Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng không

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng không


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
  I. Khái quát chung về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 1
  1. Thành phẩm, ý nghĩa và yêu cầu quản lý thành phẩm 1
  2. Tiêu thụ thành phẩm, ý nghĩa và yêu cầu quản lý: 3
  3. Vai trò, nhiệm vụ hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 4
  II. Hạch toán thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 5
  1. Tính giá thành phẩm 5
  1.1. Thành phẩm nhập kho 5
  1.2. Thành phẩm xuất kho 6
  2. Hạch toán chi tiết thành phẩm . 8
  2.1. Chứng từ kế toán sử dụng: 8
  2.2. Các phương pháp hạch toán chi tiết thành phẩm 9
  3. Hạch toán tổng hợp thành phẩm . 12
  3.1. Tài khoản sử dụng . 12
  3.2. Phương pháp hạch toán tổng hợp thành phẩm . 13
  4. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 15
  4.1. Dự phòng và nguyên tắc lập, hoàn nhập dự phòng . 15
  4.2. Tài khoản sử dụng . 16
  4.3. Phương pháp hạch toán 16
  III. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 17
  1. Một số khái niệm và điều kiện xác định doanh thu 17
  2. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm . 18
  3.Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng 19
  3.1. Chứng từ kế toán . 19
  3.2. Tài khoản sử dụng . 20
  4. Phương pháp hạch toán . 24
  4.1. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKTX . 24
  4.2. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKĐK 29
  IV. Hạch toán chi phí kinh doanh và xác định kết quả tiêu thụ . 29
  1. Hạch toán chi phí bán hàng . 29
  2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 31
  3. Hạch toán kết quả tiêu thụ sản phẩm của hoạt động sản xuất kinh doanh. 32
  V. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 34
  VI. So sánh công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Việt Nam với một số nước trên thế giới . 32
  1. Kế toán Mỹ 36
  2. Kế toán Pháp . 37
  PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG 40
  I. Tổng quan về công ty Nhựa cao cấp Hàng không . 40
  1. Đặc điểm chung của công ty 40
  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 40
  1.2. Nhiệm vụ sản xuất của công ty 41

  1.3. Một số số liệu về tình hình hoạt động của Công ty trong những năm gần đây 39​
  2. Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty. 40
  2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 40
  2.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty . 43
  3. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty 46
  3.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 49
  3.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty . 50
  II. Thực trạng hạch toán thành phẩm 52
  1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý thành phẩm tại công ty 52
  1.1. Đặc điểm thành phẩm . 52
  1.2. Yêu cầu quản lý thành phẩm tại công ty 53
  2. Phương pháp đánh giá thành phẩm . 54
  3. Hạch toán chi tiết thành phẩm . 56
  3.1 Chứng từ và trình tự lập: . 56
  3.2 Hạch toán chi tiết thành phẩm . 62
  4.Hạch toán tổng hợp thành phẩm . 65
  III. Thực trạng hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ.68
  1. Phương thức tiêu thụ và hình thức thanh toán tại công ty 68
  2. Yêu cầu quản lý tiêu thụ tại công ty 69
  3. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm . 69
  3.1. Trình tự ghi sổ phần hành tiêu thụ thành phẩm 66
  3.2 Hạch toán doanh thu bán hàng . 69
  3.3 Hạch toán giá vốn hàng bán 72
  3.4 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 73
  3.5 Hạch toán thuế GTGT 74
  3.6 Hạch toán các khoản phải thu của khách hàng 78
  4. Hạch toán chi phí kinh doanh và xác định kết quả tiêu thụ . 79
  4.1. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 79
  4.2. Xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm . 81
  PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG 84
  I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 84
  II. Một số nhận xét về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty Nhựa cao cấp Hàng không. 85
  III. Một số tồn tại và giải pháp khắc phục . 86
  KẾT LUẬN
  thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********


  Xem Thêm: Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng không
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng không sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status