Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Duyên

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Duyên


  LỜI CẢM ƠN


  Để hoàn thành luận văn này tôi đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ của nhiều cá nhân, tập thể trong và ngoài trường.

  Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.S Nguyễn Thị Kim Ngân - Giảng viên Bộ môn Kế toán - Khoa Tài chính Kế toán Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trong suốt quá trình viết luận văn tốt nghiệp.

  Em xin chân thành cảm ơn Khoa Tài chính Kế toán Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh; Ban giám đốc; Phòng Kế toán Tài chính; Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Thương mại và Du lịch Duyên Duyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp đỡ em hoàn thành bản luận văn này.

  Một lần nữa em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu này.


  Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

  Sinh viên  .

  LỜI MỞ ĐẦU  Chúng ta đều biết rằng hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng gắn liền với thị trường, phải nắm bắt được thị trường để quyết định vấn đề then chốt: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? và với chi phí là bao nhiêu? Quá trình sản xuất của doanh nghiệp là sự kết hợp đồng bộ giữa ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động để tạo ra sản phẩm mà doanh nghiệp mong muốn.

  Sự phát triển vững mạnh của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó khả năng ứng xử giá linh hoạt, biết tính toán chi phí, biết khai thác những tiềm năng sẵn có của mình để giảm chi phí tới mức thấp nhất và đạt được lợi nhuận như mong muốn.

  Tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ đảm bảo tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm. Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp luôn phấn đấu hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm cạnh tranh với các doanh nghiệp khác.

  Thông tin chi phí, giá thành có ý nghĩa sâu sắc với công tác quản trị doanh nghiệp bởi vì trên cơ sở đó, người quản lý mới xây dựng được cơ cấu chi phí sản xuất, cơ cấu sản phẩm sao cho hợp lý nhất.

  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên em đã chọn đề tài:

  "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Duyên Duyên" để làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Mục tiêu của luận văn là vận dụng lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã học ở trường và nghiên cứu thực tiễn từ đó phân tích, đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.

  Nội dung luận văn gồm 3 phần (ngoài mở đầu và kết luận).

  Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.

  Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Duyên Duyên.

  Phần thứ ba: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Thương mại và Du lịch Duyên Duyên.

  Mặc dù đã rất cố gắng song thời gian thực tập còn ít, khả năng và kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên chắc chắn luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và bạn bè.

  MỤC LỤC


  LỜI CẢM ƠN 1

  LỜI MỞ ĐẦU 2

  PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CFSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP . 3

  1. Chi phí sản xuất .3

  1. 1. Khái niệm. 3

  1.2. Phân loại CF. 3

  2. Giá thành sản phẩm . 4

  2.1. Khái niệm giá thành. 4

  2.2 Phân loại giá thành. 5

  3. Mối quan hệ giữa CPSX và tính giá thành sản phẩm . 5

  II. KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP 6

  1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doan nghiệp 6

  1.1.Đối tượng KINH Tế tập hợp CPSX. .6

  1.2. Phương pháp KT tập hợp CPSX 6

  2. Đánh giá SPDD cuối kỳ . 13

  2.1. Đánh giá SPDD theo chi phí NVLTT hoặc chi phí NVL chính trực tiếp 13

  2.2. Đánh giá SPDD theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 13

  2.3. Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức . 14

  3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất . 14

  3.1. Đối tượng tính giá thành 14

  3.2. Kỳ tính giá thành 14

  3.3. Các phương pháp tính giá thành 14

  III. CÁC HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP CHI SỔ KẾ TOÁN . 17

  PHẦN II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DUYÊN DUYÊN 18

  I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊC DUYÊN DUYÊN . 18

  1. Quá trình hình thành và phát triển 18

  2. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty thương mại và Du lịch Duyên Duyên . 19

  3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán tại công ty thương mại và du lịch Duyên Duyên 21

  4. Trưởng phòng kế hoạch - tài chính . 23

  II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DUYÊN DUYÊN 26

  1 Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành 26

  2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 26

  3. Kế toán kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang . 37

  4. Kế toán tính giá thành sản phẩm 39

  PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DUYÊN DUYÊN. 40

  I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG 40

  II. NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI 41

  III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CỔ PHẦN VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DUYÊN DUYÊN 41

  KẾT LUẬN 44

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 45
  DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT


   CPSX: Chi phí sản xuất

   TSCĐ: Tài sản cố định

   NVLTT: Nguyên vật liệu trực tiếp

   NCTT: Nhân công trực tiếp

   TK: Tài khoản

   KKTX: Kê khai thường xuyên

   KKĐK: Kiểm kê định kỳ

   SPDD: Sản phẩm dở dang

   NTP: Nửa thành phẩm

   CP: Cổ phần

   HĐKD: Hoạt động kinh doanh

   BHXH: Bảo hiểm xã hội

   KPCĐ: Kinh phí công đoàn

   BHYT: Bảo hiểm y tế

   CPSXC: Chi phí sản xuất chung


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Duyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Duyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status