Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Đồ án tốt nghiệp

Trang 3
Khoa kinh tế và Quản lý Đặng Hải Hoàn
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để cạnh tranh, phát triển và tồn tại đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải đề ra khẩu hiệu chất lượng, lợi nhuận và làm thoả mãn khách hàng là mục tiêu hàng đầu.
Vì vậy trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phải có phương pháp quản lý chi phí một cách hữu hiệu nhất, như việc thực hiện đúng các định mức kinh tế kỹ thuật, dự toán chi phí , tình hình sử dụng lao động, vật tư, tài sản, tiền vốn . Đồng thời tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng và chính xác, đúng nội dung phát sinh. Hàng tháng, quý, năm phải phân tích giá thành sản phẩm và các chỉ tiêu kinh tế để giúp cho doanh nghiệp biết được tình hình thực trạng tài chính , tình hình biến động tăng, giảm chi phí . Từ đó xác định nguyên nhân và đề ra biện pháp giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm.
Qua tìm hiểu quá trình hình thành phát triển và phân tích đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Em thấy sản phẩm xi măng Lam Thạch là một mặt hàng quan trọng nhất của công ty, sản phẩm này được thị trường chấp nhận, sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó, nó tạo ra doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong các hoạt động kinh doanh của công ty. Để phát triển và cạnh tranh sản phẩm được lâu dài trên thị trường . Nhất là trong thời điểm năm 2006 nước ta cú thể ra nhập WTO thì việc cạnh tranh về chất lượng và giá bán ngày càng trở nên quyết liệt .Vì vậy em xin chọn đề tài "Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng và Xây dựng Quảng Ninh " mục đích phân tích tính toán đúng đủ chi phí đưa vào sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng quản lý, hạn chế tối đa những chi phí không cần thiết làm ảnh hưởng xấu đến giá thành sản xuất. Đồng thời đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí giảm giá thành Xi măng , để từ đó giúp cho doanh nghiệp xác định được giá bán đảm bảo được yếu tố kinh doanh , nhưng sản phẩm vẫn có sức cạnh tranh cao.
* Nội dung đồ án gồm 3 chương
Chương 1 :
Cơ sở lý luận chung về chi phí sản xuất-kinh doanh giá thành sản phẩm
Chương 2 :
Giới thiệu khái quát chung về công ty xi măng và xây dựng quảng ninh
Chương 3:
Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm.
Em hy vọng rằng với những kiến thức đã được các Thầy, Cô giáo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội truyền thụ , với sự giúp đỡ tận tình của Cụ giáo Tiến sĩ Phạm Thu Hà và đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh, đã giúp em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Vì thời gian và kiến thức bản thân em còn nhiều hạn chế . Em rất mong được sự góp ý dạy bảo của các Thầy, cô giáo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để em ngày càng tiến bộ hơn.
Em xin chân thành cảm ơn./.


Uông Bí, ngày 10 tháng 10 năm 2006
Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp

Chương I
cơ sở lý luận chung về chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm
I.1.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
I.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh
Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thường xuyên phải bỏ ra các khoản chi phí về các loại đối tượng lao động, tư liệu lao động, lao động của con người , các chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác. Các chi phí mà doanh nghiệp sản xuất chi ra có thể trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh . Để có thể biết được số chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra trong từng kỳ hoạt động là bao nhiêu, nhằm tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phục vụ cho yêu cầu quản lý mọi chi phí chi ra cuối cùng đều được biểu hiện bằng thước đo tiền tệ, và gọi là chi phí sản xuất, kinh doanh.
Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các nguồn lực mà doanh nghiệp đã đầu tư cho sản xuất kinh doanh của mình trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm).
Chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp bao gồm chi phí về lao đông sống và lao đông vật hoá. Các chi phí mà doanh nghiệp chi ra cấu thành giá trị của sản phẩm, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Về bản chất, chi phí sản xuất ở các doanh nghiệp là sự chuyển dịch vốn của các doanh nghiệp vào đối tượng tính giá thành nhất định. Đó chính là bộ phận vốn của doanh nghiệp bỏ vào quá trình sản xuất kinh doanh.
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần có đủ 3 yếu tố cơ bản là tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động. Sự tham gia của các yếu tố đó vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp hinh thành lên các khoản chi phí tương ứng, chi phí tiêu hao nguyên liệu, chi phí thù lao lao động. Chi phí sản xuất kinh doanh gắn liền với việc sử dụng tài sản, vật tư và lao động. Vì thế chi phí sản xuát thực chất là sử dụng loại tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó tạo nên giá thành sản phẩm, hoàn thành. Quản lý tốt chi phí sản xuất sẽ làm cho giá thành sản phẩm giảm xuống.
Chi phí sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng gắn liền với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thực chất là sự vận động các yếu tố sản xuất và biến đổi chúng thành sản phẩm cuối cùng theo mục đich của doanh nghiệp . Trong các loại hình doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau thì bản chất về chi phí sản xuất đều không có gì khác nhau.
1.1.2.Phân loại:
Việc phân loại chi phí sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ cho các yêu cầu quản lý khác nhau và do chi phí sản xuất kinh doanh có nhiều loại với tính chất, công dụng, vị trí, vai trò khác nhau trong kinh doanh. Để thuận lợi cho việc hạch toán và quản lý chi phí cần tiến hành phân loại chi phí sản xuất
a. Phân loại theo nội dung kinh tế
Là việc phân loại các yêu tố chi phí căn cứ vào nội dung kinh tế của chi phí , tức là căn cứ vào chi phí phát sinh tương ứng với bản chất nguồn lực sử dụng. Theo chế độ kế toán hiện hành có 5 yếu tố chi phí sau:
* Chi phí nguyên vật liệu là toàn bộ của các chi phí phát sinh để mua sắm các đối tượng lao động đã được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.
* Chi phí nhân công là các chi phí liên quan đến nguồn lực lao động mà doanh nghiệp sử dụng trong kỳ xem xét bao gồm lương và các khoản kèm theo lương (thưởng và bảo hiểm .) của toàn bộ công nhân viên của doanh nghiệp .


Xem Thêm: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại công ty Cổ p
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại công ty Cổ p sẽ giúp ích cho bạn.