Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Thực trạng về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy giầy p

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy giầy p


  MỤC LỤC​ 81346674" LỜI NÓI ĐẦU. 1
  81346675" PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN
  81346677" CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  81346678" I. Khái quát về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 3
  81346679" 1. Khái niệm chi phí sản xuất. 3
  81346680" 2. Phân loại chi phí sản xuất 4
  81346681" 2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí (hay theo yếu tố.) 4
  81346682" 2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí. 5
  81346683" 2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ sản xuất trong kỳ. 6
  81346684" 2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chi phí. 7
  81346685" 2.5. Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành của chi phí. 7
  81346686" 3. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 8
  81346687" 3.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 8
  81346688" 3.2. Phân loại giá thành sản phẩm 8
  81346689" 4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thánh sản phẩm, 9
  81346690" II. Vai trò của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong quá trình sản xuất sản phẩm xã hội nói chung và trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng. 10
  81346691" 1. Trong quá trình tái sản xuất xã hội 10
  81346692" 2. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 11
  81346693" III. Đặc điểm và yêu cầu quản lý của chi phí sản xuất, và giá thành sản phẩm 11
  81346694" IV. Nguyên tắc chung của hạch toán kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 12
  81346695" 1. Phải nắm vững nội dung và bản chất kinh tế của chi phí 13
  81346696" 2. Thải phân loại chi phí sản xuất hợp lý theo yêu cầu của công tác quản lý và hạch toán. 13
  81346697" 3. Phải phân định chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm và nắm rõ mối quan hệ giữa chúng. 13
  81346698" 4. Phái nắm được cách phân loại giá thành khác nhau phục vụ cho công tác quản lý và hạch toán. 14
  81346699" 5. Xác định đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phù hợp. 14
  81346700" 6. Xác định trình tự hạch toán và tổng hợp chi phíơ sản xuất thích ứng. 15
  81346701" V. Nhiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 15
  81346702" 1. Nhiệm vụ của kế toán. 15
  81346703" 2. Nội dung tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 16
  81346704" 2.1. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 16
  81346705" 2.2. Tổ chức đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 25
  81346706" 2.3. Tổ chức kế toán công tác tính giá thành sản phẩm 27
  81346707" PHẦN THỨ HAI: 81346708" THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  81346709" CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 81346710" Ở NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN 37
  81346711" I. Khái quát chung về nhà máy Giầy Phúc Yên. 37
  81346712" 1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy. 37
  81346713" 2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của nhà máy. 38
  81346714" 3. Quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy. 39
  81346715" 3.1. Tổ chức sản xuất 39
  81346716" 3.2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất giầy. 40
  81346717" 4. Chỉ tiêu của nhà máy. 40
  81346718" 5. Tình hình lao động và tổ chức bộ máy quản lý của nhà máy. 41
  81346719" 5.1. Về lao động. 41
  81346720" 5.2. Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 42
  81346721" 6. Tổ chức công tác kế toán ở nhà máy. 44
  81346722" 6.1. Đặc điểm vốn kinh doanh. 44
  81346723" 6.2. Tổ chức bộ máy kế toán của nhà máy. 44
  81346724" 6.3. Các chế độ kế toán của nhà máy. 45
  81346725" II.Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy Giầy Phúc Yên. 53
  81346726" 1. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất ở nhà máy. 53
  81346727" 1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất ở nhà máy. 53
  81346728" 1.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở nhà máy. 54
  81346729" 1.3. Công tác quản lý chi phí sản xuất ở nhà máy. 54
  81346730" 1.4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Nhà máy. 55
  81346731" 2. Đánh giá sản phẩm làm dở ở Nhà máy giầy Phúc Yên. 79
  81346732" 3. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy giầy Phúc Yên 79
  81346733" 3.1. Công tác quản lý tính giá thành ở nhà máy. 79
  81346734" 3.2. Đối tượng tính giá thành ở nhà máy. 79
  81346735" 3.3. Kỳ tính giá thành ở nhà máy. 80
  81346736" 3.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy. 80
  81346737" PHẦN THỨ BA: 81346738" MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN 82
  81346739" I. Những nhận xét rút ra từ thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy Giầy Phúc Yên. 82
  81346740" 1. Ưu điểm 82
  81346741" 2. Tồn tại 84
  81346742" II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy giầy Phúc Yên. 85
  81346743" KẾT LUẬN. 91


  Xem Thêm: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy giầy p
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy giầy p sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status