Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và sản xuất thiết bị

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và sản xuất thiết bị


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN 1 2
  NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 2
  1.1. quá trình hình thành và phát triển của công ty Xây lắp và Sản xuất thiết bị công nghiệp 2
  1.2- Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 5
  1.3.Đặc điểm Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 6
  1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 8
  1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 9
  1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng 9
  1.5.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 10
  1.5.3. Tổ chức vận dựng tài khoản kế toán . 12
  1.5.4. Tổ chức vận dụng sổ kế toán . 13
  1.5.5. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo tài chính 15
  PHẦN 2: 16
  THỰC TRANG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP. 16
  2.1. Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 16
  2.2. kế toán chi phí sản xuất xây lắp tại công ty 16
  2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16
  2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 26
  2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 36
  2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 45
  2.3. Kiểm kê, Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 48
  2.3.1 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 48
  2.3.2 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 49
  PHẦN 3 54
  HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 54
  3.1. Đánh giá kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 54
  3.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 54
  3.1.2. Một số tồn tại 57
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 59
  KẾT LUẬN 67


  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1: QUY TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6
  Sơ đồ1.2: MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 7
  Sơ đồ1.3: SƠ ĐỒ BỘ MÁY PHÒNG KẾ TOÁN 9
  Sơ đồ1.4: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 15

  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Biểu 1.1 CÁC CÔNG TRÌNH CHỦ YẾU MÀ CÔNG TY ĐÃ THI CÔNG 3
  Biểu 1.2 :BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SXKD TỪ NĂM 2005-2007 4
  Biểu 1.3: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU 4
  TÀI CHÍNH TỪ NĂM 2005-2007 4
  Biểu 1.4: DANH MỤC CHỨNG TỪ CÔNG TY SỬ DỤNG 11
  Biểu 1.5: DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO 13
  CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 13
  Biểu 2.1: PHIẾU XUẤT KHO 18
  Biểu 2.2: BẢNG TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN 19
  Biểu 2.3: NHẬT KÝ CHUNG 24
  Biểu 2.4: SỔ CHI TIẾT TK 621 (62105) 25
  Biểu 2.5: SỔ CÁI TK 621 26
  Biểu 2.6: TỔNG HỢP LƯƠNG CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP THI CÔNG 33
  Biểu 2.7: BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH 34
  Biểu 2.8: SỔ CHI TIẾT TK 622 (62205) 35
  Biểu 2.9: SỔ CÁI TK 622 36
  Biểu 2.10: BẢNG CHI TIẾT PHÂN BỔ KHẤU HAO 39
  Biểu 2.11: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 43
  Biểu 2.12: SỔ CHI TIẾT TK 627 44
  Biểu 2.13: SỔ CÁI TK 627 45
  Biểu 2.14: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 47
  Biểu 2.15: BẢNG KÊ CHI PHÍ DỞ DANG CUỐI QUÝ IV/ 2007 49
  Biểu 2.16: SỔ CHI TIẾT TK 154 51
  Biểu 2.17: THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 52
  Biểu 2.18: SỔ CÁI TK154 53
  thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và sản xuất thiết bị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và sản xuất thiết bị sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status