Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 4 – Vạn XuânTRÍCH DẪN​

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với cơ chế quản lý kinh tế thực hiện hạch toán kinh doanh. Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển phải đảm bảo tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phải có lợi nhuận.

Để đạt được yêu cầu đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện quản lý chặt chẽ việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả các loại tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn của mình. Việc hạch toán đúng và đủ chi phí thực tế bỏ ra sẽ giúp cho các doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các doanh nghiệp đều đặt ra mục tiêu là đạt được lợi nhuận cao nhất mà chi phí bỏ ra là ít nhất.

Trong quá trình sản xuất chi phí trực tiếp ảnh hưởng lớn đến giá thành chính là chi phí nguyên vật liệu. Nếu giảm được chi phí này dẫn đến việc giảm được giá thành thì doanh nghiệp mới thu được lợi nhuận cao. Muốn làm được điều đó các nhà quản lý doanh nghiệp phải có trình độ thực sự, kinh nghiệm của bản thân và hơn hết là phải có chiến lược hạch toán chi phí nguyên vật liệu. Sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguyên liệu vật liệu để giảm thiểu chi phí sản xuất, hạ giá bán, nâng cao sức cạnh tranh.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 4 -Vạn xuân là công ty với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng và vận tải, vấn đề chi phí nguyên vật liệu đóng vai trò rất lớn trong giá thành sản xuất kinh doanh.

Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế toán, đặc biệt là công tác kế toán chi phí trong việc quản lý tài chính kinh tế của doanh nghiệp. Sau một thời gian ngắn thực tập tại phòng kế toán của công ty , được tìm hiểu về công tác kế toán ở đây. Em nhận thấy công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ của doanh nghiệp đã tương đối ổn định, đáp ứng được yêu cầu quản lý vật liệu - công cụ dụng cụ. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi những mặt hạn chế, nếu được khắc phục thì vai trò kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Nhận thức được những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế của công tác kế toán vật liệu, em xin đi sâu nghiên cứu đề tài “ Kế toán nguyên liệu vật liệu xây dựng tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 4 – Vạn Xuân ” làm chuyên đề nghiên cứu của mình.

Về mục tiêu lý luận: Nghiên cứu công tác kế toán nguyên vật liệu nhằm đánh giá một cách tổng thể và toàn diện về tình hình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Đồng thời giúp hệ thống hoá và làm rõ kế toán nguyên vật liệu theo Chuẩn mực và chế độ kế toán.

Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu chuyên đề này giúp làm rõ thực trạng quá trình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại doanh nghiệp. Qua đó em xin đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần "Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 4 – Vạn Xuân" .Chuyên đề này gồm 3 phần:

Phần I: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu.

Phần II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 4.

Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 4.Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 4 – Vạn Xuân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 4 – Vạn Xuân sẽ giúp ích cho bạn.