Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Sản Xuất Bao

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Sản Xuất Bao


  chuyên đề(71 trang)

  LỜI NÓI ĐẦU

  Ở nền kinh tế thị trường hiện nay lợi nhuận vừa là mục tiêu, vừa là động lực của các doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Một doanh nghiệp muốn đảm bảo có lợi nhuận và phát triển thì cần phải tìm được cách tiết kiệm chi phí thấp nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh. Muốn vậy các doanh nghiệp cần có một hệ thống tài chính cung cấp thông tin chính xác, giúp đỡ lãnh đạo đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình hoat động, đầu tư. Trong các công cụ quản lý tài chính thì hạch toán kế toán là một công cụ hữu hiệu để thực hiện kiểm tra, xử lý thông tin. Trên thực tế, ở các doanh nghiệp kế toán đã phản ánh, tính toán sao cho doanh nghiệp giảm chi phí, hạ được giá thành từ đó nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  Qua thời gian tìm hiểu thực tế ở Công ty Sản Xuất Bao Bì & Hàng Xuất Khẩu với nhận thức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là khâu quan trọng trong công tác kế toán và tài chính tại Công ty nên em đã chọn vấn đề này cho chuyên đề của mình.

  Đề tài “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Sản Xuất Bao Bì & Hàng Xuất Khẩu ”.

  Ngoài phần mở đầu nội dụng báo cáo tổng hợp gồm 3 phần:

  Phần I. Lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Sản Xuất Bao Bì & Hàng Xuất Khẩu

  Phần II. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sản Xuất Bao Bì & Hàng Xuất Khẩu

  Phần III. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sản Xuất Bao Bì &Hàng Xuất Khẩu

  Mục đích bài viết của em là xem xét toàn bộ nội dung Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sản Xuất Bao Bì & Hàng Xuất Khẩu nhằm tìm ra những tồn tại, từ đó đưa ra các giải pháp để giải quyết tồn tại đó.

  Do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm thực tiễn nên đề tài sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong sự đóng góp ý kiến của thầy hướng dẫn và các anh chị phòng tài vụ của Công ty để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn.
  PHẦN I. LÝ LUẬN CƠ BẢN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC ĐƠN VỊ SẢN SUẤT&XUẤT KHẨU


  I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ SẢN XUẤT & XUẤT KHẨU


  1. Khái niệm, bản chất của chi phí sản xuất.

  Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết theo định hướng XHCN, các đơn vị phải thực sự cạnh tranh quyết liệt trong công tác sản xuất, tổ chức phân công hợp lý nhằm đảm bảo hạch toán kinh tế có lãi đảm bảo thu nhập cho người lao động và các nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước. Trước sự cạnh tranh gay gắt, các đơn vị muốn tồn tại và phát triển thì hoạt động kinh doanh phải có hiệu quả, thu nhập phải bù đắp được chi phí. Một đơn vị dù lớn hay nhỏ, dù sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nào thì quá trình sản xuất kinh doanh đó nhất thiết phải có sự kết hợp hài hoàn của ba yếu tố cơ bản là:

  - Tư liệu sản xuất

  - Đối tượng tham gia sản xuất

  - Thời gian tham gia sản xuất

  Các yếu tố về tư liệu sản xuất thông qua khoản khấu hao TSCĐ, đối tượng tham gia sản xuất thông qua các khoản chi phí về các loại nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (biểu hiện cụ thể là hao phí về lao động vật hoá). Dưới sự tác động có mục đích của sức lao động biểu hiện qua các khoản lương được thanh toán, các khoản trích theo quy định thống nhất như : BHXH, BHYT, CĐ (hao phí về lao động sống). Qua quá trình biến đổi sẽ tạo ra các sản phẩm, lao vụ, dịch vụ Để đo lường hao phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong từng thời kỳ trực tiếp phục vụ sản xuất là bao nhiêu nhằm tổng hợp, cung cấp thông tin đảm bảo thống nhất tức là tôn trọng nguyên tắc nhất quán thì mọi chi phí sản xuất cuối cùng đều được biểu hiện bằng thước đo tiền tệ. Vậy chi phí sản xuất được biểu hiện bằng tiền của cả toàn bộ những hao phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất của mình trong một thời gian nhất định. Thực chất chi phí sản xuất là sự biến đổi vốn, chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất vào giá thành sản phẩm. Do đó, chỉ được tính vào chi phí sản xuất của kỳ hạch toán những chi phí có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ, chứ không thống nhất phải tất cả các khoản chi ra trong kỳ.


