấn đề này, trước tiên là chúng ta phải quản lý tốt nguồn hình thành cơ sở vật chất đó. Muốn vậy, yêu cầu đặt ra là chúng ta phải tính đúng, tính đủ, kịp thời, chính xác chi phí bỏ ra để thực hiện xây dựng một công trình, một hạng mục công trình. Đây là vấn đề quan trọng và phức tạp trong công tác kế toán vì thông thường việc tính chi phí phải tập hợp tất cả mọi chứng từ có liên quan. Đồng thời, chi phí chính là khoản mục trực tiếp tác động đến việc tính chính xác giá thành sản phẩm xây lắp Do đó, trong Xây lắp quản lý tốt chi phí không chỉ có lợi cho Doanh nghiệp mà còn có tác dụng rất lớn đến việc sử dụng hiệu quả vốn đầu tư của nhà nước. Thấy được vai trò quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất Xây lắp, cùng với thời gian nghiên cứu lý luận ở trường và thực tế thực tập tại Công ty Vật tư và Xây dựng công trình. Em đã chọn đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập của mình “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Vật tư và Xây dựng công trình”.

  Ngoài lời giới thiệu và kết luận, bố cục chuyên đề thực tập của em gồm 3 phần:

  Phần I: Khái quát chung về đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán của công ty vật tư và xây dựng công trình

  Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty vật tư và xây dựng công trình.

  Phần III: Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty vật tư và xây dựng công trình.


  PHẦN I

  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


  1.1- Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ mỏy quản lý hoạt động tổ chức kinh doanh tại cụng ty

  1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.

  - Căn cứ vào quy chế thành lập và giải thể Doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 338/ HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng bộ trưởng nay là Chính phủ.

  - Căn cứ vào thông báo đồng ý thành lập Doanh nghiệp Nhà nước số 02/ TB ngày 21/2/1995.

  - Căn cứ vào công văn số 971/ ĐMDN ngày 1/3/1991 của Văn phũng Chớnh phủ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

  Ngày 3/3/1995 Công ty Vật tư và Xây dựng công trỡnh được thành lập theo Quyết định số 666/QD – TCCCB – LD của Bộ Giao thông vận tải. Theo Quyết định này Công ty Vật tư và Xây dựng công trỡnh là một Cụng ty trực thuộc Tổng cụng ty Xõy dựng cụng trỡnh giao thụng 8:

  Tên doanh nghiệp: Công ty Vật tư và Xây dựng công trỡnh.

  Tờn giao dịch quốc tế: METECCO.

  Hỡnh thức sở hữu vốn: Quốc doanh.

  Lĩnh vực kinh doanh: Xõy dựng cỏc cụng trỡnh dõn dụng.

  Địa chỉ giao dịch: Trước đây trụ sở chính ở số 185 Tây Sơn - Quân Đống Đa – Hà Nội. Nhưng do điều kiện hoạt động hiện nay, công ty đó được chuyển tới số 18 Hồ Đắc Di - Quận Đống Đa – Hà Nội.

  Công ty Vật tư và Xõy dựng cụng trỡnh là một thành viờn hạch toỏn độc lập của Tổng công ty công trỡnh giao thụng 8,hoạt động theo luật Doanh nghiệp Nhà nước. Các Quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Vật tư và Xây dựng công trỡnh được Bộ trưởng Bộ giao thụng vận tải phờ duyệt.

  Trải qua hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, Cụng ty Vật tư và Xõy dựng cụng trỡnh đó trải qua những thăng trầm phát triển của cơ chế thị trường và gặp không ít khó khăn trong tiến trỡnh SXKD. Đến nay, Công ty vẫn là một trong những đơn vị dẫn đầu của Tổng công ty Xây dựng công trỡnh giao thụng 8. Là một Đơn vị chuyên xây dựng các công trỡnh giao thụng quan trọng của quốc gia. Cụng ty Vật tư và Xây dựng công trỡnh luụn thấy rừ trỏch nhiệm của mỡnh. Chớnh vỡ vậy, Cụng ty thường xuyên đổi mới, sáng tạo, tỡm hướng đi riêng cho những chặng đường phát triển.

