Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại tại Công ty TNHH Xuân Lộc

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại tại Công ty TNHH Xuân Lộc


  LỜI NÓI ĐẦU


  Nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế hàng hoá vận động theo cơ chế thị trường. Do đó quan hệ hàng hoá tiền ngày càng được mở rộng và phát triển. Các doanh nghiệp dù ở thành phần kinh tế nào hoạt động dưới hình thức nào cũng phải thực hiện tốt công tác bán hàng và xác định kết quả.

  Thực hiện tốt công tác bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp hiện nay. Bởi vì nếu thực hiện tốt công tác bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh thì các doanh nghiệp mới hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  Vấn đề bán hàng hoá không chỉ là sự quan tâm của các doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của người tiêu dùng, của xã hội nói chung. Chính vì nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Xuân Lộc em đã quyết định chọn Đề tài: "Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại tại Công ty TNHH Xuân Lộc" . Chuyên đề gồm ba phần chủ yếu sau:

  Phần 1: Những lý luận cơ bản về kế toán bán hàng hoá và xác định kết quả trong các doanh nghiệp thương mại.

  Phần 2: Thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Xuân Lộc.

  Phần 3: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng hoá và xác định kết quả tại Công ty TNHH Xuân Lộc.


  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1

  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 2

  I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG: 2

  1. Vai trò, ý nghĩa của bán hàng hoá và xác định kết quả bán hàng 2

  1.1. Khái niệm về hàng hoá và bán hàng hoá: 2

  1.2. Các phương thức bán hàng: 4

  1.3. Ý nghĩa của bán hàng hoá và xác định kết quả: 6

  2. Yêu cầu quản lý bán hàng hoá và xác định kết quả bán hàng: 6

  3. Nhiệm vụ kế toán bán hàng hàng hoá và xác định kết quả bán hàng: 7

  4. Đánh giá hàng hoá: 7

  II. KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI: 10

  1. Yêu cầu đối với kế toán bán hàng hoá: 10

  2. Kế toán tổng hợp bán hàng hoá: 10

  2. 1. Kế toán bán hàng - Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên: 10

  2.2. Kế toán bán hàng - Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 17

  2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 20

  3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài chính: 22

  3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 22

  3.2. Kế toán Chi phí tài chính: 23

  4. Kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh: 24

  4.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 24

  4.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 27

  4.3. Hệ thống sổ tổng hợp về kế toán bán hàng hoá và xác định kết quả bán hàng: 29

  PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY TNHH XUÂN LỘC 30

  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 30

  II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH Ở CÔNG TY: 31

  1. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh: 31

  2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh 32

  III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 33

  1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 33

  2. Đặc điểm hệ thống chứng từ mà Công ty sử dụng : 34

  3. Trình tự ghi sổ: 35

  4. Đặc điểm hệ thống sổ kế toán: 35

  4.1. Hệ thống sổ kế toán của Công ty gồm: 35

  4.2. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: 35

  5. Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán: 37

  IV. THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY : 37

  1. Kế toán bán hàng hoá ở Công ty: 37

  1.1. Đặc điểm chung về hàng hoá: 37

  1.2. Quản lý bán hàng hoá ở Công ty : 38

  1.3. Các phương thức bán hàng Công ty đang áp dụng: 39

  2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng hoá tại Công ty: 39

  2.1. Tài khoản kế toán sử dụng: 39

  2.2. Kế toán chi tiết nghiệp vụ bán hàng hoá tại Công ty: 40

  3. Phương pháp tính giá vốn 48

  4. Nội dung kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu: 48

  4 .1. Kế toán doanh thu: 48

  4.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 49

  5. Kế toán phải thu của khách hàng: 49

  6. Kế toán thuế GTGT phải nộp: 49

  7. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 50

  7.1. Kế toán chi phí bán hàng: 50

  7.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 51

  8. Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh: 52

  PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUÂN LỘC 61

  I. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUÂN LỘC 61

  1.Nhận xét chung. 61

  2.Đánh giá khái quát về công tác kế toán bán hàng hóa và xác đinh kết quả bán hàng tại Công ty Xuân Lộc. 62

  2.1.Ưu điểm. 62

  2.2.Hạn chế. 64

  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KÊT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUÂN LỘC 64

  1.Sự cần thiết phải hoàn thiện. 64

  2.Những phương hướng hoàn thiện 65

  3.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 66

  3.1.Về việc kế toán hàng hóa . 66

  3.2.Về TK sử dụng. 66

  KẾT LUẬN 68

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69


  Xem Thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại tại Công ty TNHH Xuân Lộc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại tại Công ty TNHH Xuân Lộc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status