Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & thương mại

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & thương mại


  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều chủ trương chính sách để phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, đa dạng hoá các hình thức sở hữu và mở rộng quan hệ hợp tác với bên ngoài. Điều này đã tạo nên một luồng sinh khí mới đối với các doanh nghiệp, đem lại nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp.
  Hoạt động trong cơ chế thị trường, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải luôn tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc bằng uy tín và chất lượng sản phẩm của mình. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là lợi nhuận và lợi nhuận tối đa, do vậy lợi nhuận được coi là đòn bẩy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích các chủ doanh nghiệp mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao năng suất lao động. Mà đối mặt với các doanh nghiệp là thương trường với sự chọn lọc đào thải rất khắt khe, với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường thì lại thường xuyên biến đổi. Để đạt được mục tiêu trên quả là một vấn đề khó khăn vất vả đối với các nhà doanh nghiệp. Vậy con đường nào giúp cho các doanh nghiệp tồn tại và vươn lên mạnh mẽ trong cơ chế thị trường đầy nghiệt ngã này? Phải chăng đó là cả một nghệ thuật, là cả một quá trình. Điều đó buộc các doanh nghiệp phải luôn nhận thức được rằng có tiêu thụ thì mới đảm bảo được thu hồi vốn đã bỏ ra và tăng tích luỹ đồng thời nâng cao được đời sống cho công nhân viên trong doanh nghiệp. Như vậy hoạt động tiêu thụ đóng vai trò quyết định đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Ta biết rằng kế toán là một công cụ ghi chép, tổng hợp thông tin kinh tế, là một công cụ quan trọng nhằm để quản lý vốn, tài sản điều hành hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Những thông tin do kế toán cung cấp là một trong những cơ sở quan trọng giúp cho các nhà doanh nghiệp có thể phân tích, đánh giá để lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất.
  Chính vì vậy việc tổ chức và không ngừng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ, xác định và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp là vấn đề rất quan trọng.
  Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp, Tác giả xin đi sâu vào nghiên cứu công tác tiêu thụ ở Công ty.
  Được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Phạm Thị Bích Chi cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ phòng kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh, với kiến thức và lý luận đã được trang bị tại nhà trường tác giả đã hoàn thành chuyên đề với đề tài: "Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh”.
  Chuyên đề được trình bày với kết cấu 3 phần chính.
  Phần I: Khái quát chung về công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh.
  Phần II: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh.
  Phần II: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh.  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 65
  PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XNK NGỌC KHÁNH 1
  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH. 1
  1. Quá trình hình thành. 1
  2. Ngành nghề đăng ký kinh doanh 2
  3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu. 3
  4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây. 3
  II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 7
  1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty. 5
  2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh. 7
  3. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. 8
  4. Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh. 10
  II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH 11
  2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 11
  2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán. 13
  2.3. Tổ chức công vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất & thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh 14
  2.3.1. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 14
  2.3.2. Hệ thống chứng từ sử dụng: 14
  2.3.3. Hệ thống tài khoản sử dụng. 15
  2.3.4 Hệ thống sổ kế toán của Công ty 16
  2.3.5 Hệ thống báo cáo kế toán. 18
  PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH 19
  2.1. Đặc điểm hàng hoá và quản lý hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh 19
  2.1.1.Đặc điểm về hàng hoá. 19
  2.1.2.Quản lý hàng hoá. 19
  2.2. Phương thức bán hàng tại công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh 20
  2.2.1. Phương thức bán buôn 20
  2.2.2. Phương thức bán lẻ 22
  2.3. Kế toán doanh thu bán hàng 23
  2.4.Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty. 27
  2.4.1. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất bán. 27
  2.4.2.Quy trình kế toán giá vốn hàng bán tại công ty. 32
  2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 34
  a. Kế toán chiết khấu bán hàng: 34
  b.Kế toán hàng bán bị trả lại: 35
  2.5. Kế toán khoản thanh toán với người mua: 39
  2.6. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK 42
  2.6.1. Kế toán chi phí bán hàng: 42
  2.6.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 44
  2.6.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh. 46
  PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SX & TM XNK NGỌC KHÁNH 48
  I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SX & TM XNK NGỌC KHÁNH 50
  1. Những ưu điểm 48
  2. Những tồn tại 50
  II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ, XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 53
  KẾT LUẬN 60
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61


  Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & thương mại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & thương mại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status