Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây dựng 492

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây dựng 492


  130 trang

  Mục lục

  Lời mở đầu 1


  Phần 1 :

  Đặc điểm chung về xí nghiệp xây dựng 492

  và tổ chức công tác kế toán  I. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp 2

  II . Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp xây dựng 492 4

  III . Tổ chức công tác hạch toán 8

  1. Phương pháp tổ chức bộ máy kế toán 8

  2. Đặc điểm hình thức kế toán của xí nghiệp 11


  Phần 2 :

  thực trạng công tác hạch toán

  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại

  xí nghiệp xây dựng 492


  A. Thực trạng chung về công tác kế toán tại xN 12

  I. Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn các

  khoản phải ứng trước: 12

  11. Kế toán tiền mat 12(.

  12. Kế toán TGNH 14

  13. Kế toán tiền đang chuyển: 15

  14.Kệ toán phải thu khách hàng: 15

  15.Kệ toán phải thu nội bộ: 15

  16 Kế toán các khoản tạm ứng: 16

  II. Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ: 17

  1. Kế toán chi tiết vật liệu công cụ dụng cụ:

  2. Kế toán tổng hợp tăng, giảm vật liệu công cụ dụng cụ

  21 Kế toán tăng vật liệu, công cụ dụng cụ :17

  22 Kế toán giảm vật liệu công cụ dụng cụ: 19

  III. Kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn: 20

  1Kệ toán tăng TSCĐ: 20

  2. Kế toán giảm TSCĐ. 22


  3 Khấu hao và sửa chữa TSCĐ: 23

  IV. Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 23

  1Cạc hình thức tiền lương, quĩ tiền lương và BHXH: 23

  11. Tiền lương: 24

  12. Bảo hiểm xã hội 24

  V. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, thu nhập, xác định và phân phối kết quả

  1. Kế toán thành phẩm: 26


  2. Kế toán doanh thu, thuế tiêu thụ các khoản giảm

  doanh thu.

  3. Kế toán chi phí thu nhập kết quả hoạt động tài chính và hoạt động bất thường. 26

  4. Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận kế toán sử dụng TK 911: 27

  VI. Kế toán nguồn vốn 28

  1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh . 28

  2. Kế toán các khoản lãi chưa phân phối: 29

  3. Kế toán các quĩ của xí nghiệp: 30

  4. Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản 31

  VII. Luận văn kế toán: 31

  1Lụận văn kế toán: 31

  2. Luận văn kết quả kinh doanh 36

  3. Luận văn lưu chuyển tiền tệ: 36

  B. Thực trạng công tác hạch toán chi

  phí sản xuất và tính giá thành sản

  phẩm tại xí nghiệp 492

  I. Chi phí sản xuất kinh doanh:

  1. Khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh. 37

  2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh. 37

  21 Phân loại theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh:

  22 Phân loại chi phí theo yếu tố

  23 Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá 38

  24 Phân loại chi phí theo chức năng trong sản xuất kinh doanh thành sản pham:40^?

  25 Phân theo cách kết chuyển chi phí: 40

  II. Giá thành sản phẩm: 40

  1. Khái niệm:

  2Phận loại giá thành sản phẩm. 41

  III. Đối tượng và phương pháp hạch

  toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm. 42

  1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và

  đối tượng tính giá thành sản phẩm.

  2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất

  và tính giá thành sản pham:44^?

  3. Hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh

  nghiệp xây lắp: 44

  31 Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp. 45

  32 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 46

  33 Hạch toán chi phí máy thi công. 48

  34 Hạch toán chi phí sản xuất chung. 49

  35 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 51

  tính giá thành

  36 Phương pháp tính giá sản phẩm dở dang

  trong doanh nghiệp xây lắp. 53

  IVThưc. trạng về công tác hạch toán

  chi phí sản xuất và tính giá thành

  sản phẩm tại Xí nghiệp xây dựng 492: 54

  1Môt. số vấn đề chung về công tác quản lý,

  hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành

  sản phẩm ở Xí nghiệp Xây dựng 492: 54


  2. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất tại

  Xí nghiệp xây dựng 492 54


  3Hach. toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 55

  4Hach. toán chi phí nhân công trực tiếp. 58

  5Hach. toán chi phí sử dụng máy thi công. 61

  6. Hạch toán chi phí sản xuất chung: 65

  61 Kế toán tính giá thành tại Xí nghiệp xây dựng 492: 69


  Phần 3


  Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán

  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  tại Xí nghiệp xây dựng 492


  1. Nhận xét chung về tình hình kế toán chi

  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây

  lắp ở Xí nghiệp xây dựng 492: 75

  11. Ưu điểm: 75

  12. Tồn tại. 77

  2Cạc giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán 78

  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây

  lắp tại Xí nghiệp xây dựng.

  21 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán

  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí

  nghiệp xây dựng 492:

  22. Nội dung hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất

  và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng 492: 79

  22.1.Hoạn thiện việc luân chuyển chứng từ. 79

  22.2.Hoạn thiện việc sử dụng bảng phân bổ

  tiền lương và các khoản trích theo lương theo

  mẫu quy định của bộ tài chính: 79

  22.3 Hoàn thiện việc hạch toán chi phí nguyên

  vật liệu trực tiếp. 79

  22.4. Hoàn thiện việc hạch toán chi phí máy thi công. 80

  22.5. Hoàn thiện việc hạch toán chi phí

  nhân công trực tiếp.

  22.6. Hoàn thiện phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 81


  Xem Thêm: kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây dựng 492
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây dựng 492 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status