Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm


  LỜI NÓI ĐẦU

  Sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng là dòng vận động muôn thủa của mọi phương thức sản xuất, của mọi xã hội, trong đó sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở để tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Khi nói đến sản xuất phải nói đến tiêu dùng, có cung phải có cầu và ngược lại. Tiêu dùng tạo ra mục đích và là động cơ thúc đẩy sản xuất phát triển. Trước đây “thị trường của người bán”. Người sản xuất bán những cái mình có nhưng sau chiến tranh thế giới lần thứ II, do tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và các nhân tố khác, nền kinh tế hàng hoá có những bước phát triển với tốc độ cao làm cho cung đã vượt cầu, hàng hoá không còn khan hiếm mã xuất hiện tình trạng bão hoà. Vấn đề tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá dịch vụ trở lên khó khăn. Trên thị trường vị trí người bán và người mua đã thay đổi “Thị trường người bán”sang “Thị trường người mua “đã đặt ra những câu hỏi lớn cho các doanh nghiệp về tiêu thụ sản phẩm. Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả tiêu thụ tốt sẽ đảm bảo cân đối giữa sản xuất, tồn kho và tiêu thụ, đồng thời cũng nắm bắt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, từ đó có biện pháp thích hợp nhất để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.
  Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động tiêu thụ (bán hàng) sản phẩm là khâu cuối cùng kết thúc quá trình sản xuất kinh doanh và cũng là khâu quyết định của doanh nghiệp. Thực hiện việc cung cấp sản phẩm hàng hoá thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Nhất là khi nền kinh tế đất nước đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, cơ chế quản lý kinh tế tài chính có sự đổi mới sâu sắc đã tác động rất lớn tới các doanh nghiệp sản xuất. Hoạt động sản xuất trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt chịu sự điều tiết của các quy luật kinh tế. Đứng trước hiện trạng như vậy, việc sản xuất ra thành phầm đã khó nhưng việc tiêu thụ nó còn khó khăn hơn nhiều. Có thể nói rằng: tiêu thụ hay không tiêu thụ sản phẩm quyết định đến sự tồn tại hay không tồn tại, sự phát triển hay phá sản của doanh nghiệp cho thấy tầm quan trọng của việc đầu tư vào tiêu thụ sản phẩm trong khi tại các doanh nghiệp tại việt nam vấn đề này chưa thực sự được chú trọng nhiều
  Ý thức được điều đó, các doanh nghiêp đã không ngừng đầu tư chiều sâu, đa dạng hoá sản phẩm, cải tiến mẫu mã mặt hàng, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm nhằm mục tiêu bán sản phẩm sao cho có lợi nhuận cao và chiếm thị phần. Bên cạnh đó, ở các doanh nghiệp này, công tác kế toán nói chung, kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm được chú trọng đổi mới nhằm phát huy tác dụng trong cơ chế thị trường. Tuy vậy không phải không còn tồn tại những vấn đề cần tháo gỡ.
  Xuất phát từ mặt lý luận và thực tiễn đặt ra cho công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sau khi đi sâu vào khảo sát nghiên cứu tình hình thực tế công tác này ở công ty chúng em chọn đề tài: "Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm "
  Nội dung của đề tài gồm 3 chương
  Chương I: Cơ sở lý luận chung về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh
  Chương II: Nội dung thực hện thu thập số liệu và phân tích số liệu ở từng cơ sở
  Chương III: Phân tích đối chiếu so sánh những kết quả thu được từ cơ sở thực tập của nhóm
  Do còn hạn chế về thời gian thực tập và kiến thức chuyên môn nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, chúng em mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và của các cô, các chú tại công ty để chuyên đề được hoàn thiện hơn nữa.
  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ DOANH THU TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 3
  I- Vai trò, nhiệm vụ kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm 3
  1.Vai trò kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành tiêu thụ thành phẩm 3
  2.Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 3
  2.1 Thành phẩm. 3
  2.2 Tiêu thụ thành phẩm . 4
  2. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 5
  3. Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 5
  3.1 Một số khái niệm chủ yếu 5
  3.2. Yêu cầu, tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 7
  3.2.1. Yêu cầu của kế toán thành phẩm. 7
  3.2.2. Đánh giá thành phẩm. 8
  3.2.2.1. Đánh giá theo giá thực tế 8
