Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính để hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính để hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam


  Đề tài: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính để hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam (136 trang)  MỤC LỤC​

  LỜI MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

  1.1. Tổng quan về công cụ tài chính

  1.1.1. Khái niệm.1

  1.1.2. Phân loại

  1.1.2.1. Các công cụ tài chính giao dịch trên thị trường vốn

  1.1.2.2. Các công cụ tài chính giao dịch trên thị trường tiền tệ

  1.1.2.3. Các công cụ tài chính giao dịch trên thị trường tài chính phái sinh

  1.2. Kế toán về công cụ tài chính trong chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 32 “Các công cụ tài chính: Trình bày”, IAS 39 “Các công cụ tài chính: Ghi nhận và Đo lường”, IFRS7 “Các công cụ tài chính: Trình bày

  1.2.1. Lịch sử hình thành

  1.2.2. Phạm vi điều chỉnh

  1.2.3. Mục tiêu

  1.2.4. Các nội dung chính

  1.2.4.1. Các khái niệm về công cụ tài chính

  1.2.4.2. Yêu cầu khi phân loại công cụ tài chính thành khoản nợ tài chính

  hoặc công cụ vốn chủ 14

  1.2.4.3. Yêu cầu về phân loại các tài sản tài chính, các khoản nợ tài Chính 15

  1.2.4.4. Quy định về đo lường công cụ tài chính tại thời điểm ghi nhận ban đầu và sau thời điểm ghi nhận ban đầu 16

  1.2.4.5. Các quy định đối với cổ phiếu quỹ 16

  1.2.4.6. Các quy định đối với cổ phiếu ưu đãi 17

  1.2.4.7. Các quy định về công cụ tài chính phái sinh 18

  1.2.4.8. Các quy định đối với công cụ tài chính phức hợp 20

  1.2.4.9. Các quy định đối với các công cụ puttable 21

  1.2.4.10. Các quy định về bù trừ khoản nợ tài chính và tài sản tài chính 22

  1.2.4.11. Quy định về việc huỷ bỏ ghi nhận một tài sản tài chính, một khoản nợ tài chính 23

  1.2.4.12. Kế toán việc tự bảo hiểm 23

  1.2.4.13. Yêu cầu về trình bày công cụ tài chính trên báo cáo tài Chính 24


  CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

  2.1. Quá trình hình thành và phát triển các công cụ tài chính tại Việt Nam 29

  2.1.1. Các công cụ tài chính giao dịch trên thị trường vốn 29

  2.1.2. Các công cụ tài chính giao dịch trên thị trường tiền tệ 33

  2.1.3. Các công cụ tài chính giao dịch trên thị trường phái sinh 34

  2.2. Kế toán về công cụ tài chính trong tổ chức tín dụng 37

  2.2.1. Kế toán nghiệp vụ liên quan đến công cụ tài chính phái sinh 37

  2.2.1.1. Nguyên tắc kế toán nghiệp vụ hối đoái kỳ hạn 39

  2.2.1.2. Nguyên tắc kế toán nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ 40

  2.2.1.3. Nguyên tắc kế toán nghiệp vụ bán quyền lựa chọn 41

  2.2.2. Kế toán về cổ phiếu quỹ của tổ chức tín dụng 41

  2.2.3. Kế toán về chứng khoán kinh doanh trong TCTD 43

  2.2.4. Kế toán về chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 44

  2.2.5. Kế toán về chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 46

  2.2.6. Kế toán về cổ phiếu ưu đãi 48

  2.2.7. Các yêu cầu trình bày, lập các thông tin về công cụ tài chính trên báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng 49

  2.2.7.1. Bảng cân đối kế toán 49

  2.2.7.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 51

  2.2.7.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 51

  2.2.7.4. Thuyết minh báo cáo tài chính .53

  2.3. Kế toán về công cụ tài chính trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh58

  2.3.1. Kế toán các công cụ tài chính đầu tư trong doanh nghiệp SXKD59

  2.3.1.1. Kế toán về đầu tư chứng khoán ngắn hạn.59

  2.3.1.2. Kế toán khoản đầu tư tài chính dài hạn.60

  2.3.1.3. Quy định kế toán lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn – dài hạn.62

  2.3.2. Kế toán phát hành công cụ tài chính tại Việt Nam trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.64

  2.3.2.1. Trái phiếu phát hành

  2.3.2.2. Kế toán phát hành cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi68

  2.3.2.3. Kế toán về cổ phiếu quỹ69

  2.4. Nhận xét sự tương đồng và khác biệt trong quy định kế toán công cụ tài chính của Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 32, IAS 39 và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 7 .70

  2.4.1. Các định nghĩa và phân loại các công cụ tài chính, tài sản tài chính, khoản nợ tài chính71

  2.4.2. Kế toán phát hành cổ phiếu thường .71

  2.4.3. Kế toán cổ phiếu quỹ.71

  2.4.4. Kế toán cổ phiếu ưu đãi phát hành.72

  2.4.5. Kế toán công cụ tài chính phái sinh73

  2.4.6. Kế toán công cụ tài chính phức hợp75

  - 8 -

  2.4.7. Kế toán việc bù trừ khoản nợ tài chính.75

  2.4.8. Kế toán các công cụ tự bảo hiểm75

  2.4.9. Yêu cầu về trình bày các công cụ tài chính trên báo cáo tài chính 76


  CHƯƠNG 3 - CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VỀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

  3.1. Quan điểm.77

  3.2. Nguyên tắc79

  3.3. Giải pháp.80

  3.3.1. Ban hành các khái niệm liên quan đến công cụ tài chính.81

  3.3.2. Ban hành các yêu cầu khi phân loại các công cụ tài chính.83

  3.3.3. Ban hành các yêu cầu về đo lường giá trị các tài sản tài chính và các khoản nợ tài chính vào thời điểm ghi nhận ban đầu và sau thời điểm ghi nhận ban đầu85

  3.3.4. Ban hành khái niệm và phương pháp kế toán đối với các công cụ tài chính phức hợp89

  3.3.5. Điều chỉnh phương pháp kế toán cổ phiếu ưu đãi cho phù hợp với yêu cầu chuẩn mực kế toán quốc tế97

  3.3.6. Kế toán công cụ tài chính phái sinh.99

  3.3.7. Bổ sung các yêu cầu khi trình bày các công cụ tài chính trên báo cáo tài chính.102

  LỜI KẾT LUẬN
  Xem Thêm: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính để hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính để hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status