Đề tài: Công tác huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng Công thương Thanh Hoá - thực trạng và giải pháp (47 trang)MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN II: NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ.CHƯƠNG I VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG VIỆC THU HÚT VỐN VÀ CUNG ỨNG VỐN CHO NỀN KINH TẾ.

1.1.Vốn và sự cần thiết của vốn trong nền kinh tế.

1.2. Ngân hàng thương mại với công tác huy động vốn và cung ứng vốn trong nền kinh tế thị trường.


CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ.

2.1. Đặc điểm tình hình kinh tế-xã hội ở Thanh Hoá và sơ lược mạng lưới tổ chức của Ngân hàng Công thương Thanh Hoá.

2.2. Thực trạng về hoạt động huy động vốn.

2.3. Thực trạng về hoạt động cho vay.

2.4. Những tồn tại và nguyên nhân rút ra từ hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn.


CHƯƠNG III NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN, MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ

3.1 Định hướng và mục tiêu hoạt động của chi nhánh Ngân hàng công thương Thanh Hoá.

3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện mở rộng và nâng cao chấtrong lượng công tác huy động vốn và cho vay trong hoạt động kinh doanh của các NHTM.

3.3. Một số ý kiến đề xuất các giải pháp huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng công thương Thanh Hoá.


KẾT LUẬN


Xem Thêm: Công tác huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng Công thương Thanh Hoá - thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng Công thương Thanh Hoá - thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.