  3.2.2.2 Đánh giá thành phẩm theo giá hạch toán. 8
  II- Kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm 11
  1. Kế toán chi tiết thành phẩm 11
  1.1 Phương pháp ghi thẻ song song. 11
  1.2 Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển. 13
  1.3 Phương pháp ghi sổ số dư. 14
  2. Kế toán tổng hợp thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm 15
  2.1. Kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm sử dụng các chứng từ 15
  2.2 Kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm sử dụng các tài khoản 18
  2.3 Các phương thức tiêu thụ trong kế toán tổng hợp thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm 21
  3. Hạch toán tổng hợp thành phẩm 22
  3.1 Phương pháp KKTX 22
  3.2 Phương pháp KKĐK 23
  4. Kế toán doanh thu tiêu thụ. 24
  5. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 26
  5.1 Kế toán các nghiệp vụ về giảm doanh thu bán hàng 26
  5.2 Hạch toán chi phí ngoài sản xuất 27
  5.2.1 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 27
  5.3 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 29
  6. Kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm sử dụng các loại sổ 29
  CHƯƠNG II: NỘI DUNG THỰC NGHIỆM THU THẬP SỐ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH XỬ LÝ SỐ LIỆU TẠI TỪNG CƠ SỞ 32
  I. cơ sở thực tập của nhóm 32
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH thuỷ sản Phú An 32
  2. Mô hình tổ chức quản lý của công ty và chức năng nhiệm vụ 33
  2.1. Mô hình tổ chức quản lý 33
  2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 34
  2.3 Tổ chức bộ máy công tác kế toán của công ty 36
  2.4 Chức năng và nhiệm vụ 37
  3. Chính sách kế toán tại công ty 37
  3.1. Hình thức kế toán 37
  3.2 Chứng từ và sổ sách kế toán được sử dụng tại công ty 39
  3.3 Hình thức tổ chức công tác kế toán áp dụng tại công ty TNHH thủy sản Phú An 40
  3.4 Các tài khoản sử dụng trong hệ thống sổ này 40
  II. Thực trạng tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty vật TNHH thuỷ sản phú an 42
  1.Tình hình công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm. 42
  1.1. Phân loại thành phẩm. 42
  1.2 Đánh giá thành phẩm. 42
  1.2.1 Đánh giá thành phẩm nhập kho: 42
  1.2.2 Đánh giá thành phẩm xuất kho: 42
  2 Thủ tục nhập, xuất kho và chứng từ kế toán. 43
  2.1. Đối với chứng từ nhập kho thành phẩm: 43
  2.2 Đối với chứng xuất kho thành phẩm: 43
  3.Phương pháp tiêu thụ thành phẩm của công ty. 44
  3.1 Bán hàng theo phương thức tiêu thụ trực tiếp. 44
  3.2 Phương thức tiêu thụ theo hợp đồng 46
  4. Tình hình thực tế tại các phân xưởng 47
  4.1 Tình hình thực tế tại phân xưởng I 47
  4.1.1 Tính giá thành xuất kho thành phẩm ở phân xưởng I 48
  4.1.2 trình tự luân chuyển 49
  3. Kế toán chi tiết thành phẩm. 57
  3.1 Hạch toán chi tiết thành phẩm 57
  3.2 Trình tự hạch toán chi tiết thành phẩm. 58
  5. Kế toán tổng hợp thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại phân xưởng I 60
  5.1 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và kết quả tiêu thụ thành phẩm tại phân xưởng I công ty TNHH thuỷ sản Phú An 60
  5.1.2 Kế toán thành phẩm xuất tiêu thụ theo giá vốn. 60
  5.2 Kế toán doanh thu bán hàng 61
  5.3 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 64
  5.3.1 Kế toán chi phí bán hàng 64
  5.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 67
  6. Tình hình thực tế ở tại Phân xưởng II của công ty TNHH thuỷ sản Phú An trong tháng 4 /2006 68
  6.1 thủ tục lập các chứng từ kế toán 70
  6.2 trình tự luân chuyển các chứng từ 70
  7. Kế toán chi tiét thành phẩm 77
  8. Kế toán tổng hợp thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm. 78
  8.1 Kế toán tổng hợp thành phẩm 78
  8.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm 79
  8.3 Kế toán doanh thu bán hàng 81
  8.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 84
  CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH SO SÁNH ĐỐI CHIẾU NHỮNG KẾT QUẢN THU ĐƯỢC TỪ CÁC CƠ SỞ THỰC TẬP 86
  I. phân tích đối chiếu so sánh các kết quản của từng đơn vị 86
  1.Những nhận xét chung về công tác kế toán thành phẩm ở đơn vị 86
  2 So sánh sự giống và khác nhau giữa hai phân xưởng 87
  2.1 Giống nhau 87
  2 .2 Khác nhau 87
  3. Giải pháp chung của từng đơn vị 88
  II- Đánh giá công tác kế toán thành phẩm tại đơn vi 88
  1.Đánh giá chung 88
  III. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm TNHH thủy sản phú an 92
  KẾT LUẬN 97


  Xem Thêm: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status