Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Quảng Bình

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Quảng Bình


  MỤC LỤC


  LỜI NÓI ĐẦU 1


  PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 2

  1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 2

  1.1.1. Khái niệm, nội dung của chi phí sản xuất 2

  1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 2

  1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất sản xuất kinh doanh theo yếu tố chi phí (nội dung kinh tế của chi phí 2

  1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 3

  1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo cách thức kết chuyển. 3

  1.1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo quan hệ giữa chi phí và khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành: 3

  1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 4

  1.2.1. Bản chất của giá thành sản phẩm 4

  1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 4

  1.2.2.1. Căn cứ vào cơ sở số liệu để tính. 4

  1.2.2.2. Căn cứ vào phạm vi và các chi phí tính nhập vào giá thành sản phẩm 5

  1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5

  1.4. Kế toán chi phí sản xuất 5

  1.4.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 5

  1.4.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 6

  1.4.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 6

  1.4.2. Kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 6

  1.4.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 6

  1.4.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 6

  1.4.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 6

  1.4.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 6

  1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên 6

  1.6. Kế toán tính giá thành 6

  1.6.1. Đối tượng tính giá thành 6

  1.6.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 6

  1.6.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp) 6

  1.6.2.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 6

  1.6.2.3. Phương pháp tính giá thành theo định mức 6

  1.6.2.4. Phương pháp tính giá thành phân bước 6


  PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN QUẢNG BÌNH 6

  2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần in Quảng Bình 6

  2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty 6

  2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 6

  2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 6

  2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty 6

  2.1.3. Đặc điểm hoạt động của Công ty 6

  2.1.3.1. Đặc điểm sản phẩm và phân loại sản phẩm của Công ty 6

  2.1.3.2. Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty 6

  2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán và đặc điểm tổ chức công tác kế toán 6

  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 6

  2.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 6

  2.2. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng tại Công ty cổ phần in Quảng Bình 6

  2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất tại Công ty 6

  2.2.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất ở Công ty 6

  2.2.3. Quy trình tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất ở Công ty 6

  2.2.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 6

  2.2.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 6

  2.2.3.3. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 6

  2.2.4. Công tác quản lý giá thành tại Công ty cổ phần In Quảng Bình 6

  2.2.4.1. Đối tượng tính giá thành 6

  2.2.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang 6

  2.2.4.3. Phương pháp tính giá thành 6


  PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN QUẢNG BÌNH 6

  3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty 6

  3.1.1. Ưu điểm 6

  3.1.2. Tồn tại 6

  3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 6

  3.3.1. Phân loại chi phí cho từng loại, khoản mục 6

  3.3.2. Hạch toán các khoản trích trước tiền lương nghĩ phép 6

  3.3.3. Hạch toán các khoản trích trước sửa chữa lớn 6

  3.3.4. Cần phân bổ chi phí sản xuất cho từng phân xưởng, từng đơn đặt hàng cụ thể 6

  3.3.5. Tính giá thành sản phẩm 6

  3.3.6. Cần phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành đơn vị sản phẩm tại Công ty 6

  3.3.7. Cần phân tích khoản mục giá thành 6

  3.3.8. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán 6


  KẾT LUẬN 6


  TÀI LIỆU THAM KHẢO 6


  Xem Thêm: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Quảng Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Quảng Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status