  1.1.2-Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Vật tư và Xây dựng công trỡnh.

  1.1.2.1/ Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Công ty Vật tư và Xây dựng công trỡnh kinh doanh cỏc ngành nghề sau:

  - Xõy dựng và sửa chữa cỏc cụng trỡnh giao thụng vận tải: Cầu, đường

  - Đào đắp đất, đá san lấp mặt đường.

  - Sản xuất kinh doanh vật tư,thiết bị và Xây dựng chuyên nghành giao thông.

  - Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn.

  Trong các lĩnh vực hoạt động trên thỡ lĩnh vực Xõy đựng và sửa chữa cac công trỡnh giao thụng là lĩnh vực hoạt động chủ yếu và đem lại nguồn thu nhập lớn nhất cho Công ty. Hàng năm, Công ty đó trỳng thầu rất nhiều cỏc cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh giao thụng quan trọng cua quốc gia: Cụng trỡnh quốc lộ 1A, quốc lộ 27B – Ninh Thuận

  1.1.2.2/ Thị trường hoạt động của Công ty Vật tư và Xây dựng công trỡnh

  Công ty Vật tư và Xây dựng công trỡnh khụng ngừng mở rộng thị trường hoạt động, tăng quy mô, phạm vi sửa chữa và xõy dựng cỏc cụng trỡnh giao thụng. Xuất phỏt từ lĩnh vực hoạt động là xây dựng, sửa chữa và cung cấp các thiết bị, cấu kiện phục vụ cho các công trỡnh giao thụng, nờn thị trường hoạt động của Công ty là tất cả các tỉnh, thành trong cả nước: Cụng trỡnh, HMCT, do Cụng ty Vật tư và Xây dựng công trỡnh thực hiện khụng cố định ở bất kỳ Tỉnh nào mà thường xuyên thay đổi từ nông thôn đến thành thị, từ vùng núi đến đồng bằng Do có thị trường hoạt đổng rộng khắp đó tạo những điều kiện thuận lợi cho Công ty như:

  - Đó linh động trong việc đấu thầu công trỡnh.

  - Nghiên cứu và nắm bắt chính xác nhu cầu thị trường.

  - Có nhiều cơ hội lựa chọn, ký kết hợp đồng xây dựng.

  - Tạo dựng được uy tín, chỗ đứng cho Công ty trên thị trường.

  Bên cạnh đó, do thị trường hoạt động rộng khắp nên Công ty cũng gặp khó khăn cần khắc phục:

  - Do địa bàn hoạt động phân tán, lưu động nên việc tổ chức quản lý, giỏm sỏt, kiểm tra thực hiện thi cụng cụng trỡnh gặp rất nhiều khú khăn.

  - Do địa bàn hoạt động rộng khắp nên gây khó khăn trong việc vận chuyển máy thi công, nguyên vật liệu nên làm tăng chi phí vận chuyển.

  - Ngày nay, khi nền kinh tế có nhiều biến đổi Công ty đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nên địa bàn hoạt động phân tán là một bất lợi cho việc cạnh tranh trên thị trường.

  1.1.2.3/ Tỡnh hỡnh hoạt động tài chính Công ty trong những năm qua.

  Trong những năm gần đây , do có sự đổi mới và có những bước đi đúng đắn , Công ty Vật tư và xây dưng công trình đã có mức tăng trưởng kinh tế ổn định , lợi nhuận hàng năm tăng , thu nhập của người lao động được cải thiện , thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước . Dưới đây là một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua:


  Các chỉ tiêu tài chính của công ty Vật tư và xây dựng công trình


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Vật tư và Xây dự
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Vật tư và Xây dự sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status