PHẦN 2:
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHẤN ĐẤU HẠ GIÁ THÀNH XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HAI BÀ TRƯNG

I. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty xây dựng và phát triển nhà Hai Bà Trưng.

Công ty xây dựng và phát triển nhà Hai Bà Trưng được thành lập vào ngày 24/3/1993 theo quyết định số 1186 QĐ/UB của UBND thành phố Hà Nội.
Trụ sở công ty đặt tại : 37 Nguyễn Đình Chiều, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Vốn kinh doanh ban đầu: 462.000.000 đ.
Gồm: Vốn cố định 293.000.000 đ
Vốn lưu động 169.000.000 đ
Với: Vốn ngân sách cấp: 115.000.000 đ chiếm 25%
Vốn DN tự bổ sung: 347.000.000 đ chiếm 75%
Tiền thân công ty được sáp nhập 3 đơn vị.
1. Công ty xây dựng
2. Xí nghiệp sửa chữa nhà cửa
3. Công ty sản xuất vật liệu xây dựng thuộc quận Hai Bà Trưng
Được thực hiện theo quyết định 725/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội. Căn cứ vào Quyết định số 315 / HĐBT nay là Chính phủ ngày 01/09/1990 về việc chấn chỉnh và tổ chức lại sản xuất kinh doanh trong khu vực kinh tế quốc doanh.
Khi sáp nhập Công ty có nhiệm vụ:
1. Nhận bao thầu xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình phúc lợi công cộng trong và ngoài thành phố theo quy định của nhà nước.
2. Mua nhà, xưởng của tập thể, cá nhân để xây dựng, cải cách, nâng cấp nhà để bán, cho thuê theo quy định của thành phố.
3. Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng, làm dịch vụ xây dựng trang trí nội thất, liên doanh liên kết với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước , góp vốn đầu tư xây dựng kinh doanh phát triển nhà theo luật đầu tư và quyết định của thành phố.
Công ty là doanh nghiệp nhà nước hạch toán kinh tế độc lập là thành viên thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Công ty chịu sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, chịu sự hướng dẫn và kiểm tra về mặt nghiệp vụ của các phòng ban của Tổng công ty. Công ty có quyền tự chủ kinh doanh và tài chính theo quy định của Luật doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời chịu sự ràng buộc nghĩa vụ với Tổng công ty.
Để hiểu thêm về lịch sử hình thành và phát triển cũng như những ngành nghề của Công ty xây dựng và phát triển nhà Hai Bà Trưng, ta xem hồ sơ kinh nghiệm.
1. Xây dựng dân dụng : 9 năm
2. Xây dựng chuyên dụng: 8 năm
Cụ thể:
Loại hình công trình xây dựng Số năm kinh nghiệm
I. Xây dựng dân dụng
1. Xây dựng nhà ở
2. Xây dựng trường học
3. Xây dựng trụ sở làm việc
4. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị
9 năm 1993 đến nay
9 năm 1993 đến nay
9 năm 1993 đến nay
9 năm 1993 đến nay
II. Xây dựng chuyên dụng
1. Xây dựng công trình giao thông đường bộ
2. Xây dựng công trình thuỷ lợi
3. Xây dựng đường dây và trạm biến thế
4. Xây dựng các công trình nông nghiệp
6 năm 1995 đến nay
8 năm 1994 đến nay
8 năm 1994 đến nay
8 năm 1994 đến nay

Cho tới nay công ty luôn tự vận động đề theo kịp sự thay đổi của nền kinh tế. Với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân giàu kinh nghiệm và có tinh thần trách nhiệm cao . cùng với trang thiết bị hiện đại đồng bộ đủ đảm bảo để thi công xây dựng lắp đặt các công trình công nghiệp, dân dụng có kết cấu phức tạp.
Cơ cấu tổ chức của công ty được hoàn thiện và mô hình này đủ thực hiện nhiều năm qua và rất có hiệu quả.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NHÀ HAI BÀ TRƯNG
Từ khi thành lập đến nay công ty luôn hoàn thành các công trình theo đúng thời gian quy định. Công ty ngày càng có uy tín trên thị trường đóng góp một phần không nhỏ vào ngân sách nhà nước tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.
Trong một số năm lại đây sản xuất kinh doanh của công ty phát triển, đời sống của công nhân viên nâng lên rõ rệt. Và tình hình sản xuất kinh doanh thể hiện qua bảng sau:


Xem Thêm: Phân tích thực trạng công tác phấn đấu hạ giá thành xây lắp ở công ty xây dựng và phát triển nhà hai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thực trạng công tác phấn đấu hạ giá thành xây lắp ở công ty xây dựng và phát triển nhà hai sẽ giúp ích cho bạn.