Mở đầu
​Nền kinh tế thị trường mở ra nhiều cơ hội song cũng đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp , đặc biệt là trong thị trường xây dựng cơ bản, một nghành sản xuất vật chất đặc biệt góp phần tạo nên bộ mặt của xã hội có rất nhiều khó khăn mà các mà các doanh nghiệp xây lắp đang phải đối mặt. Để kinh doanh có hiệu quả, để có thể cạnh tranh được và đứng vững trong thị trường đó, một biện pháp sống còn là các doanh nghiệp phải tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm song vẫn phải đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ thi công công trình.
Các thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm vì vậy trở nên vô cùng quan trọng. Nó giúp cho các nhà quản lý có cái nhìn tổng thể cũng như chi tiết về các sự kiên đang phát sinh trực tiếp tại công ty có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trên cơ sở các thông tin này, các nhà quản lý doanh nghiệp phân tích , đánh giá mức độ hiệu quả của việc sử dụng chi phí sản xuất và phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh chặt chẽ hơn, đưa ra các quyết định quản trị đúng đắn và kịp thời.
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là bộ phận cung cấp thông tin này.Vai trò của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là rất quan trọng. Nếu các thông tin chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp thời thì các nhà quản trị có cơ sở để đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế. Ngược lại, nếu các thông tin trên sai lệch, không đầy đủ thì dẫn đến hậu quả khồng lường trước được. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm không chỉ ghi lại một cách thụ động các con số phát sinh mà quan trọng hơn cả là cung cấp các thông tin thực tế, phân tích, đánh giá các thông tin đó để phục vụ cho quản trị nội bộ và ngoài doanh nghiệp .
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cũng là một phần hành kế toán tổng hợp và quan trọng trong hạch toán kế toán nói chung.
Nhận thức được tầm quan trọng của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đồng thời qua thời gian thực tập tại phòng tài chính , kế toán của công ty xây dựng công trình hàng không ACC, em đã nghiên cứu, tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán tại công ty và thấy rằng việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm còn có những tồn tại cần hoàn thiện.
Vì vậy em đã chọn đề tài: "Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình hàng không ACC" cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Đề tài của em ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồm có 3 phần sau:
Phần I Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình hàng không ACC.
Phần II Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình hàng không ACC.
Phần III Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình hàng không ACC.
Do thời gian thực tập không dài, hiểu biết về thực tế cũng như trình độ lý luận còn có hạn nên bản luận văn này không thể tránh khỏi thiếu sót. Em mong nhận được ý kiến đóng góp của ý kiến của thầy cũng như các cán bộ nhân viên kế toán trong công ty.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, tiến sĩ Nguyễn Văn Công cùng các cán bộ, nhân viên phòng kế toán công ty ACC đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo giúp em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp của mình.

PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán kế toán

Nghành sản xuất xây lắp là nghành sản xuất có tính chất công nghiệp song đây là một nghành sản xuất công nghiệp đặc biệt nên nó có những đặc trưng riêng so với một số nghành công nghiệp khác về tổ chức sản xuất, đặc điểm sản phẩm cung như tiêu thụ sản phẩm. Những đặc điểm đó có ảnh hưởng rất lớn đến hạch toán kế toán nói chung cũng như hạch toán phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng.
1. Đặc điểm tổ chức sản xuất
Trong các doanh nghiệp xây lắp, sản xuất được tổ chức theo phương thức khoán gọn. Các công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc được giao khoán cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp . Các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp được tổ chức thành các chi nhánh, các xí nghiệp, các tổ đội. Không chỉ có tiền lương mà các chi phí khác như chi phí nguyên vật liệu , chi phí máy móc, thiết bị thi công, các chi phí dịch vụ mua ngoài . đều được giao khoán cho các đơn vị nội bộ đó. Tại các đơn vị có thể hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc hoặc không hạch toán mà doanh nghiệp tổ chức hạch toán toàn bộ. Tất cả những điều đó đều có ảnh hưởng đến việc tổ chức hạch toán kế toán của công ty.
Một đặc trưng về tổ chức sản xuất cũng rất điển hình trong các doanh nghiệp xây lắp nữa là địa bàn hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp cũng rất rộng lớn, luôn thay đổi theo địa bàn thi công công trình bởi vì các công trình mà mỗi doanh nghiệp xây lắp có được là do đấu thầu hoặc do chỉ định thầu, bản thân công ty không thể quyết định được vị trí của mỗi công trình. Các công trình xa trung tâm nên phát sinh nhiều khoản chi phí , đặc biệt khi mỗi công trình hoàn thành thì máy móc, thiết bị, nhân công đều phải di chuyển đi nơi khác. Chi phí mà không được quản lý tốt và phân bổ hợp lý thì sẽ ảnh hưởng đến việc tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.
Ngoài ra, do hoạt động xây lắp diễn ra ngoài trời nên chịu sự tác động lớn của điều kiện thời tiết, khí hậu đến chất lượng công trình cũng như chi phí phát sinh thêm. Đây là những yếu tố khách quan song doanh nghiệp cần xem xét đến.
2. Đặc điểm sản phẩm
Sản phẩm của nghành xây lắp là các công trình, hạng mục công trình. Mỗi sản phẩm có đặc điểm riêng về thiết kế mỹ thuật, kết cấu, hình thức, qui mô, địa điểm xây dựng . Không có sản phẩm nào giống sản phẩm nào. Tính đơn chiếc của sản phẩm xây lắp đòi hỏi phải có sự tổ chức quản lý thi công phù hợp với mỗi công trình cụ thể thì hoạt động sản xuất kinh doanh mới đạt hiệu quả cao và sản xuất diễn ra liên tục. Cũng do mỗi công trình có đặc điểm riêng như vậy nên chi phí sản xuất phát sinh ở mỗi công trình cũng khác nhau. Việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải làm cho từng công trình riêng biệt.


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình hàng không ACC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình hàng không ACC sẽ giúp ích cho bạn.