Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Quy Chế Từ Sơn và các biện pháp nâng cao hiệ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Quy Chế Từ Sơn và các biện pháp nâng cao hiệ


  Mục lục

  Lời nói đầu 1

  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất .4

  Í Khái niệm về NVL & vai trò của NVL đối với doanh nghiệp 4

  1- khái niệm về NVL. 4

  2- Đặc điểm, vai trò của NVL trong quá trình sản xuất. 4

  a- đặc điểm. 4

  b- vai trò. 5

  3- Yêu cầu & nội dung của công tác quản lý NVL. 6

  4-Nhiệm vụ hạch toán NVL. 7

  ÍI Phân loại NVL. 9

  1- căn cứ vào công dụng của NVL. 9

  2- Căn cứ vào chức năng của NVL đối với quá trình sản xuất. 10

  3- Căn cứ vào nguồn hình thành. 10

  4- Căn cứ vào quyền sở hữu. 11

  IÍI Tính giá NVL. 11

  1- Các phương pháp xác định giá NVL nhập kho. 12

  2- Các phương pháp xác định giá NVL xuất kho. 12

  21.- Phương pháp giá đơn vị bình quân. 13

  22.- Phương pháp FIFO. 14

  23.- Phương pháp LIFO. 14

  24.- Phương pháp giá thực tế đích danh. 14

  25.- Phương pháp giá hạch toán. 15

  IV/ Nội dung tổ chức kế toán NVL. 15

  1- Chứng từ kế toán. 15

  2- Hạch toán chi tiết NVL. 16

  21.- Phương pháp thẻ song song. 16

  22.- Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 18

  3- Hạch toán tổng hợp NVL. 20

  31.- hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên. 20

  a- Tài khoản sử dụng. 21

  b- hạch toán tình hình biến động NVL. 22

  b1- Hạch toán tình hình biến động tăng NVL. 22

  b2- Hạch toán tình hình biến động giảm NVL. 28

  32.- Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 30

  a- Tài khoản sử dụng. 31

  b- Phương pháp hạch toán. 32

  33.- Tổ chức sổ kế toán hạch toán tổng hợp NVL. 34

  V/ Phân tích tình hình cung cấp và sử dụng NVL. 35

  1- Hệ thống chỉ tiêu phân tích. 35

  2. Nội dung phân tích. 36

  21.- Phân tích tình hình cung cấp NVL ở doanh nghiệp. 37

  21.1.- Phân tích tình hình cung ứng vật tư theo số lượng. 37

  21.2.- Phân tích cung ứng NVL theo chủng loại. 37

  21.3.- Phân tích cung ứng vật tư về mặt đồng bộ. 38

  21.4.- Phân tích cung ứng vật liệu về chất lượng. 38

  21.5.- Phân tích tính chất kịp thời của việc cung ứng NVL. 38

  21.6.- Phân tích tiến độ và nhịp điệu cung ứng NVL. 38

  22.- Phân tích tình hình sử dụng NVL váo sản xuất sản phẩm. 39

  22.1.- Phân tích tình hình sử dụng khối lượng NVL vào sản xuất sản phẩm. 39

  22.2.- Phân tích mức tiêu dùng NVL cho sản xuất đơn vị sản phẩm. 40

  22.3.- Phân tích tình hình biến động tổng mức chi phí NVL. 42

  22.4.- Phân tích moiquấn hệ giữa tình hình cung cấp và sử dụng NVL đến kết quả sản xuất, kinh doanh. 43

  3- Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng NVL. 43

  Chương II: Thực trạng công tác hạch toán NVL tại Công ty Quy Chế Từ Sơn. 45

  Í Đặc điểm chung của Công Ty Quy Chế Từ Sơn. 45

  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 45

  2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 47

  3. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 49

  II. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Quy chế Từ Sơn 52

  1- Phân loại và đánh giá NVL ở Công ty. 52

  11.- Phân loại. 52

  12.- Đánh giá NVL. 53

  2- Công tác thu mua NVL ở Công Ty Quy Chế Từ Sơn (QCTS). 53

  3- Tổ chức congtấc kế toán NVL ở Công ty QCTS. 54

  31.- Chứng từ kế toán sử dụng. 54

  32.- Trình tự luân chuyển các chứng từ. 54

  32.1.- Trường hợp nhập kho NVL. 54

  32.2.- Trường hợp xuất kho NVL. 59

  33.- Kế toán chi tiết NVL tại Công ty QCTS. 64

  34.- Kế toán tổng hợp NVL tại Công ty QCTS. 68

  34.1.- Tài khoản sử dụng. 69

  34.2.- Hạch toán tổng hợp nhập NVL. 69

  34.3.- Hạch toán tổng hợp xuất NVL. 77

  35.- Công tác kiểm kê NVL. 85

  4- Tình hình cung cấp và sử dụng NVL của Công ty QCTS. 85

  Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL ở Công Ty Quy Chế Từ Sơn. 90

