Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cầu 7 Thăng Lo

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cầu 7 Thăng Lo


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP 3

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH

  SẢN PHẨM. 3

  I.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 3

  I.1.1. Chi phí sản xuất. 3

  I.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 4

  I.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm. 6

  I.2.1. Khái niệm 6

  I.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 7

  I.3. Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; mối quan hệ

  giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 8

  I.3.1 Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 8

  I.3.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 9

  II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN PHẨM XÂY LẮP, CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH XÂY LẮP. 9

  II.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến công tác

  hạch toán kế toán. 9

  II.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và giá thành xây lắp. 10

  II.3. Sự cần thiết và nhiệm vụ tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính

  giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp. 11

  II.3.1. Sự cần thiết 11

  II.3.2. Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 11

  II.4. Nội dung, phân loại, đối tượng tập hợp và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12

  II.4.1. Nội dung chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 12

  II.4.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 13

  II.4.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 15

  II.4.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 16

  II.5. Khái niệm, phân loại giá thành xây lắp và đối tượng tính giá thành xây lắp. 16

  II.5.1. Khái niệm giá thành xây lắp. 16

  II.5.2. Phân loại giá thành xây lắp 16

  II.5.3. Đối tượng tính giá thành trong sản xuất xây lắp 17

  II.5.4. Kỳ tính giá thành trong sản xuất xây lắp. 17

  III. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  XÂY LẮP 18

  III.1. Hạch toán chi phí sản xuất trong đơn vị xây lắp. 18

  III.1.1. Các tài khoản sử dụng 19

  III.1.2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 22

  III.1.3 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 30

  III.2. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất. 31

  III.3. Tổng hợp chi phí sản xuất. 32

  III.4. Hạch toán sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp. 32

  III.5. Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 33

  IV. CÁC HÌNH THỨC SỔ ÁP DỤNG ĐỂ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP 35

  PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 37

  I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC

  CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 37

  I.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 37

  I.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cầu 7 Thăng Long 39

  I.3. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty cầu 7 Thăng Long 41

  I.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cầu 7 Thăng Long 41

  I.3.2. Hình thức sổ kế toán đang áp dụng tại Công ty cầu 7 Thăng Long 43

  I.4. Đặc điểm quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

  Cầu 7 Thăng Long 45

  II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH

  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 45

  II.1. Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cầu 7 Thăng Long 45

  II.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 46

  II.1.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất

  tại Công ty Cầu 7 Thăng Long. 46

  II.2. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 73

  PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 75

  I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HẠNH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 75

  II. NHỮNG TỒN TẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 76

  1. Về quá trình luân chuyển chứng từ 76

  2. Về phương pháp ghi chép chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 76

  3. Về việc ghi chép phản ánh giá thành công trình hoàn thành 77

  4. Về cấu trúc bảng biểu và sổ sách 78

  5. Về hình thức sổ kế toán 81

  III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 82

  KẾT LUẬN 84


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cầu 7 Thăng Lo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cầu 7 Thăng Lo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status