Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng


  Môc lôc


  DANH MỤC VIẾT TẮT 1

  DANH MỤC SƠ ĐỒ 1

  LỜI NÓI ĐẦU 3

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 5

  CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ. 5

  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPĐT & XD Hồng Hà 5

  Mỹ Thuật Hà Nội 7

  2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty 10

  2.1 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 10

  2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất. 14

  2.2.1 Đặc điểm về sản xuất sản phẩm và tổ chức sản xuất sản phẩm 14

  2.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất: 16

  2.3 Đặc điểm về tổ chức kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty CP ĐT xây dựng Hồng Hà 17

  2.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 17

  2.3.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty 19

  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CPĐT & XD HỒNG HÀ. 24

  I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 24

  1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây lắp 24

  2 Yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 27

  3 Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 27

  II. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 28

  1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 28

  2 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất ở Công ty CPĐT & XD Hồng Hà 30

  3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí 30

  4 Phương pháp tập hợp chi phí 31

  5 . Kế toán tập hợp chi phí tại Công ty CPĐT & XD Hồng Hà 32

  5.1 Kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 32

  5.1.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán: 32

  5.1.2. Tài khoản sử dụng: 33

  5.1.3. Quy trình hạch toán: 34

  5. Kế toán chi phí Nhân công trực tiếp 40

  5.2.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán: 40

  5.2.2. Tài khoản sử dụng: 41

  5.2.3. Quy trình hạch toán: 41

  III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 43

  5.3. Hạch toán chi phí máy thi công: 46

  5.3.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán: 46

  5.3.2. Tài khoản sử dụng: 46

  5.3.3. Trường hợp đơn vị tổ chức đội máy thi công riêng: 47

  5.3.4. Trường hợp Doanh nghiệp không tổ chức đội máy thi công riêng biệt hoặc có đội máy thi công riêng biệt nhưng không tổ chức kế toán riêng cho đội máy thi công riêng, quy trình hạch toán theo sơ đồ sau: 48

  5.3.5. Trường hợp đơn vị thi công đi thuê máy. 50

  5.3.6. Tình hình hạch toán chi phí sử dụng máy thi công tại Công ty 50

  5.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung: 54

  5.4.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán: 54

  5.4.2. Tài khoản sử dụng: 54

  5.4.3. Quy trình hạch toán: 55

  5.4.4. Đặc điểm hạch toán theo phương thức giao khoán nội bộ trong các Doanh nghiệp xây lắp: 56

  5.4.5 Kế toán chi phí sản xuất chung tại Công ty 56

  5.5. Tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp: 64

  5.5.1. Tài khoản sử dụng: 64

  5.5.2. Quy trình hạch toán: 65

  5.5.3. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang: 65

  5.5.4 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 69

  III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CPĐT & XD HỒNG HÀ. 71

  I. Những thành tựu đã đạt được 71

  1.1.Về Bộ máy quản lý: 71

  1.2. .Bộ máy kế toán. 72

  1.3.Về tổ chức công tác kế toán. 72

  1.4.Công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 73

  1.4.1. Hạch toán chi phí NVLTT : 73

  1.4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 74

  1.4.3 Hạch toán chi phí máy thi công. 74

  1.4.4Hạch toán chi phí sản xuất chung. 74

  II. NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI 75

  1. Về tổ chức công tác kế toán 75

  2.Hạch toán chi phí 76

  2.1.Việc tập hợp chi phí NVLTT 76

  2.2 Hạch toán sử dụng máy thi công 76

  2.3 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 76

  2.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung 77

  CHƯƠNG III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CPĐT & XD HỒNG HÀ 78

  I. SỰ CẦN THIẾT VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY. 78

  1. Sự cần thiết 78

  2. Nguyên tắc hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 79

  II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CPĐT & XD HỒNG HÀ 79

  1. Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ : 80

  2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán. 81

  3. Hoàn thiện hạch toán chi phí 82

  3. Về phương pháp tính giá thành : 89

  III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 90

  KẾT LUẬN 93

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 95


  Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status