Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động sản xuất kinh doanh ở công

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động sản xuất kinh doanh ở công


  MỤC LỤC
  PHẦN I :LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
  A/ LÝ LUẬN ĐẶC ĐIỂM VAI TRÒ, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
  I/ Khái niệm và đặc điểm : 1
  1/ Khái niệm : 1
  2/ Đặc điểm : 1
  II/ VAI TRÒ NHIỆM VỤ Của HẠCH TOÁN VẬT TƯ Trong DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT : 1
  III/ Yêu cầu đối với quản lý vật tư 2
  1/ Yêu câù đối với phòng kế hoạch vật tư 2
  2/ Yêu cầu đối với thủ kho và hệ thống kho ba 2
  3/ Yêu cầu kế toán vật tư : 3
  B/ NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1/ Phân loại : 3
  2/ Tính giá vật tư : 4
  3) Hạch toán kiểm kê kho vật tư 6
  PHẦN II :TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ HẠCH TOÁN TẠI Công ty IN Đà Nẵng 8
  A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG 8
  I. Quá trình hình thành của Công ty in Đà Nẵng 8
  1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty In §µ N½ng : 8
  II. §Ưc ®iÓm tư chøc t¹i c«ng ty In §µ N½ng : 9
  1. §Ưc ®iÓm mƯt hµng kinh doanh cña c«ng ty : 9
  2.Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xu¸t s¶n phỈm : 9
  3.Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty 11
  III. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty in Đà Nẵng 12
  1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty 12
  2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 12
  IV. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 13
  1. Tổ chức bộ máy kế toán 13
  2. Hình thức kế toán tại Công ty 14
  B. NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG 16
  1. Công ty quản lý vật tư tại Công ty in Đà Nẵng 16
  2. Công tác dự trư 16
  3. Tình hình sử dụng vật tư 16
  II. Đặc điểm phân lại và tính giá vật tư 16
  1. Phương pháp tính thuế Công ty áp dụng 16
  2. Đặc điểm và phân loại 17
  3. Tính giá vật tư tại Công ty 17
  III. Hạch toán chi tiết vât tư tại Công ty in Đà Nẵng 18
  1. Phương pháp hạch toán chi tiết vật tư tại Công ty 18
  2.Các chứng từ hạch toán và các thủ tục xuất nhập kho 19
  3. Hạch toán tại Công ty in Đà Nẵng 24
  4. Hạch toán kiểm kê vật tư 26
  PHẦN III :MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG 27
  I/ Nhận xét về ưu nhược điểm của công tác hạch toán và quản lý vật tưu tại công ty Đà Nẵng 27
  1. Về tổ chức bộ máy kế toán: 28
  2. Về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức việc ghi chép ban đầu và tổ chức luân chuyển chứng từ; 28
  3/ Về lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán và tổ chức vận dụng tài khoản kế toán : 29
  4/ Về tổ chức hệ thống sổ kế toán , tổ chức thực hiện chế độ báo cáo kế toán 29
  II/ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vật liệu 29
  1/ Những kiến nghị về mặt quản lý vật liệu : 29
  2/ Những kiến nghị về mặt hạch toán : 30
  3/ Xây dựng sổ sách danh điểm vật liệu : 32
  4/ Kiểm kho vật liệu : 33
  5/ Sử dụng phế phẩm 33


  Xem Thêm: Tổ chức kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động sản xuất kinh doanh ở công
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động sản xuất kinh doanh ở công sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status