Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Khách sạn Guoman Hà nội

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Khách sạn Guoman Hà nội


  Mục lục

  Chương I: Lý luận chung về hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
  1.1. Lý luận chung về tài sản cố định trong doanh nghiệp 6
  1.1.1 Đặc điểm tài sản cố định 6
  1.1.1.1.Đặc điểm , vai trò, vị trí TSCĐ trong quá trình sản xuất 6
  1.1.1.2. Yêu cầu quản lý tài sản cố định 7
  1.1.1.3. Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định 7
  1.1.2 Phân loại tài sản cố định 8
  1.1.2.1. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện 8
  1.1.2.2 Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành 10
  1.1.2.3 Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng 10
  1.1.3. Đánh giá tài sản cố định 10
  1.1.3.1 Các tiêu thức đánh giá TSCĐ 11
  1.1.3.2 Xác định nguyên giá TSCĐ 11
  1.2 Kế toán chi tiết TSCĐ 14
  1.2.1 Các chứng từ sử dụng kế toán TSCĐ 14
  1.2.2 Sổ kế toán chi tiết TSCĐ 15
  1.3 Kế toán tổng hợp TSCĐ 15
  1.3.1 Tài khoản sử dụng 15
  1.3.2 Trình tự hạch toán tăng giảm TSCĐ 17
  1.4 Kế toán khấu hao TSCĐ 25
  1.4.1. Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 26
  1.4.2 Tài khoản sử dụng 28
  1.4.3 Phương pháp hạch toán 30
  1.5 Kế toán sửa chữa TSCĐ 3 1
  1.5.1 Kế toán sửa chữa thường xuyên 3 1
  1.5.2 Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ 3 3
  1.6. Hình thức kế toán sử dụng 3 3
  Chương II: Thực trạng hạch toán tài sản cố định tại khách sạn
  2.1. Lịch sử hình thành của Khách sạn Guoman Hà nội 3 7
  2.1.1. Khái quát chung 3 7
  2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Khách sạn 3 7
  2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Khách sạn 3 8
  2.1.1.3. Tình hình tài chính kinh doanh của Khách sạn 3 8
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản kinh doanh của Khách sạn 42
  2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Khách sạn 42
  2.1.2.2 Bộ máy tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Khách sạn 42
  2.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của KS 44
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Khách sạn 45
  2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán của Khách sạn 45
  2.1.3.2 Tổ chức bộ sổ kế toán của Khách sạn 47
  2.2 Thực trạng hạch toán TSCĐ tại Khách sạn 49
  2.2.1. Đặc điểm và phân loại TSCĐ tại Khách sạn 49
  2.2.2. Đánh giá TSCĐ tại Khách sạn 51
  2.2.3.Các chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ 52
  2.2.3.1. Thủ tục và chứng từ sử dụng 51
  2.2.3.2. Quy trình luân chuyển chứng từ 52
  2.2.4. Kế toán chi tiết TSCĐ tại Khách sạn 52
  2.2.5 Kế toán tổng hợp TSCĐ tại Khách sạn 53
  2.2.5.1 Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ tại Khách sạn 53
  2.2.5.2 Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ tại Khách sạn 60
  2.2.6 Kế toán khấu hao TSCĐ tại Khách sạn 62
  2.2.7 Kế toán sửa chữa TSCĐ tại Khách sạn 63
  Chương III. Một số kiến nghị hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại KS Guoman
  3.1: Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Khách sạn 66
  3.2: Nhận xét chung về hạch toán TSCĐ tại Khách sạn Guoman 66
  3.2.1 Nhận xét về công tác quản lý TSCĐ tại Khách sạn 67
  3.2.2 Nhận xét công tác hạch toán TSCĐ tại Khách sạn 67
  3.3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại KS Guoman 67
  Kết luận 72
  Danh mục từ viết tắt

  Từ đầy đủ

  Từ Viết Tắt

  Khách sạn

  KS

  Tài sản cố định

  TSCĐ

  Vô hình

  VH

  Hữu hình

  HH

  Hoạt động kinh doanh

  HĐKD

  Tài chính

  TC

  Xây dựng cơ bản

  XDCB

  Giá trị gia tăng

  GTGT

  Biên bản

  BB

  Kế hoạch

  KH

  Khấu hao tài sản cố định

  KH TSCĐ


  DANH MỤC BẢNG , SƠ ĐỒ

  Số hiệu bảng biểu, sơ đồ
  Nội dung
  Số trang
  Sơ đồ 1.1
  Hạch toán tăng TSCĐHH

  19​
  Sơ đồ 1.2
  Hạch toán giảm TSCĐHH

  22​
  Sơ đồ 1.3
  Hạch toán giảm TSCĐVH

  24​
  Sơ đồ 1.4
  Hạch toán KH TSCĐ

  29​
  Sơ đồ 1.5
  Sơ đồ hạch toán sửa chữa thường xuyên

  32​
  Sơ đồ 1.6
  Sơ đồ hạch toán sửa chữa lớn

  32​
  Sơ đồ 1.7
  Sơ đồ hạch toán sửa chữa lớn ngoài KH

  33​
  Sơ đồ 1.8
  Sơ đồ hạch toán theo hình thức nhật ký-sổ cái

  33​
  Sơ đồ 1.9
  Sơ đồ hạch toán theo hình thức nhật ký chung

  34​
  Sơ đồ 1.10
  Sơ đồ hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

  35​
  Sơ đồ 1.11
  Sơ đồ hạch toán theo hình thức nhật ký chứng từ

  36​
  Sơ đồ 2.1
  Sơ đồ bộ máy tổ chức KS Guoman

  44​
  Sơ đồ 2.2
  Sơ đồ tổ chức bộ máy Kế toán KS Guoman

  45​
  Sơ đồ 2.3
  Sơ đồ hạch toán theo hình thức nhật ký chung

  48​
  Sơ đồ 2.4
  Sơ đồ luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán

  52​
  Bảng 2.1
  Công suất sử dụng phòng Khách sạn

  40​
  Bảng 2.2
  Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả HĐKD

  41​
  Bảng 2.3
  Bảng phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện

  48​
  Bảng 2.4
  Bảng phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành

  50​
  Bảng 2.5
  Bảng phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng

  50​
  Bảng 2.6
  Bảng kê phân loại

  56​
  Bảng 2.7
  Thẻ TSCĐ

  57​
  Bảng 2.8
  Sổ TSCĐ

  58​
  Bảng 2.9
  Sổ nhật ký chung

  59​
  Bảng 2.10
  Sổ cái

  59​
  Bảng 2.11
  Bảng kê phân loại

  62​
  Bảng 2.12
  Sổ nhật ký chung

  62​
  Bảng 2.13
  Sổ cái

  63​thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********


  Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Khách sạn Guoman Hà nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Khách sạn Guoman Hà nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status