Đề tài: Hạch toán lưu chuyển Hàng hóa XK tại Cty XNK mĩ nghệ Thăng Long


MỞ ĐẦU

Từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI(1986), nền kinh tế nước ta đã đạt được những bước tiến vững chắc, khẳng định sự chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước là một đường lối đúng đắn.

Trong điều kiện mới của nền kinh tế với các chính sách đầy ưu ái của Nhà nước nghành kinh doanh thương mại đã đóng vai trò hết sức quan trọng, dặc biệt là nghành kinh doanh xuất nhập khẩu. Cùng với sự hội nhập của nền kinh tế toàn cầu của nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới kinh doanh xuất nhập khẩu không những đóng vai trò là đơn vị thu hút ngoại tệ từ nước ngoài vào trong nước mà nó còn đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ giao lưu kinh tế, giao lưu buôn bán giữa nước ta và các nước trên thế giới.

Đối với các doanh nghiệp Xuất nhập khẩu bằng việc mua hàng hoá trong nước và tiêu thụ sang nước ngoài các doanh nghiệp này thực sự đã trở thành cầu nối quan trọng trong giao lưu hàng hoá trong nước và nước ngoài ,thực hiện tốt chức năng lưu chuyển hàng hoá của mình.

Mục tiêu của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại nói chung và doanh nghiệp kinh doanh Xuất nhập khẩu nói riêng là nâng cao hiệu quả kinh doanh, làm chủ được giá cả và thị trường vốn, tạo uy tín làm ăn lâu dài với khách hàng nước ngoài. Để thực hiện được mục tiêu đó các công ty bên cạnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của mình sao cho phù hợp với hoạt động kinh doanh thì còn cần phải tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá. Công tác này có ý nghĩa quan trọng với đối với chất lượng công tác kế toán , giúp cho ban lãnh đạo công ty nắm bắt và xử lý kịp thời và từ đó đưa ra các quyết định xử lý đúng đắn.

Nhận thức được vai trò của công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá của doanh nghiệp kinh doanh Xuất nhập khẩu nói chung và tại Công ty xuất nhập khẩu mĩ nghệ Thăng Long , được trang bị kiến thức lý luận ở trường cùng với sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn: Trần Thị Phượng, các cán bộ phòng kế toán công ty em xin đi sâu vào chuyên đề thực tập với đề tài “Hạch toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu mĩ nghệ Thăng Long”.

Chuyên đề thực tập của em ngoài phần mở đầu và kết luận còn có các phần sau:

Chương I: Thực trạng hạch toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu
I. Đặc điểm kinh doanh xuất khảu hàng hoá
II. Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng hoá xuất khẩu
III.Hạch toán các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá tại Công ty xuất nhập khẩu mĩ nghệ Thăng Long
Chương II: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá tai Công ty xuất nhập khẩu mĩ nghệ Thăng Long


Xem Thêm: Hạch toán lưu chuyển Hàng hóa xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu mĩ nghệ Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán lưu chuyển Hàng hóa xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu mĩ nghệ Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.