Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Công ty In tài chính

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Công ty In tài chính


  LỜI MỞ ĐẦU

  1/ Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:

  Trong thời đại ngày nay xu hướng của nền kinh tế Thế giới nói chung và của Nước ta nói riêng là sự Quốc tế hoá và Hợp tác hoá. Nền kinh tế càng được Quốc tế hoá bao nhiêu thì sự cạnh tranh giữa các Quốc gia, các Doanh nghiệp ngày càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu. Chính vì thế các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường đều phải tự tìm cho mình một hướng đi, đó là phải tự tìm được đầu ra cho sản phẩm của mình và mang lại lợi nhuận cao.
  Cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá, cơ chế thị trường ngày càng mở rộng thì doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường thì phải tìm biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất đồng thời cũng là mối quan tâm của toàn Xã hội. Và Công ty in Tài chính cũng trong khó khăn chung của ngành in, các doanh nghiệp cạnh tranh nhau về thị phần, khoa học công nghệ phát triển lớn mạnh, thì vấn đề tiết kiệm chi phí và hạ giá thành đối với mỗi doanh nghiệp là vấn đề nan giải. Do vậy việc hạch toán chi phí sản xuất giúp doanh nghiệp tính đủ giá thành sản phẩm, có thể tính chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Đó chính là điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường từ đó nâng cao lợi nhuận của mình trong sản xuất kinh doanh. Chính vì lẽ đó mà kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một đáp án hay cho sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.
  Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác kế toấn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Em đã mạnh dạn chọn đề tài.
  Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Công ty In tài chính“.
  2/ Mục tiêu của đề tài:
  - Góp phần làm sáng tỏ và hoàn thiện một cách có hệ thống những lý luận cơ bản về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất (CPSX) và tính giá thành sản phẩm (GTSP) ở Công ty in Tài chính. Trên cơ sở đó nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất (CPSX) và tính giá thành sản phẩm (GTSP) phù hợp với điều kiện thực tế ở Công ty trong điều kiên hiện nay.
  3/ Phạm vi nghiên cưú:
  Đề tài tập chung nghiên cứu kế toán tập hợp chi phí sản xuất (CPSX) và tính giá thành sản phẩm (GTSP) ở Công ty in Tài chính.
  4/ Phương pháp nghiên cứu:
  Dựa trên quan điểm duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác- Lênin, kết hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phân tích, tổng hợp, để nghiên cứu các vấn đề cụ thể về thực trạng ở Công ty in Tài chính.
  5/ Những đóng góp của luận văn:
  Hệ thống hoá và phân tích một cách khoa học những cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất (CPSX) và tính giá thành sản phẩm (GTSP) sản xuất nói chung và sản phẩm Công ty in Tài chính nói riêng.
  - Trên cơ sở thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất (CPSX) và tính giá thành sản phẩm (GTSP) ở Công ty in Tài chính để thấy rõ những tồn tại để có phương hướng hoàn thiện, nhằm quản lý tốt chi phí sản xuất (CPSX) và tính giá thành sản phẩm (GTSP) ở Công ty in Tài chính.
  - Đề xuất một số giải pháp có tính khả thi, để hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất (CPSX) và tính giá thành sản phẩm (GTSP) ở Công ty in Tài chính phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp.
  6/ Bố cục của luận văn:
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phảm ở Công ty in Tài chính.
  Chương 3: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty in Tài chính.
  Kết luận:
  Qua quá trình tìm hiểu lý luận và tiếp cận với thực tế để hoàn thiện đề tài này mặc dù Em đã nhận được sự giúp đỡ của Thầy giáo-PGS-TS Lê Gia Lục , các Cô, Chú trong phòng kế toán cùng sự nỗ lực của bản thân nhưng do trình độ có hạn nên bài viết của Em khó tránh được những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong được tiếp thu và chân thành cám ơn những ý kiến của các Thầy, Cô giáo để Em có điều kiện bổ xung, nâng cao kiến thức của mình hơn nữa.
  Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2001
  Sinh viên:
  Đầu Vũ Hoan.
  Mục lục

  Lời mở đầu 1
  Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm. 3
  I/ Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 3
  II/ Nội dung chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm : 4
  1/ Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất (CPSX): 4
  2/ Khái niệm, phân loaị giá thành sản phẩm (GTSP): 6
  III/ Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất (CPSX) và tính giá thành sản
  phẩm (GTSP) trong Doanh nghiệp sản xuất: 7
  1/ Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất (CPSX) và đối tượng tính
  giá thành sản phẩm (GTSP): 7
  2/ Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm : 10
  IV/ Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14
  1/ Tài khoản sử dụng. 14
  2/ Kết cấu tài khoản 14
  3/ Phương pháp hạch toán. 14
  Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tại công ty in tài chính. 15
  I.Đặc điểm tình hình chung của Công ty in Tài chính: 15
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 15
  2.Đặc điểm về tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty: 16
  3.Tổ chức công tác kế toán: 18
  II/ Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm ở Công ty in tài chính: 19
  1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (CPSX) ở Công ty: 20
  2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất (CPSX): 21
  3. Tổ chức công tác tính gía thành sản phẩm ở Công ty In tài chính 41
  Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty in Tài chính. 46
  I/ Yêu cầu chủ yếu hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm ở Công ty in Tài chính. 46
  II/ Những phương hướng và ý kiến hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và
  tính GTSP ở Công ty in Tài chính. 46
  1/ Ưu điểm 47
  2/ Những mặt cần tiếp tục hoàn thiện. 48
  3) Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập.hợp chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm ở Công ty in Tài chính. 49
  4/ Điều kiện thực hiện các ý kiến hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty in Tài chính. 58
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Công ty In tài chính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Công ty In tài chính sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status