  2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.

  Trong đơn vị sản xuất kinh doanh thì chi phí sản xuất bao gồm nhiều loại có nội dung kinh tế và công dụng khác nhau nên yêu cầu quản lý đối với từng loại chi phí cũng khác nhau. Việc quản lý chi phí không chỉ dựa vào số liệu phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất mà còn phải căn cứ vào số liệu cụ thể của từng loại chi phí riêng biệt nhằm phục vụ cho yêu cầu kiểm tra và phân tích chi phí phát sinh theo từng thời kỳ(đối với Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu). Do đó phân loại chi phí sản xuất là một yêu cầu tất yếu để hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  Việc phân loại chi phí sản xuất một cách khoa học và thống nhất không những có ý nghĩa quan trọng đối với công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm mà còn là cơ sở cho việc kiểm tra, phân tích chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, phát huy hơn nữa vai trò của kế toán đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

  Trong Công Ty Sản Xuất Bao Bì Và Hàng Xuất Khẩu , việc phân loại chi phí theo những tiêu thức sau:


  2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế.

  Theo cách này người ta sắp xếp các chi phí sản xuất có nội dung, tính chất kinh doanh vào cùng một nhóm, không phân biệt chi phí có phát sinh từ lĩnh vực hoạt động sản xuất nào ở đâu mà tuỳ vào mục đích và công dụng của loại chi phí sản xuất đó.

  Toàn bộ chi phí được chia thành những yếu tố sau:

  - Yếu tố chi phí nguyên vật liêu: Bao gồm toàn bộ các chi phí về nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản mà doanh nghiệp đã sử dụng cho các hoạt động sản xuất trong kỳ.

  - Yếu tố chi phí nhân công: Bao gồm toàn bộ chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất và của nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận sản xuất

  - Yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ: Bao gồm toàn bộ số tiền trích khấu hao tài sản cố định sử dụng cho sản xuất của doanh nghiệp như các loại máy móc, nhà xưởng .

  - Yếu tố dịch vụ mua ngoài: Bao gồm toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp đã chi trả về các loại dịch vụ mua từ bên ngoài như: tiền điện, tiền nước phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

  - Yếu tố chi phí bằng tiền khác: Bao gồm toàn bộ chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ngoài các yếu tố chi phí đã kể trên.

  Bằng cách phân loại chi phí sản xuất theo tiêu thức này mà kế toán có cơ sở lập thuyết minh báo cáo tài chính. Đồng thời còn là căn cứ để lập dự toán chi phí sản xuất và phân loại tình hình dự toán chi phí sản xuất.


  2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí.

  Tác dụng của cách làm là căn cứ để tính giá thành sản phẩm theo các khoản


  mục và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm.

  - Khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là chi phí của các vật liệu chính (gỗ, hoá chất, ), vật liệu phụ, vật liệu luân chuyển (ngâm tẩm,sấy ), bán thành phẩm cần thiết để tạo nên sản phẩm .

  - Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm chi phí về tiền công, phụ cấp của công nhân trực tiếp sản xuất kể cả công nhân phụ Chi phí nhân công trực tiếp không bao gồm các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ qui định tính trên tiền lương phải trả. Khoản này được tính vào chi phí sản xuất chung.

  - Khoản mục chi phí sản xuất chung: Là những chi phí dùng cho hoạt động sản xuất chung ở các phân xưởng sản xuất và các chi phí ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp. Chi phí sản xuất chung bao gồm: Chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ sản xuất, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.


  2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí và đối tượng chịu chi phí.

  Căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí và đối tượng chịu chi phí sản xuất được chia thành chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.

  - Chi phí trực tiếp: là những chi phí liên quan trưc tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh như một công việc, lao vụ hoặc một hoạt động và hoàn thành có kế hạch toán, quy nạp trực tiếp vào lao vụ đó.

  - Chi phí gián tiếp: là các chi phí liên quan đến nhiều hoạt động có thể tập hợp , quy nạp cho từng đối tượng chịu chi phí bằng phương pháp phân bổ gián tiếp.


  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Sản Xuất Bao
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Sản Xuất Bao sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status