MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TMDS 4

1. Khái quát chung về công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư và xây dựng TMDS 4
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 4
1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh chính của Công ty 5
1.3. Công tác tổ chức kế toán tại Công ty 6
1.3.1. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty 6
1.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 9
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TMDS 12
2.1. Tình hình tổ chức quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 12
2.1.1. Tình hình tổ chức quản lý lao động tại Công ty 12
2.1.2. Các phương pháp tính, chia lương và các khoản phải trả tại Công ty 13
2.2. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 20
2.2.1. Tìm hiểu về việc chấm công và ghi chép các chứng từ ban đầu 20
2.2.2. Nội dung và trình tự kế toán lao động tiền lương 28
2.2.2.1. Phương pháp chia lương theo thời gian 28
2.2.2.2. Phương pháp chia lương theo sản phẩm 29
2.2.2.3. Phương pháp lập và trích các khoản trích theo lương bao gồm BHXH, BHYT, KPCĐ. 30
2.2.2.4. Phương pháp ghi sổ kế toán của Công ty 30CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP PHÂN BỔ CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TMDS 40
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương tại Công ty 40
3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty 40
3.2.1. Nhận xét về công tác kế toán lao động tiền lương, trích BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công ty 40
3.1.2.1. Ưu điểm 40
3.1.2.2. Nhược điểm 41
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 41
KẾT LUẬN 42
LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm vừa qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế, cùng với sự đổi mới hệ thống pháp luật về kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế thị trường mở cửa và luôn hội nhập, hệ thống kế toàn Việt Nam không ngừng được hoàn thiện và phát triển, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính doanh nghiệp nói riêng và tài chính quốc gia nói chung.
Trong thời đại ngày nay cùng với cơ chế thị trường mở cửa, cùng với sự phát triển đi lên của nền kinh tế đất nước và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay ở mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tồn tại và đứng vững, phát triển theo kịp nền kinh tế khu vực thế giới thì vấn đề quan tâm hàng đầu chính là hiệu quả sản xuất kinh doanh. Khi mà chính phủ đang nỗ lực đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước thành các Công ty cổ phần, tạo điều kiện cho các tổ chức có thêm nhiều cơ hội, mở rộng hành lang pháp lý tự ra quyết định và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Mặc khác trong nền kinh tế thị trường khi mà sức lao động được coi là hàng hóa thì việc đánh giá đúng giá trị của loại hàng hóa đặc biệt này không chỉ có ý nghĩa với người lao động, người sử dụng lao động mà còn có ý nghĩa với người cả xã hội. Nhận thức về giá trị lao động ngày nay cũng đã khác trước rất nhiều, cụ thể như trong Công ty Cổ phần thì Giám đốc điều hành cũng là người bỏ sức lực và trí tuệ để làm theo hợp đồng. Hay các cán bộ điều hành, công nhân viên cũng là người bỏ sức lao động ra làm theo hợp đồng thỏa thuận để nhận được một khoản thù lao xứng đáng dưới hình thức tiền lương để tái sản xuất sức lao động.
Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tư tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con người. Muốn làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thương xuyên chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động một cách tương xứng với sức lao động mà họ bỏ ra trong thời gian tham gia sản xuất kinh doanh.
Như vậy sẽ khuyến khích được họ trong công việc để họ làm hết khả năng của mình. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, tiền thưởng Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá hình thành sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, tăng năng xuất lao động, tăng tích lũy và cải thiện đời sống. Việc tính tiền trả lương kịp thời, đúng đắn sẽ phát huy tính sáng tạo năng động của con người.
Trong văn kiện đại hội Đảng lần VIII, Đảng ta đã khẳng định: "Việc pháp huy nguồn lực con người là nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững". Như vậy con người và lao động có ý nghĩa và tầm quan trọng rát là to lớn. Và vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Bằng những cơ sở lí luận đã học được trong nhà trường, kết hợp với quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Thương mại, tư vấn đầu tư và xây dựng TMDS, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn Trịnh Thị Thu Nguyệt và Ban giám đốc, phòng kế toán Công ty, em đã chọn chuyên để "Phương pháp tập hợp phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng TMDS".
Kết cấu báo cáo gồm 3 phần:
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư và xây dựng TMDS.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương mại, tư vấn đầu tư và xây dựng TMDS.
Chương 3: Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện những vấn đề tồn tại về kế toán tập hợp phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại, tư vấn đầu tư và xây dựng TMDS.
Do thời gian thực tế không nhiều nên bài báo cáo của em còn có nhiều thiếu sót. Vì vậy em kính mong sự giúp đỡ của cô giáo Trịnh Thị Thu Nguyệt và các bạn - những người quan tâm đến vấn đề này để báo cáo của em được hoàn chỉnh tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên
Nguyễn Thị Diệp
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TMDS


Xem Thêm: Phương pháp tập hợp phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CPTM đầu tư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp tập hợp phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CPTM đầu tư sẽ giúp ích cho bạn.