Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Thủy sản

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Thủy sản


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN KHU VỰC I 3

  I. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty Cổ phần Thuỷ sản khu vực I 3

  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 3

  2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Thuỷ sản khu vực I 5

  II. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty. 6

  1. Cơ cấu tổ chức. 6

  2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận. 8

  III. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty. 9

  IV. Kết quả kinh doanh của Công ty trong những năm qua. 11

  V. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 12

  VI. Đặc điểm tổ chức Kế toán tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản khu vực I 12

  6.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 12

  6.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Cổ phần Thuỷ Sản khu vực I: 14

  6.2.1. Các chính sách kế toán chủ yếu: 14

  6.2.2. Đặc điểm hệ thống chứng từ kế toán: 14

  6.2.3. Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản ơe Công ty. 15

  6.2.4. Hình thức sổ kế toán: 15

  6.2.5. Phương pháp ghi sổ tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản khu vực I. 16

  Ưu điểm của phương pháp này là có độ chính xác cao, ít sai lệch. 17

  6.2.6. Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán: 17

  PHẦN II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN KHU VỰC I 18

  I. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản khu vực I. 18

  1.1. Hệ thống chứng từ sử dụng tại công ty cổ phần Thủy sản khu vực I 18

  1.2. Kế toán quá trình bán hàng và thanh toán tiền hàng. 18

  II. Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản khu vực I. 31

  2.1. Kế toán trị giá vốn hàng hoá tiêu thụ. 31

  2.2. Kế toán doanh thu bán hàng: 38

  2.3. Kế toán các khoản giảm trừ. 44

  2.4. Kế toán thuế GTGT. 44

  2.5. Kế toán thanh toán với người mua. 46

  2.6. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 49

  2.6.1. Kế toán chi phí bán hàng. 49

  2.6.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 59

  2.6.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 68

  PHẦN III. §¸nh gi¸ kh¸I qu¸t vµ mét sè kiÕn nghÞ nh»m HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN KHU VỰC I 72

  1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản khu vực I 72

  2. Một số nguyên tắc hoàn thiện công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản khu vực I 73

  3. Vài nhận xét về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản khu vực I 75

  3.1 Nhận xét chung về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Thuỷ sản khu vực I 75

  3.2 Đánh giá công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản khu vực I 75

  3.2.1 Ưu điểm 75

  3.2.2. Những tồn tại 77

  4. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Thuỷ sản khu vực I 78

  4.1. Đánh giá chính xác giá trị hàng hoá xuất kho. 78

  4.2. Tài khoản sử dụng. 80

  4.3. Củng cố hệ thống sổ sách của Công ty. 81

  4.4. Hoàn thiện xác định kết quả tiêu thụ. 83

  KẾT LUẬN 85

  thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********


  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Thủy sản
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Thủy sản sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status