Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Quản lý, hạch toán tiền lương và bảo hiểm ở Công ty Xây Dựng 319 - Bộ Quốc Phòng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý, hạch toán tiền lương và bảo hiểm ở Công ty Xây Dựng 319 - Bộ Quốc Phòng


  MỞ ĐẦU


  Trong quá trình quản lý và tổ chức kinh doanh của mọi doanh nghiệp, mọi tổ chức, mọi đơn vị kinh tế xã hội nói chung kế toán là công cụ quản lý và có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ trong công tác quản lý vĩ mô mà cả ở tầm vi mô .

  Quản lý và hạch toán tiền lương nói riêng là một trong những mắt khâu hết sức cần thiết, tiền lương không chỉ là giá trị bằng tiền ( hay giá cả ) sức lao động của lao động mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động khi sử dụng sức lao động của họ vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn là một bộ phận trong chi phí sản xuất kinh doanh có liên quan trực tiếp đến lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh chung của mỗi doanh nghiệp. Hơn nữa tiền lương còn phản ánh các quan hệ xã hội trong hoạt động sản xuất ( như quan hệ quản lý, quan hệ phân phối, quan hệ lợi ích,địa vị, chuyên môn .)

  - Tiền lương là giá cả của sức lao động.

  - Tiền lương thể hiện sự đánh giá đúng mức năng lực và công lao của người lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

  -Tiền lương là bằng chứng rõ ràng thể hiện giá trị, địa vị, uy tín của người lao động đối với gia đình, doanh nghiệp và xã hội.

  - Tiền lương là thu nhập chủ yếu của người lao động đối với gia đình, duy trì mức sống, giúp họ hoà đồng với trình độ văn minh của xã hội mà họ đang sống.

  -Tiền lương là một kích thích vật chất quan trọng khuyến khích người lao động hăng hái làm việc tăng năng suất lao động.

  -Tiền lương là một yếu tố của xã hội nên cần sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả.

  -Tiền lương là yếu tố quyết định để doanh nghiệp có thể thu hút và sử dụng lao động lành nghề có trình độ chuyên môn cao.

  Do vậy mà việc quản lý và hạch toán tiền lương một cách khoa học, đúng nguyên tắc, chế độ . sẽ kích thích người lao động tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả của doanh nghiệp và ngược lại nếu khâu này bị ách tắc, lỏng lẻo thì sẽ dẫn đến những phản ứng tiêu cực và có hiệu quả xấu đối với sản xuất kinh doanh.

  Trong thời gian thực tập tại công ty Xây Dựng 319 - BQP được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Vũ Đức Thanh, Phòng tổ chức lao động tiền lương và phòng tài chính công ty xây dựng 319 - BQP. Bản thân tự nhận thức được tầm quan trọng của kế toán tiền lương và bảo hiểm mà tôi đã mạnh dạn chọn đề tài : "Quản lý, hạch toán tiền lương và bảo hiểm ở công ty Xây Dựng 319 - BQP " làm đề tài nghiên cứu, với hi vọng là qua khảo sát và phân tích thực tế của công ty, tôi có thể đưa ra một vài gợi ý về một khía cạch nào đó của công tác thanh toán lương và bảo hiểm nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán này tại công ty nói riêng và các doanh nghiệp nói chung.

  Do thời gian thực tập tại công ty không nhiều thêm vào đó trình độ tư duy của bản thân còn hạn hẹp nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót và nhầm lẫn. Chính vì vậy tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và bổ sung của các thầy cô giáo và những người quan tâm đến vấn đề này.

  Tôi xin chân thành cảm ơn !

  - Kết cấu của bài viết, ngoài phần lời nói đầu, kết luận và mục lục gồm có ba chương.

  + CHƯƠNG 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ

  BẢO HIỂM.

  + CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 319 - BQP

  + CHƯƠNG 3 : ĐÁNH GIÁ NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG MẶT TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 319 - BQP VÀ MỘT VÀI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP .

  CHƯƠNG 1


  LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ - HẠCH TOÁN

  TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP


  1. NỘI DUNG, Ý NGHĨA CỦA HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG


  1.1 Nội dung, ý nghĩa của hạch toán lao động và tiền lương :

  Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động, biến đổi các vật tư nhiên thành những vật phẩm đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của con người trong mọi chế độ xã hội, việc sáng tạo ra của cải vật chất đều không tách rời lao động. Lao động là điều kiện đầu tiên cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người là yếu tố cơ bản tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất. Để cho quá trình tái sản xuất lao động nói chung và qúa trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng, được diễn ra thường xuyên liên tục thì một vấn đề thiết yếu là phải tái sản xuất sức lao động. Người lao động phải có vật phẩm tiêu dùng để tái sản xuất sức lao động vì vậy khi họ tham gia lao động sản xuất ở các doanh nghiệp thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải trả thù lao lao động cho họ. Trong nền kinh tế hàng hoá, thù lao lao động được biểu hiện bằng thước đo giá trị gọi là tiền lương .

  Như vậy, tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian khối lượng công việc mà người lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp.

  Tiền lương là thu nhập chủ yếu của người lao động, các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao động.Đối với các doanh nghiệp tiền lương phải trả cho người lao động là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sáng tạo ra. Do vậy các doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động có hiệu quả để tiết kiệm chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm.

  Quản lý lao động và tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, nó là nhân tố giúp cho doanh nghiệp hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất của mình. Tổ chức tốt hạch toán lao động và tiền lương giúp cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp vào nề nếp thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, tăng năng suất và hiệu quả công

  tác. Đồng thời cũng tạo ra các cơ sở cho việc tính lương theo đúng nguyên tắc phân phối theo lao động.

  Tổ chức tốt công tác hạch toán lao động và tiền lương giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt quỹ tiền lương, đảm bảo việc trả lưong và trợ cấp BHXH đúng nguyên tắc, đúng chế độ, kích thích người lao động hoàn thành việc được giao, đồng thời cũng tạo ra cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác.

  1.1.2 Các chức năng chủ yếu của tiền lương :

  ã Tiền lương là thước đo giá trị, là cơ sở điều chỉnh giá cả cho phù hợp khi giá cả biến động.

  ã Tiền lương có chức năng tái sản suất lao động nhằm duy trì năng lực làm việc lâu dài và có hiệu quả, trên cơ sở tiền lương đảm bảo bù đắp được sức lao động đã hao phí cho người lao động.

  ã Tiền lương có chức năng kích thích, đảm bảo cho người lao động làm việc có hiệu quả có năng suất cao thì tiền lương sẽ phải năng cao nên hoặc ngược lại.

  Tiền lương có chức năng tích luỹ, đảm bảo cho người lao động và gia đình họ, không chỉ duy trì cuộc sống hàng ngày trong thời gian làm việc mà còn có thể để lại dự phòng cho cuộc sống lâu dài khi họ hết khả năng lao động hoặc gặp bất trắc rủi ro . Toàn bộ số tiền mà người sử


  Xem Thêm: Quản lý, hạch toán tiền lương và bảo hiểm ở Công ty Xây Dựng 319 - Bộ Quốc Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý, hạch toán tiền lương và bảo hiểm ở Công ty Xây Dựng 319 - Bộ Quốc Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status