Đề tài: Tìm hiêủ tổ chức công tác kế toán của Cty XNK Ninh Bình


Lời Mở đầu 1

Phần I:Tìm hiểu chung về công ty XNK Ninh Bình 3
I. Giới thiệu về doanh nghiệp 3
II. Khái quát tình hình sx kinh doanh của công ty XNK Ninh Bình 4
III. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty XNK Ninh Bình 10


Phần II:Tìm hiểu tổ chức công tác kế toán tại công ty XNK Ninh Bình 14
2.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 14
2.2. Các chính sách kế toán 21


Phần III:Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 24
3.1. Nhận xét chung về công tác quản lý kế toán o công ty 34
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty XNK Ninh Bình 33

Kết luận 37


Xem Thêm: Tìm hiêủ tổ chức công tác kế toán của công ty xuất nhập khẩu Ninh Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiêủ tổ chức công tác kế toán của công ty xuất nhập khẩu Ninh Bình sẽ giúp ích cho bạn.