Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty cổ phần xây dựng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty cổ phần xây dựng


  Mục lục Trang

  Nhận xét cảu giáo viên hướng dẫn: 1
  Nhận xét của đơn vị thực tập: 2
  Mục lục: 3
  Danh mục từ viết tắt 6
  Lời nói đầu 7
  Chương 1: Cơ sở lý luận về hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 9
  1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 9
  1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất trong DNXL. 9
  1.1.2. Khái niệm chi phí sản xuất trong DNXL. 9
  1.2. Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong DNXL.9
  1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất. 9
  1.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố. 9
  1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí. 10
  1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí với số lượng sản phẩm sản xuất 11
  1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm trong DNXl. 12
  1.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất trong DNXL. 11
  1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí. 11
  1.3.2. Các phương pháp tập hợp chi phí. 12
  1.3.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất. 13
  1.3.3.1. Kế toán chi phí NVLTT. 13
  1.3.3.2. Kế toán chi phí NCTT. 15
  1.3.3.3. Kế toán chi phí SDMTC. 16
  1.3.3.4. Kế toán chi phí SXC. 18
  1.3.3.5. Kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp. 21
  1.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 23
  1.4.1. Đối tượng tính giá thành 23
  1.4.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 24
  1.4.3. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 25
  1.5. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong DNXL 27
  1.5.1. Hình thức Nhật ký sổ cái 27
  1.5.2. Hình thức Nhật ký chung. 29
  1.5.3. Hình thức Nhật ký chứng từ. 30
  1.5.4. Hình thức Chứng từ ghi sổ. 31
  1.5.5. Hình thức kế toán máy. 33
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 1 Tiên Sơn 35
  2.1 Tổng quan về công ty cổ phần xây dựng số 1 Tiên Sơn 35
  2.1.1. Giới thiệu chung về công ty 35
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 35
  2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh. 37
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 38
  2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 39
  2.1.4.2. Chưc năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý 39
  2.1.5. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của đơn vị 41
  2.1.5.1. Sơ đồ dây truyền sản xuất. 41
  2.1.5.2. Thuyết minh sơ đồ dây truyền sản xuất 41
  2.1.6. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tai công ty 47
  2.1.6.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 48
  2.1.6.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong phòng tài chính – kế toán 48
  2.1.7. Hình thức kê toán công ty áp dụng 49
  2.1.7.1. Sơ đồ hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 51
  2.1.7.2. Trình tư ghi sổ. 52
  2.1.8. Thực trạng hoạt động của đơn vị 3 năm gần đây. 52
  2.1.8.1. Về máy móc thiết bị 53
  2.1.8.2. Về tài chính 54
  2.1.8.3. Về kết quả sản xuất kinh doanh 54
  2.2. Thực trạng về công tác hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 55
  2.2.1. Đối tượng tổng hợp chi phí 55
  2.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 55
  2.2.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiêp 55
  2.2.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 76
  2.2.2.3. Chi phí sử dụng máy thi công 83
  2.2.2.4. Chi phí sản xuất chung 92
  2.2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất phục vụ công tác tính giá thành 104
  2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành. 104
  2.2.3.1. Đối tượng tính giá thành 104
  2.2.3.2 Phương pháp tính giá thành 104
  2.2.3.3. Đánh giá sản phẩm dở 104
  Chương 3: Nhận xét và giải pháp về công tác hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 109
  3.1. Những nhận xét, đánh giá về hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây lắp 109
  3.1.1. ưu điểm: 109
  3.1.2. Những tồn tại. 110
  3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại đơn vị. 111
  Kết luận. 115
  Tài liêu tham khảo 117


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty cổ phần xây dựng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty cổ phần xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status