Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản


  MỞ ĐẦU

  Trong nền kinh tế thị trường và nhất là trong xu thế hội nhập hiện nay sự cạnh tranh diễn ra gay gắt. Do đó để tồn tại đứng vững, để sản phẩm của mình có thể cạnh tranh được với sản phẩm khác trên thị trường thì tất yếu phải tiến hành sản xuất kinh doanh sao cho có đủ hiệu quả nhất.
  Để thực hiện được điều đó doanh nghiệp phải đề ra nhiều biện pháp quản lý đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là phải tổ chức tốt việc sản xuất, giảm chi phí để hạ già thành sản phẩm.
  Trong công tác quản lý doanh nghiệp chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu quan trọng luôn được các nhà doanh nghiệp quan tâm và chúng gắn liền, với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua, các số liệu các bô phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành cung cấp các nhà lãnh đạo quản lý doanh nghiệp biết được chi phí, giá thành thực tế của từng loại sản phẩm cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để phân tích, đánh giá tình hình, thực hiện định mức, dự toán chi phí tình hình sử dụng lao động, vật tư tiền vốn có hiệu quả, tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm từ đó mà đề ra các biện pháp hữu hiệu, quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh yêu cầu quản trị doanh nghiệp.
  Việc phân tích đánh giá đúng kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên việc tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm chính xác. Tính chính xác của giá thành sản phẩm lại chịu ảnh hưởng của kết quả tập hợp chi phí sản xuất. Do vậy, tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để đảm bảo xác định đúng nội dung, phạn vi chi phí cấu thành trong gía thành sản phẩm, lượng giá trị các yếu tố chi phí được chuyển dịch vào sản phẩm đã hoàn thành có ý nghĩa quan trọng góp phần quản lý tài sản vật tư, lao động tiền vốn có hiệu quả là yêu cầu cấp bách trong điều kiện nền kinh tế thị trường.
  Nhận thức đúng đắn và đầy đủ vai trò ý nghĩa của tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, trong thời gian thực tập tại xí nghiệp trang trí bề mặt Trung văn chuyên đề gồm 3 chương.
  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm tại Xí nghiệp Trang trí bề mặt Trung Văn
  Chương III: Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp trang trí bề mặt Trung văn




  MỤC LỤC

  Mở đầu 1
  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3
  1.1. Sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 3
  1.1.1. Chi phí sản xuất. 3
  1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
  1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 3
  1.1.2. Giá thành sản phẩm. 5
  1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm. 5
  1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 6
  1.1.3. Mối quan hệ gữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 7
  1.1.4. Ý nghĩa và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8
  1.1.4.1. Ý nghĩa: 8
  1.1.4.2. Nhiệm vụ. 9
  1.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán và chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ. 9
  1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 9
  1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 10
  1.2.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 11
  1.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 11
  1.2.2.1.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 11
  1.2.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm dịch vụ. 11
  1.3 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ. 13
  1.3.1. Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 13
  1.3.1.1. Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm. 14
  1.3.1.2 Hạch toán chi tiết giá thành sản phẩm 15
  1.3.2 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất. 20
  1.3.2.1 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 20
  1.3.2.2 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kì. 36
  1.3.3 Phương pháp kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 39
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn 43
  2.1 Tổng quan về xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn 43
  2.1.1.Sự ra đời 43
  2.1.2.Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 44
  2.1.2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý 44
  2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ 44
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất của xí nghiệp 45
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sở kế toán của xí nghiệp trang trí bề măt Trung Văn. 46
  2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức và đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán công tác. 46
  2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ 47
  2.1.4.3. Hình thức sổ kế toán. 48
  2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn. 49
  2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 49
  2.3 Phương pháp kế toán. 50
  2.3.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp. 50
  2.3.1.1. Đặc điểm chi phí NVL trực tiếp tại xí nghiệp. 50
  2.3.1.2. Tài khoản sử dụng 51
  2.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 58
  Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn 65
  3.1. Nhận xét chung 65
  3.1.1. Hình thức chứng từ và sổ kế toán 65
  3.1.2. Hệ thống tài khoản sử dụng ở xí nghiệp 66
  3.2. Một số nhược điểm còn tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Trang trí bề mặt Trung Văn. 66
  3.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Trang trí bề mặt Trung Văn 67
  Kết luận 69
  Tài liệu tham khảo 70


  Xem Thêm: Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status