  Í Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán NVL. 90

  ÍI Nhận xét chung về công tác kế toán NVL ở Công ty QCTS. 91

  IÍI Phương hướng chung để hoàn thiện công tác kế toán NVL. 94

  IV/ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chucht+' NVL tại Công ty QCTS. 95

  1- Về hạch toán chi tiết NVL. 95

  2- Về hạch toán tổng hợp NVL. 99

  V/ Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng NVL của Công ty QCTS. 106

  Kết luận 108  Lời mở đầu

  Tương ứng mỗi giai đoạn phát triển của xã hội loài người là một hình thái kinh tế – xã hội và gắn liền với nó là một phương thức sản xuất nhất định. Sự thay thế của phương thức sản xuất tiến bộ hơn phương thức sản xuất cũ là một quy luật khách quan, một tất yếu của quá trình phát triển lịch sử xã hội. Để quá trình sản xuất diễn ra một cách thông suốt thì một yếu tố không thể thiếu được đó là nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất, là đối tượng lao động.

  Đối với ngành sản xuất công nghiệp thì nguyên vật liệu là một yếu tố vô cùng quan trọng, nó là cơ sở vật chất để cấu tạo lên thực thể sản phẩm thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng. Đất nước ta đang trên đà phát triển, để hội nhập cùng bạn bè thế giới đòi hỏi kinh tế phải lớn mạnh mà đặc biệt ngành công nghiệp sản xuất phải phát triển mạnh và giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân. Muốn cho ngành công nghiệp phát triển mạnh, đem lại lợi ích lớn cho đất nước thì các doanh nghiệp phải chú trọng tới yếu tố giảm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao. Chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất cũng như trong tổng giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Chính vì thế mà đòi hỏi doanh nghiệp phải tiết kiệm một cách triệt để và hợp lí nguyên vật liệu. Để làm được việc đó phải xây dựng được chu trình quản lý vật liệu từ khâu cung cấp đến khâu dự trữ, sử dụng về số lượng, chủng loại. Điều đó đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác kế toán vật liệu trở thành bộ phận quan trọng, có tác động tích cực đến công tác quản lý nguyên vật liệu, quản lý sản xuất kinh doanh. Kế toán vật liệu có kịp thời, chính xác, đầy đủ tình hình nhập, xuất, dự trữ nguyên vật liệu, giá mua thì lãnh đạo mới có thể nhận biết được, từ đó đề ra kế hoạch thu mua, kế hoạch sản xuất. Hơn nữa, chất lượng của công tác kế toán nguyên vật liệu quyết định tính kịp thời, chính xác của hạch toán giá thành, bởi vậy để đảm bảo cho hạch toán giá thành chính xác thì trước hết kế toán vật liệu là khâu đầu tiên cũng phải chính xác.

  Nhận thức được vai trò của nguyên vật liệu trong tổng chi phí sản xuất cũng như vai trò quan trọng của kế toán nguyên vật liệu, tổ chức quản lý và hạch toán nguyên vật liệu luôn là vấn đề cấp bách đòi hỏi nhà quản lý không ngừng nghiên cứu và hoàn thiện nhằm quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả nguyên vật liệu.

  Công ty Quy Chế Từ Sơn là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các loại: Bulông, ocvít^', đaiốc, các thiết bị lắp xiết phục vụ cho lắp ráp oto^, xe máy và phục vụ điện dân dụng lên nguyên vật liệu là một yếu tố đầu vào rất quan trọng, chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất. Do vậy Công ty Quy Chế Từ Sơn rất quan tâm chú trọng đến công tác kế toán nguyên vật liệu để giảm chi phí nguyên vật liệu dẫn đến hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đem lại lợi nhuận cao.

  Xuất phát từ lí luận và thực tiễn trên, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Quy Chế Từ Sơn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật lieu”^ Với mong muốn tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty và từ đó đưa ra ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại Công ty Quy Chế Từ Sơn.

  Do thời gian nghiên cứu và thực tế có hạn trong bài viết của mình em chỉ đi sâu nghiên cứu thực trạng kế toán nguyên vật liệu ở bộ phận sản xuất của Công ty.

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương chính sau:

  Chương I: Những vấn đề lí luận cơ bản về hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.

  Chương II: Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Quy Chế Từ Sơn.

  Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Quy Chế Từ Sơn.

  Để hoàn thiện được bản luận văn này em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của PGS – TS: Nguyễn Minh Phương, và ban lãnh đạo cũng như phòng tổ chức lao động đặc biệt là phòng kế toán của Công ty Quy Chế Từ Sơn.

  Do thời gian thực tập chưa dài, trình độ hiểu biết còn hạn chế nên bản luận văn này chắc chắn còn nhiều thiếu xót. Bởi vậy em thành thực mong muốn nhận được ý kiến đóng góp xây dựng của thầy, cô giáo, của các cán bộ kế toán Công ty để bản luận văn này được hoàn thiện hơn.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Quy Chế Từ Sơn và các biện pháp nâng cao hiệ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Quy Chế Từ Sơn và các biện pháp nâng cao hiệ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status