Đề tài: Tổ chức kế toán NVL tại Cty TNHH XD & TM Kim Cơ

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
PHẦN I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIM CƠ 2
1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIM CƠ 2
1.2. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 4
1.2.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất: 4
1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 5
1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 7
1.3.1. Đặc điểm bộ máy kế toán 7
1.3.2. Công tác kế toán của công ty 8
PHẦN II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY 11
2.1. ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ, PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU 11
2.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu của công ty 11
2.1.2. Công tác quản lý vật tư 11
2.1.3. Phân loại vật liệu 12
2.1.4. Phương pháp đánh giá vật liệu 12
2.2. CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL 15
2.2.1.Chứng từ sử dụng 15
2.2.2. Thủ tục nhập kho 15
2.2.3. Thủ tục xuất kho NVL 17
2.3 . KẾ TOÁN CHI TIẾT NVL 18
2.4. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TỔNG HỢP NVL 29
PHẦN III. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 36
3.1. CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. 36
3.2. CÔNG TÁC NVL TẠI CÔNG TY. 37
3.2.1. Cách phân loại NVL. 37
3.2.2. Một số đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán của công ty 38
Kết Luận 40


Xem Thêm: Tổ chức kế toán NVL tại công ty TNHH XD & thương mại Kim Cơ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán NVL tại công ty TNHH XD & thương mại Kim Cơ sẽ giúp ích cho bạn.