Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Ngụ Quang Dũng Lớp: Kinh doanh tổng hợp 46A

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY DA GIẦY THÁI BèNH 2

1. Quỏ trỡnh ra đời và phát triển của nhà máy da giầy Thái Bỡnh. 2
2. Cơ cấu tổ chức của nhà máy da giầy Thái Bỡnh. 3
3. Các đặc điểm về kinh tế - kỹ thuật của nhà máy. 5
3.1. Đặc điểm về sản phẩm của nhà máy. 5
3.2. Đặc điểm về tỡnh hỡnh lao động tại nhà máy. 7
3.3. Đặc điểm về công nghệ và trang thiết bị. 9
3.3.1. Đặc điểm về trang thiết bị. 9
3.3.2. Quy trỡnh cụng nghệ sản xuất sản phẩm . 11
3.4. Đặc điểm về quản lý vật tư, cung ứng nguyên vật liệu . 13
3.5. Đặc điểm về tỡnh hỡnh tài chớnh nhà mỏy da giầy Thỏi Bỡnh 14
4. Tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của nhà mỏy. 17
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CễNG TÁC TẬP HỢP, QUẢN Lí CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY DA GIẦY THÁI BèNH 19
1. Thực trạng cụng tỏc tập hợp và quản lý chi phớ sản xuất của nhà mỏy. 19
1.1. Tỡnh hỡnh sử dụng nguyờn vật liệu trực tiếp tại nhà mỏy. 21
1.1.1. Yờu cầu, vai trũ cung ứng nguyờn vật liệu. 21
1.1.2. Hoạt động sử dụng nguyên vật liệu tại nhà máy. 22
1.2. Tỡnh hỡnh chi phớ nhõn cụng lao động. 26
1.2.1. Hỡnh thức trả lương tại nhà máy. 26
1.2.2. Chi phí sử dụng lao động. 29
1.2.3. Cỏc chi phớ khỏc. 34
1.2.3.1. Chi phí khấu hao tài sản cố định. 34
1.2.3.2. Chi phớ nguyờn vật liệu phụ. 35
1.2.3.3. Cỏc chi phớ khỏc cũn lại của nhà mỏy. 36
1.2.4. Tổng hợp chi phớ toàn nhà mỏy. 38
2. Đánh giá về chi phí sản xuất kinh doanh, tính giá thành và hiệu quả kinh doanh của nhà máy. 41
2.1. Đánh giá chung về cụng tỏc tớnh và sử dụng chi phớ tại nhà mỏy. 41
2.2. Tớnh giỏ thành tại nhà mỏy. 42
2.3. Hiệu quả sử dụng chi phớ sản xuất. 43
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ VÀ KINH DOANH TRONG NHÀ MÁY DA GIẦY THÁI BèNH 45
1. Đối với sử dụng nguồn nhân lực . 45
2. Đối với sử dụng nguyên, nhiên vật liệu. 48
3. Sử dụng và tính khấu hao tài sản cố định. 49
4. Sử dụng cỏc chi phớ khỏc. 50
5. Kiến nghị. 52
KẾT LUẬN 54
MỞ ĐẦU
​Quản lý và sử dụng chi phớ sản xuất kinh doanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quản trị sản xuất và kinh doanh trong doanh nghiệp . Việc tạo ra vốn để sản xuất đó khú, khi cú vốn để sử dụng cũn là nhiệm vụ khú khăn hơn rất nhiều. Sử dụng cú hiệu quả chi phớ để hạ thấp giỏ thành và tạo ra lợi thế cạnh tranh to lớn về giỏ cho doanh nghiệp . Đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn chưa chỳ trọng hay cú chăng thỡ cũng mới chỉ quan tõm ở mức đơn giản đến vấn đề này mà họ chưa quan tõm sõu sắc thực sự. Điều này khiến cho chi phớ, giỏ thành sản xuất ở cỏc doanh nghiệp Việt Nam so với nước ngoài vẫn rất cao và sức cạnh tranh thấp kộm hơn nhiều. Điều này càng trở lờn quan trọng hơn bao giờ hết khi nền kinh tế Việt Nam đứng trước xu thế hội nhập toàn cầu hoỏ.
Trong thời gian thực tập tỡm hiểu thực tế tại nhà mỏy da giầy Thỏi Bỡnh ( chi nhỏnh của cụng ty cổ phần giầy Thăng Long ) em quyết định đi sõu nghiờn cứu về lĩnh vực này nhằm tỡm hiểu nguyờn nhõn và thực trạng về việc sử dụng chi phớ sản xuất kinh doanh tại nhà mỏy núi riờng và ngành da giầy cũng như cỏc ngành kinh tế núi chung, đồng thời nhằm tỡm ra những biện phỏp để nõng cao hiệu quả sử dụng chi phớ sản xuất kinh doanh với đề tài: “ Một số biện phỏp làm giảm chi phớ sản xuất kinh doanh nhằm nõng cao hiệu quả kinh doanh tại nhà mỏy da giầy Thỏi Bỡnh”.


Xem Thêm: Thực trạng về công tác tập hợp, quản lý CPSX và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy da giầy thái bìn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng về công tác tập hợp, quản lý CPSX và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy da giầy thái bìn sẽ giúp ích cho bạn.