Đề tài: Quá trình hình thành, phát triển, thực tiến hoạt động tại Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán

LỜI MỞ ĐẦU

Việc tổ chức đi thực tập tại các tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp giúp cho sinh viên có cơ hội tiếp cận được với thực tế qui trình, hoạt động kiểm toán. Từ đó sinh viên có cơ hội vận dụng những kiến thức lý thuyết chuyên ngành vào việc quan sát, tổng hợp, đánh giá thực tế, giải quyết những bất cập tại cơ sở thực tập. Nếu thời gian đào tạo tại nhà trường là phần học thì thời gian thực tập này được coi như phần thực hành với các kiến thức đã được học.
Sau 4 tuần thực tập tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán, em đã có dịp tìm hiểu đặc điểm, tình hình hoạt động của Công ty. Báo cáo tổng hợp này xin được trình bày những thông tin chung nhất về những vấn đề trên.


Xem Thêm: Quá trình hình thành, phát triển, thực tiến hoạt động tại Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán v
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quá trình hình thành, phát triển, thực tiến hoạt động tại Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán v sẽ giúp ích cho bạn.