Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng công tác kế toán tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đình Bảng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng công tác kế toán tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đình Bảng


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN 1
  LỜI MỞ ĐẦU 2
  I- Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 3
  1. Đặc điểm chung. 3
  2. Quá trình hình thành và phát triển. 3
  2.1. Giai đoạn 1 ( 1992 – 2000). 4
  2.2. Giai đoạn 2 ( Từ 2000 - đến nay). 4
  3. Cơ cấu tổ chức sản xuất và quản lý của công ty 5
  3.1. Ban lãnh đạo gồm: giám đốc và phó giám đốc: 6
  3.2. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất 6
  4. Vai trò của phòng kế toán 6
  II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 7
  1. Dây chuyền sản xuất: 7
  2. Đặc điểm kinh doanh và quy trình sản xuất 7
  2.1. Đặc điểm kinh doanh 7
  2.2. Đặc điểm quy trình sản xuất 8
  III. Đặc điểm tổ chức của phòng kế toán tài chính 8
  1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 8
  2. Hình thức kế toán được áp dụng trong công ty 9
  3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 11
  3.1. Thuận lợi 11
  3.2. Khó khăn 11
  PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÌNH BẢNG VÀ TẬP LÀM 12
  A- Kế toán Tài sản cố định và vật liệu, công cụ dụng cụ 12
  I. kế toán tài sản cố định 12
  1. Tiêu chuẩn TSCĐ tại công ty 12
  2. Danh mục TSCĐ tại công ty 12
  2.1. Đánh giá TSCĐ ở công ty 13
  2.2. Kế toán tăng giảm TSCĐ hữu hình tại công ty 13
  2.3. Kế toán khấu hao TSCĐ 23
  2.4. Sửa chữa TSCĐ 26
  II. Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty 28
  1. Kế toán vật liệu 28
  2. Công cụ dụng cụ: 28
  3. Tính giá vật liệu, CCDC nhập, Xuất kho 28
  3.1. Tính giá Thực tế của vật liệu, CCDC nhập kho 28
  3.2. Tính giá thực tế của vật liệu, CCDC xuất kho 28
  4. Phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, CCDC 29
  5. Kế toán tổng hợp vật liệu, CCDC (Theo phương pháp kê khai thường xuyên). 30
  5.1. Kế toán tăng, giảm vật liệu. 30
  6. Kế toán công cụ dụng cụ 35
  B. Kế toán lao động tiền lương tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đình Bảng. 35
  I. Hình thức quản lý lao động tiền lương. 35
  1. Các hình thức tiền lương tại công ty 35
  1.1. Hình thức trả lương theo thời gian. 35
  2. Kế toán tiền lương. 36
  2.1. Tài khoản sử dụng. 36
  2.2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng. 36
  2.3. Sơ đồ luân chuyển chứng từ: 37
  3. Các khoản trích theo lương. 37
  3.1. Tài khoản sử dụng. 37
  3.2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng. 37
  3.3. Sơ đồ hạch toán các khoản trích theo lương: 37
  C. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 42
  I. Hạch toán chi phí sản xuất. 42
  1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 42
  2. Công tác hạch toán chi phí sản xuất tại công ty. 42
  2.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 42
  2.2. Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 42
  2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 44
  2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 45
  2.4. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. 47
  D. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. 49
  I. Kế toán thành phẩm. 49
  1. Tài khoản sử dụng: TK155 “thành phẩm”. 49
  2. Chứng từ sử dụng: 49
  3. Sổ kế toán sử dụng. 49
  4. Sơ đồ kế toán thành phẩm. 49
  II. Kế toán tiêu thụ thành phẩm. 51
  1. Tài khoản sử dụng: 51
  2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng: 51
  3. Sơ đồ hạch toán: 51
  II. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 53
  1. Tài khoản sử dụng: 53
  1.1. Kế toán chi phí bán hàng. 53
  1.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 54
  1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 55
  1.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 55
  1.5. Kế toán doanh thu hoạt động khác. 56
  1.6. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 56
  E. Kế toán vốn bằng tiền và tiền vay. 60
  I. Kế toán vốn bằng tiền. 60
  1. Tài khoản sử dụng: TK 111 “tiền mặt ”. 60
  2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng: 60
  3. Sơ đồ luân chuyển chứng từ thu, chi của đơn vị. 60
  4. Sơ đồ kế toán: 60
  2. Sơ đồ kế toán TGNH: 65
  III. Kế toán tiền vay. 67
  1. Tài khoản sử dụng: TK311 “vay ngắn hạn”. 67
  2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng: 67
  3. Sơ đồ hạch toán: 68
  PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 69
  I. Kết luận. 69
  II. Kiến nghị. 69
  III. Nhận xét của ban lãnh đạo công ty Xuất Nhập Khẩu Đình Bảng 70


  Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đình Bảng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đình Bảng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status