Chuyên đề tốt nghiệp Bùi Thị Hồng Thuý
68


MỤC LỤC Trang
Lời nói đầu 1
Phần I: Lý luận chung về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 3

1.1. Lý luận chung về tiêu thụ thành phẩm 3
1.1.1. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm và tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ thành phẩm trong nền kinh tế 3
1.1.1.1. Khái niệm về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm 3
1.1.1.2. Tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ thành phẩm 4
1.1.2. Mục đích và ý nghĩa của tiêu thụ thành phẩm 6
1.1.2.1 Mục đích 6
1.1.2.2 Ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ thành phẩm 6
1.2. Các phương thức tiêu thụ và phương thức thanh toán 7
1.2.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 7
1.2.1.1. Phương thức bán buôn 7
1.2.1.2. Phương thức bán lẻ 7
1.2.1.3. Phương thức bán hàng trả góp 7
1.2.1.4. Phương thức bán hàng thông qua đại lý 8
1.2.1.5. Phương thức bán hàng theo hợp đồng thương mại 8
1.2.1.6. Phương thức bán hàng theo hình thức hàng đổi hàng 8
1.2.1.7. Phương thức tiêu thụ nội bộ 8
1.2.2. Các phương thức thanh toán 8
1.2.2.1. Thanh toán bằng tiền mặt 8
1.2.2.2. Thanh toán không dùng tiền mặt 9
1.3. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm 9
1.3.1. Chứng từ sử dụng 9
1.3.2. Sổ kế toán chi tiết 9
1.4. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm 10
1.5. Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh 14
1.5.1. Tài khoản sử dụng 14
1.5.2. Phương pháp hạch toán 14
1.5.2.1. Kế toán chi phí bán hàng 14
1.5.2.2. Kế toán chi phí Quản lý doanh nghiệp 15
1.5.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 16
1.6. Hình thức sổ kế toán 19
1.6.1 Nhật ký sổ cái 20
1.6.2. Nhật ký chung 20
1.6.3. Chứng từ ghi sổ 21
1.6.4. Nhật ký chứng từ 22
Phần II: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam 23
2.1. Khái quát chung về Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom) 23
2.1.1. Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ của Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom) 23
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 23
2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 24
2.1.1.3. Tình hình tài chính của Công ty 25
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý trong Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom) 26
2.1.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất 26
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và Bộ máy tổ chức quản lý của công ty 26
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom) 29
2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 30
2.1.3.2 Tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty 30
2.2. Thực tế kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom) 31
2.2.1. Các chính sách của Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom) 31
2.2.1.1. Các hình thức bán hàng tại Công ty 31
2.2.1.2. Chính sách giá cả của Công ty 32
2.2.1.3. Phương pháp tính giá vốn hàng bán thông thường 33
2.2.1.4. Trình tự ghi sổ kế toán 33
2.2.2. Kế toán tiêu thụ tại Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom) 34
2.2.2.1 Kế toán thành phẩm 34
2.2.2.2. Thủ tục xuất kho và chứng từ sử dụng 35
2.2.2.3. Trình tự hạch toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm tại Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom) 40
2.2.2.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 46
2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng 49
2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 50
2.2.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 52
Phần III: Một số kiến nghị hoàn thiện về công tác kế toán thành phẩm, bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. 53
3.1. Nhận xét đánh giá về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom) 53
3.2. Kết quả đạt được 53
3.2.1. Trong công tác quản lý 54
3.2.2. Trong công tác kế toán 54
3.3. Những hạn chế cần khắc phục và các giải pháp hoàn thiện 56
3.3.1. Ý kiến thứ nhất 56
3.3.2. Ý kiến thứ hai 57
3.3.3. Ý kiến thứ ba 57
3.3.4. Ý kiến thứ tư 58
3.3.5. Ý kiến thứ năm 59
3.3.6. Ý kiến thứ sáu 59
Kết luận 61
Tài liệu tham khảo 62Xem Thêm: Cách hoàn thiện hạch toán TTTP và xác định kết quả kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cách hoàn thiện hạch toán TTTP và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.