Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Báo cáo kế toán tổng hợp tại xí nghiệp xe Buýt Thăng Long <KTTH> (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T)

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo kế toán tổng hợp tại xí nghiệp xe Buýt Thăng Long (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T)


  MỤC LỤC


  LỜI NÓI ĐẦU

  PHẦN I : ĐẶC ĐIỂM SXKD VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN

  I. Khái quát chung về Xi nghiệp xe Buýt Thăng Long

  II. Cơ cấu Bộ máy quản lý của xí nghiệp

  III. Cơ cấu sản xuất của xí nghiệp

  PHẦN II. CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẠI XI NGHIỆP XE BUÝT THĂNG LONG

  I. Số dư đầu kỳ các Tài khoản

  II. Số dư chi tiết các Tài khoản

  III. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

  IV. Định khoản và phản ánh lên sơ đồ Tài khoản liên quan

  PHẦN III. KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỦA XÍ NGHIỆP

  Chương I : Kế toán TSCĐ

  I. Đặc điểm phân loại TSCĐ

  II . Đánh giá TSCĐ

  III. Hạch toán tăng giảm TSCĐ

  IV .Kế toán khấu hao TSCĐ

  V. Kế toán sữa chữa TSCĐ

  VI. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng hạch toán

  Chương II : Kế toán nguyên vật liệu - và công cụ dụng cụ

  I . Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ :

  II. Đánh giá vật liệu và công cụ dụng cụ :

  III : Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên

  IV Kế toán chi tiết vật liệu , công cụ , dụng cụ

  V. Các nghiệp vụ KTPS liên quan trong tháng

  Chương III: Kế toán chi phí nhân công và tính BHXH, BHYT,KPCĐ thu nhập của người lao động

  I/ Những vấn đề chung về hạch toán lao động và tiền lương

  II/ Hạch toán lao động về mặt số lượng, thời gian và kết quả lao động

  III/ Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương xí nghiệp xe buýt Thăng Long

  CHƯƠNG IV : KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  I/ Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xe buýt Thăng Lon

  II/ Hạch toán chi phí sản xuất ở xí nghiệp theo phương pháp KHTX

  1/ Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  II/ Hạch toán chi phí sản xuất ở xí nghiệp theo phương pháp KHTX

  1/ Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  1.2 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán

  1.3.Các nghiệp vụ kinh tê phát sinh về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  1.4 Kế toán tiền hành định khoản

  2/ Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

  2.1/ Khái niệm và tài khoản hạch toán

  2.2/ Trình tự phương pháp hạch toán

  2.3.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chi phí nhân công trực tiếp phát sinh

  2.4 Kế toán tiền hành định khoản :

  3. Hạch toán chi phí sản xuất chung

  3.1/ Khái niệm và tài khoản sử dụng

  3.2/ Cách tính và trình tự phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung

  3.3 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về chi phí sản xuất chung trong tháng

  3.4 Kế toán tiến hành định khoản như sau

  4. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

  4.1 : Khái niệm và Tài khoản sử dụng

  4.2 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu:

  4.3 Các nghiệp cụ kinh tế phát sinh trong thág 05 / 2004

  4.4 Kế toán tiến hành định khoản như sau

  Chương V: Kế toán các loại vốn bằng tiền

  I/ Hạch toán các loại vốn bằng tiền

  1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán

  2.Tài khoản sử dụng:

  3/ Hạch toán tiền mặt

  4/ Hạch toán tiền gửi ngân hàng

  5. Một số nghiệp vụ phát sinh về các loại tiền tại xí nghiệp trong tháng 05/2004

  6. Kế toán tiến hành định khoản như sau :

  Chương Vi: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán

  1. Kế toán các khoản tạm ứng :

  1.1 Khái niệm

  1.2Tài khoản và chứng từ sử dụng :

  1.3Trình tự hạch toán

  1.4Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

  1.5Kế toán định khoản

  2. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán

  2.1/ Khái niệm thanh toán với người bán :

  2.2 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán

  2.3 Trình tự hạch toán

  2.4 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

  2.5 Kế toán định khoản

  3/ Kế toán chi phí phải trả

  3.1/ Khái niệm và chi phí phải trả

  3.2/ Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán

  3.3. TRình tự hạch toán

  3.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về chi phí phải trả trong tháng

  3.5. Kế toán định khoản như sau:

  Chương VII : Phương pháp hạch toán vốn chủ sở hữu

  I . Nguồn hình thành và nguyên tắc hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu

  1.Khái niệm và nguồn hình thành :

  2. Nguyên tắc hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu

  II. Hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu

  1. Hạch toán nguồn vốn kinh doanh

  2. Hạch toán các quỹ của xí nghiệp

  3. Hạch toán kinh phí sự nghiệp

  Chương VIII : Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

  I . Phương thức tiêu thụ ở xí nghiệp Buýt thăng long

  1.Phương thức tiêu thụ :

  2. Hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ

  2.1. Khái niệm về doanh thu :

  2.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu :

  2.3 Một số qui định về doanh thu

  2.4. Phương pháp xác định doanh thu cung cấp dịch vụ :

  2.5. Chứng từ kế toán sử dụng

  2.6. Tài khoản kế toán sử dụng

  2.7. Sổ kế toán sử dụng

  2.8.Phương pháp hạch toán :

  2.9.Trong tháng 05 / 2004 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau :

  3. Kế toán giá vốn

  3.1. Phương pháp xác định trị giá thực tế dịch vụ

  3.2.Chứng từ kế toán sử dụng :

  3.3. Tài khoản kế toán sử dụng

  3.4.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu

  PHẦN IV MỘT SỐ NHẬN XÉT , KIẾN NGHỊ ,ĐỀ XUẤT


  Xem Thêm: Báo cáo kế toán tổng hợp tại xí nghiệp xe Buýt Thăng Long (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo kế toán tổng hợp tại xí nghiệp xe Buýt Thăng Long (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status