Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng hoạt động tài chính của công ty dệt may 29-3

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng hoạt động tài chính của công ty dệt may 29-3


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU

  NỘI DUNG

  PHẦN I: 1

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1

  I. Khái niệm về đặc điểm của tài chính doanh nghiệp 1

  1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp 1

  1.1 Doanh nghiệp : 1

  1.2 Tài chính doanh nghiệp: 1

  2. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp 2

  3. Cơ cấu tài chính doanh nghiệp và các dòng tiền. 2

  II Chức năng, vai trò và mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp 5

  1. Chức năng của tài chính doanh nghiệp: 5

  1.1 Chức năng của doanh nghiệp 5

  1.2 Phân phối thu nhập bằng tiền doanh nghiệp 6

  1.3 Chức năng Giám đốc (hoặc kiểm tra ) bằng tiền đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6

  2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp : 7

  3. Mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp. 8

  III. Vị trí của tài chính doanh nghiệp và xcác chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. 9

  1. Vị trí của tài chính doanh nghiệp trong doanh nghiệp và trong hệ thống tài chính nước ta 9

  2. Các chỉ tiêu đặc trưng đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 10

  2.1 Các hệ số khả năng thanh toán: 10

  2.1.1 Có hệ số khả năng thanh toán tổng quát 11

  2.1.2 Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 11

  2.1.3 Hệ số khả năng thanh toán: 11

  2.1.4 Hệ số thanh toán nợ dàu hạn 12

  2.1.5 Hệ số nợ phải thu và nợ phải trả. 13

  2.1.6 Hệ số thanh toán lãi vay : 13

  2.2 Các hệ số phản ảnh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản : 13

  2.2.1 cơ cấu nguốn vốn : 13

  2.2.2/ Cơ cấu tài sản : 14

  2.2.3. Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ 15

  2.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh về năng lực hoạt động kinh doanh. 15

  2.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho 15

  2.3.2 Số ngày một vòng quay hàng tồn kho 15

  2.3.3 Vòng quay các khoản phải thu 16

  2.3.4 Kỳ thu tiền bình quân 16

  2.3.5 Vòng quay vốn lưu động 17

  2.3.6. Số ngày một vòng quay vốn lưu động : 17

  2.3.7 Hiệu suất sử dụng TSCĐ 17

  2.4 Chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 17

  2.4.1 Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu 17

  2.4.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh 18

  2.4.3 Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản 18


  PHẦN II 19

  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DỆT MAY 29-3 19

  I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 19

  1. Sơ lược quá trình hình thành phát triển của Công ty dệt may 29-3 19

  2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 20

  2.1 Chức năng 20

  2.2 Nhiệm vụ 21

  3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty 21

  3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy 21

  3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 22

  4. Phân tích môi trường hoạt động của Công ty 24

  4.1 Môi trường vĩ mô 24

  4.1.1 Môi trường kinh tế 24

  4.1.2 Môi trường chính trị - xã hội 24

  4.1.3 Môi trường tự nhiên 25

  4.1.4 Môi trường văn hóa xã hội 25

  4.1.5 các yếu tố công nghệ 26

  4.2 Môi trường vi mô 26

  4.2.1 Nhà cung cấp 26

  4.2.2 Khách hàng 27

  4.2.3 Đối thủ cạnh tranh 27

  2. phân tích các hệ số tài chính đặc trưng 32

  2.1 Hệ số về khả năng thanh toán 32

  2.2. Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản 33

  2.3 Các hệ số về phản ánh khả năng hoạt động 34

  2.4 Các hệ số khả năng sinh lời 35

  3. Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn trong năm 2002 . 36

  4. Đánh giá chung về tình hình tài chính tại công ty Dệt may 29 - 3 37  PHẦN III 39

  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29 - 3 39

  I/ Nhận định tình hình chung của công ty trong thời gian đến 39

  1/ Những cơ hội và thách thức 39

  1.1/ Những cơ hội ; 39

  1.2/ Những thách thức 40

  2. Định hướng và mục tiêu của công ty : 41

  II/ Những kiến nghị nhằm nâng cao kết quả hoạt động tài chính 41

  1. Về chi phí hoạt động tài chính : 41

  2/ Tăng doanh số hàng bán ra : 42

  3. Nâng cao hiệu quả các khoản phải thu: 42

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Thực trạng hoạt động tài chính của công ty dệt may 29-3
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hoạt động tài chính của công ty dệt may 29-3 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status