Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Thực hiện công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp hoá dư­ợc

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực hiện công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp hoá dư­ợc


  MỤC LỤC​Trang​LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP HOÁ DỢC 2
  PHẦN I: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 2
  I. Khái quát chung về tài sản cố định. 2
  1. Khái niệm tài sản cố định. 2
  2. Đặc điểm. 2
  3. Vai trò. 2
  II. Chứng từ sổ sách phơng pháp tổng hợp và chi tiết của tài sản cố định, cách đánh giá tài sản cố định. 3
  1. Kế toán tổng hợp tăng giảm tài sản cố định tại xí nghiệp Hoá Dợc. 5
  2. Tổ chức kế toán chi tiết tài sản cố định ở xí nghiệp Hoá Dợc. 8
  3. Kế toán khấu hao tài sản cố định. 8
  4. Kế toán hao mòn và phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định, quản lý vốn khấu hao. 8
  5. Kế toán sửa chữa thờng xuyên và sửa chữa lớn cố định, nguồn vốn sửa chữa lớn. 10
  6. Phơng pháp kế toán xây dựng cơ bản, thanh lý, cho thuê, nhợng bán tài n cố định (nếu có), tài sản cố định đi thuê. 11
  7. Ưu điểm và tồn tại của kế toán tài sản cố định tại đơn vị và các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản cố định, vốn cố định của doanh nghiệp. 12
  PHẦN II: KẾ TOÁN THU MUA, NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ VẬT LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG. 14
  1. Phơng pháp chứng từ và tập hợp chi phí vật liệu. 14
  2. Phơng pháp tính giá xuất kho vật liệu. 17
  3. Phơng pháp hạch toán và phân bổ chi phí công cụ và dụng cụ và bao bì luân chuyển. 20
  4. Phơng pháp hạch toán nguyên vật liệu tại kho và phòng kế toán. 20
  5. Kiểm kê vật liệu, công cụ và việc hạch toán xử lý vật liệu, công cụ thừa thiếu – vòng quay vật liệu tồn kho. 23
  PHẦN III: KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG, BHXH, BHYT, KPCĐ THU NHẬP CỦA NGỜI LAO ĐỘNG CẤU THÀNH CÔNG NHÂN VIÊN VÀ HÌNH THỨC TRẢ LƠNG. 27
  1. Cấu thành cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp và hình thức trả lơng: 27
  2. Phơng pháp theo dõi thời gian và kết qủa lao động để làm căn cứ tính lơng. 28
  PHẦN IV: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 30
  I Đối tợng tợp hợp chi phí sản suất của doanh nghiệp. 30
  II. Quá trình tập hợp các loại CPSX. 30
  1. Nội dung cơ bản của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất diễn ra tại doanh nghiệp . 30
  III. Các loại chi phí diễn ra tại doanh nghiệp . 42
  1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 42
  2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 45
  3. Phí sản xuất Kế toán tập hợp chi chung (CPSXC): 48
  4. Tập hợp chi phí sản xuất toàn Xí nghiệp. 52
  IV. Phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 52
  V. Phơng pháp tính giá thành sản phẩm dở dang ở Xí nghiệp Hoá Dợc. 55
  PHẦN V: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM LAO VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH. 59
  PHẦN VI: KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HOÁ 60
  I. Các phơng thức bán hàng tịa doanh nghiệp 60
  II. Các chỉ tiêu kinh tế về tổng doanh thu và doanh thu thuần. 60
  III. Phơng pháp tính toán và kế toán giá vốn hàng bán. 60
  IV. Báo cáo doanh thu 61
  PHẦN VII: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 62
  1. Kế toán tiền mặt tại quỹ – Tại bộ phận kế toán. nhật ký tiền mặt – báo cáo thu chi tồn quỹ 62
  2. Các khoản thanh toán với ngời bán 63
  PHẦN VIII: TÌM HIỂU NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGỜI MUA, NGỜI BÁN VỚI NGÂN SÁCH VÀ CÁC LOẠI THUẾ KẾ TOÁN THUẾ, TẠM ỨNG . 65
  PHẦN IX:KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN 69
  1. Thanh toán với khách hàng. 69
  2. Thanh toán với ngời bán. 69
  3.Thanh toán với Nhà nớc 70
  4. Kế toán các khoản thanh toán khác 71
  PHẦN X: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH VÀ BẤT THỜNG 72
  1. Chi phí hoạt động tài chính. 72
  2. Chi phí bất thờng trong doanh nghiệp gồm: 73
  PHẦN XI: PHƠNG PHÁP KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ CHI TIẾT NGUỒN VỐN 74
  I. Kế toán nguồn vốn , ké toán đàu t xây dựng cơ bản Tại Xí nghiệp Hoá Dợc không có 74
  II. Kế toán ngồn vốn kinh doanh 74
  1. Khía niệm : 74
  2. Hạch toán nguồn vốn kinh doanh. 74
  III- Kế toán các loại quỹ doanh nghiệp 76
  1. Mục đích sử dụng 76
  2. Hạch toán quỹ Xí nghiệp 76
  PHẦN XII: TÌM HIỂU CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUYẾT TOÁN 78
  PHẦN XIII: CÁC LOẠI BÁO CÁO KẾ TOÁN. 82
  I. Các báo cáo tháng, quý năm. 82
  II. Phơng pháp lập báo cáo. 82
  1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 82
  2. Báo cáo lu chuyển tiền tệ. 85
  III. Sử dụng tác dụng cuả các báo cáo đối với quản lý doanh nghiệp. 89
  IV. thuyết minh báo cáo tài chính 89
  KẾT LUẬN 91  Xem Thêm: Thực hiện công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp hoá dư­ợc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực hiện công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp hoá dư­ợc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status