Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ nhằm góp phần nâng cao hiệu

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ nhằm góp phần nâng cao hiệu


  MỤC LỤC​ ​ LỜI MỞ ĐẦU
  75485063" PHẦN I 1
  75485064" NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 1
  75485065" THỤ TẠI DOANH NGHIỆP. 1
  75485066" I.>Hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại và nhiệm vụ hạch toán quá trình tiêu thụ. 1
  75485067" 1.>Các khái niệm liên quan. 1
  75485068" a.Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm 1
  75485069" b . Một số khái niệm về phuơng thức tiêu thụ sản phẩm 1
  75485070" c.> Khái niệm về các chỉ tiêu phản ánh doanh thu. 1
  75485071" đ >Khái niệm về giá vốn hàng bán. 2
  75485072" e.> Khái niệm liên quan đến lợi nhuận. 2
  75485073" 2> Vai trò ,ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ và các nhân tố liên quan đến hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp. 2
  75485074" a>Vai trò ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ. 2
  75485075" b.>Các nhân tố tác động đến hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp. 3
  75485076" 3> Nhiệm vụ của hạch toán quá trình tiêu thụ và nhiệm vụ của quá trình phân tích quá trình tiêu thụ. 4
  75485077" a.Nhiệm vụ của hạch toán quá trình tiêu thụ : 4
  75485078" b>Nhiệm vụ của phân tích tiêu thụ. 4
  75485079" II> Nội dung hach toán kết quả tiêu thụ và xácđịnh kết quả tiêu thụ. 5
  75485080" 1> Chứng từ và tài khoản sử dụng. 5
  75485081" a.>Chứng từ hạch toán tiêu thụ. 5
  75485082" b.>Tài khoản sử dụng. 6
  75485083" 2>Trình tự hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của doanh nghiệp 9
  75485084" a >Trình tự hạch toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên 9
  75485085" c>Hoạch toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 13
  75485086" III> Nội dung phân tích kết quả tiêu thụ. 16
  75485087" 1>Phân tích tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp. 16
  75485088" a> Phân tích chung tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp. 16
  75485089" b>Phân tích tích kết quả tiêu thụ của doanh nghiệp. 17
  75485090" 2>Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp 17
  75485091" a>Anh hưởng của nhân tố sản lượng tiêu thụ. 17
  75485092" b>Nhân tố kết cấu sản phẩm tiêu thụ : 17
  75485093" c>Nhân tố giá bán. 17
  75485094" d.>Anh hưởng của nhân toó giá thành(giá vốn) 18
  75485095" e>Anh hưởng của giá trị các khoản giảm trừ . 18
  75485096" f>Anh hưởng của chi phí bán hàng. 18
  75485097" h>Anh hưởng chi phí quản lý. 18
  75485098" PHẦNII 19
  75485099" TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG 19
  75485100" A>Giới thiệu sơ lượt về công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà nẵng. 19
  75485101" I. Giới thiệu sơ lược về công ty. 19
  75485102" 1>Quá trình hình thành và phát triển công ty. 19
  75485103" 2>Chức năng nhiệm vụ của công ty. 20
  75485104" a>Chức năng. 20
  75485105" b> Nhiệm vụ : 20
  75485106" II> Tổ chức mạng lưới kinh doanh và quản lý. 20
  75485107" 1>Tổ chức mạng lưới kinh doanh. 20
  75485108" 2>tổ chức bộ máy quản lý. 21
  75485109" a>Tổ chức bộ máy quản lý. 21
  75485110" III. Tổ chức kế toán ở công ty: 22
  75485111" 1>Tổ chức bộ máy kế toán: 22
  75485112" a. Sơ đồ bộ máy kế toán: 22
  75485113" b. chức năng nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán. 23
  75485114" B.Tình hình thực tế thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng. 24
  75485115" I>Đặc điểm quá trình tiêu thụ hàng hoá ở văn phòng công ty. 24
  75485116" 1 . Mặt hàng tiêu thụ chủ yếu của Văn phòng công ty : 24
  75485117" 2 . Thị trường tiêu thụ chính của văn phòng công ty : 24
  75485118" 3 .Phương thức tiêu thụ : 24
  75485119" 4 . Phương thức thanh toán : 24
  75485120" II >Hạch toán tiêu thụ tại văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng 25
  75485121" 1.Hạch toán tiêu thụ : 25
  75485122" a>Chứng từ sử dụng và trình tự lưu chuyển chứng từ : 25
  75485123" b>Tài khoản sử dụng hạch toán tiêu thụ và kêt quả tiêu thụ : 25
  75485124" 2> Hạch toán kết quả tiêu thụ tại văn phaòng trung tâm kinh doanh vật tư tổng hợp thuộc công ty vật tư tổng hợp Đà Nẵng. 29
  75485125" a>Hạch toán chi phí bán hàng. 29
  75485126" b/ Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 30
  75485127" c/ hạch toán kết quả tiêu thụ. 31
  75485128" II>Phân tích tình hình tiêu thụ và kết quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm kinh doanh văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp đà Nẵng. 33
  75485129" 1>Tổ chức công tác phân tích và cung cấp thông tin cho quá trình phân tích tại công ty 33
  75485130" 2>Nội dung phân tích. 33
  75485131" a>Phân tích tình hình tăng trưởng về tiêu thụ của toàn bộ các mặt hàng tiêu thụ và của từng mặt hàng tại công ty. 33
  75485132" c> Phân tích tình hình lợi nhuận tiêu thụ của các mặt hàng chủ yếu. 36
  75485133" PHẦN III 38
  75485134" MỘT SỐ NHẬN XÉT,KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ NHẰM HOÀN THIỆN HIỆU QUẢ 38
  75485135" TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN VTTH ĐÀ NẴNG 38
  75485136" I>Nhận xét về thực trạng công tác hoạch toán tiêu thụ và kết quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm kinh doanh văn phòng công ty tổng hợp DN 38
  75485137" 1>Những mặt ưu điểm : 38
  75485138" 2> Những mặt hạn chế : 38
  75485139" II.> Một số ý kiến nhận xét nhằm góp phần hoàn thiện công tác hoạch toán tiêu thụ và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm kinh doanh văn phòng công ty CP VTTH ĐN 39
  75485140" 1>Mở sổ theo dõi doanh thu bán hàng theo các mặt hàng chủ yếu. 39
  75485141" 2> Hoàn thiện về công tác theo dõi phải thu. 40
  75485142" 3> Hoàn thiện về các khoản giảm trừ. 41
  75485143" 4> Hoàn thiện về công tác hoạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp : 41
  75485144" 5> Về công tác xác định kết quả kinh doanh : 43
  75485145" 6> Về công tác báo cáo kết qủa hoạt đông kinh doanh: 44
  75485146" 7>Về công tác phân tích kết quả hoạt động tiêu thụ. 47
  75485147" 8>Lựa chọn phương thức kinh doanh. 47
  75485148" a>Đối với nhà bán buôn : 48
  75485149" b> Đối với người mua lẻ : 49
  75485150" c> Đối với việc quản lý công nợ : 49
  LỜI KẾT


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ nhằm góp phần nâng cao hiệu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ nhằm góp phần nâng cao hiệu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status