Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch v

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch v


  Lời mở đầu​ Để quản lý một cách có hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hay sản xuất dịch vụ của một doanh nghiệp nói riêng, một nền kinh tế quốc dân của một nước nói chung đều cần phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau và một trong những công cụ quản lý không thể thiếu được đó là kế toán.
  Trong đó hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò rất quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Vì đối với các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết và cạnh tranh quyết liệt, khi quyết định lựa chọn phương án sản xuất một loại sản phẩm nào đó đều cần phải tính đến lượng chi phí bỏ ra để sản xuất và lợi nhuận thu được khi tiêu thụ. Điều đó có nghĩa doanh nghiệp phải tập hợp đầy đủ và chính xác chi phí sản xuất. Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng quan trọng phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất. Giá thành sản phẩm thấp hay cao, giảm hay tăng thể hiện kết quả của việc quản lý vật tư, lao động, tiền vốn. Điều này phụ thuộc vào quá trình tập hợp chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Chính vì thế kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hai quá trình liên tục, mật thiết với nhau. Thông qua chỉ tiêu về chi phí và giá thành sản phẩm các nhà quản lý sẽ biết được nguyên nhân gây biến động chi phí và giá thành là do đâu và từ đó tìm ra biện pháp khắc phục. Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm là một trong những mục tiêu quan trọng không những của mọi doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội.
  Công ty là một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Sản phẩm của công ty rất đa dạng và phong phú cả về quy cách, chủng loại, mẫu mã và chất lượng sản phẩm. Công ty đã xác định được quy trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm khá hoàn chỉnh.
  Tuy nhiên, qua thời gian thực tập tại công ty, được tiếp xúc trực tiếp với công tác kế toán ở công ty, thấy được tầm quan trọng của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, để hiểu sâu sắc hơn về nội dung này nên em đã lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Trang Nguyên".
  Nội dung của chuyên đề gồm ba phần:
  Phần 1: Một số vấn đề lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất.
  Phần 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Trang Nguyên.
  Phần 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Trang Nguyên  Mục lục​ 108233954" Lời mở đầu. 1
  Phần I: 108233956" Lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giáthành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 3
  108233957" 1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm3
  108233958" 1.1.1. Chi phí sản xuất . 3
  108233959" 1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
  108233960" 1.1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất 3
  108233963" 1.1.2. Giá thành sản phẩm . 4
  108233964" 1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 4
  108233965" 1.1.2.2 . Phân loại giá thành sản phẩm 5
  108233966" 1.1.3. Sự cần thiết và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
  108233967" 1.2. Hạch toán chi phí sản xuất 7
  108233968" 1.2.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí phí sản xuất . 7
  108233969" 1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . 7
  108233970" 1.2.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 7
  108233971" 1.2.2. Hạch toán chi phí sản xuất theop phương pháp kê khai thường xuyên 8
  108233972" 1.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 8
  108233973" 1.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 10
  108233974" 1.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 12
  108233975" 1.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất 13
  108233976" 1.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ15
  108233977" 1.2.4. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang . 16
  108233978" 1.2.4.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính 16
  108233979" 1.2.4.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương 17
  108233980" 1.2.4.3.Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến17
  108233981" 1.2.4.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo định mức . 18
  108233982" 1.2.5. Hạch toán thiệt hại trong quá trình sản xuất . 19
  108233983" 1.2.5.1. Thiệt hại về sản phẩm hỏng 19
  108233984" 1.2.5.2.Thiệt hại về ngừng sản xuất 21
  108233985" 1.3.Tính giá thành sản xuất sản phẩm . 21
  108233986" 1.3.1.Đối tượng tính giá thành sản xuất sản phẩm . 21
  108233987" 1.3.2.Phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm . 22
  108233988" 1.3.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn. 22
  108233989" 1.3.2.2.Phương pháp hệ số . 23
  108233990" 1.3.2.3.Phương pháp tỷ lệ 24
  108233991" 1.3.2.4 Phương pháp tính giá thành phân bước. 25
  108233992" a. Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành bán thành phẩm26
  108233993" b.Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành bán thành phẩm 27
  108233994" 1.3.2.5. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ . 28
  108233995" 1.3.2.5. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng . 29
  108233996" 1.4 Hình thức sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 30
  108233997" Phần II: 108233998" Thực trạng kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển thăng long. 35
  108233999" 2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần phát triển thăng long . 35
  108234000" 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty phát triển cổ phần thăng long35
  108234001" 2.1.2. Đặc điểm bộ máy quản lý sản xuất của công ty cổ phần phát triển thăng long36
  108234002" 2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư phát triển thăng long47
  108234003" 2.1.3.1. tổ chức bộ máy kế toán của Công ty . 47
  108234004" 2.1.3.2 Hình thức tổ chức sổ sách kế toán 50
  108234005" 2.2 thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Thăng Long . 51
  108234006" 2.2.1. Hạch toán chi phí sản xuất tại công ty. 52
  108234007" 2.2.1.1 Đặc điểm về chi phí sản xuất tại Công ty . 52
  108234008" 2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 53
  108234009" 2.2.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 53
  108234010" 2.2.1.4 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất54
  108234025" 2.2.1.5. Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn công ty . 69
  2.2.2. Thực tế công tác theo dõi chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 67
  108234028" 2.2.2.1 Khái quát về đối tượng tính giá thành sản phẩm ở Công ty 71
  108234029" 2.2.2.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . 72
  108234030" 2.2.2.4. Trình tự tính giá thành sản phẩm (Đầu thu số mặt đất VTC-DT) 73
  108234040" Phần III: 108234041" Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển thăng long . 80
  108234042" 3.1.Nhận xét , đánh giá. 80
  108234043" 3.1.1.Nhận xét , đánh giá chung. 80
  108234044" 3.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện . 82
  108234045" 3.2. Số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển thăng long . 84
  108234046" Kết Luận. 87  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch v
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch v sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status