Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần K

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần K


  MỞ ĐẦU

  Hoạt động kinh doanh thương mại vốn là một hoạt động kinh tế đặc thù, nó đóng vai trò lưu thông hàng hoá, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Phạm vi hoạt động của kinh doanh thương mại rất rộng, nó bao gồm cả buôn bán nội địa và buôn bán quốc tế. Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, các nước đã từng bước xoá bỏ rào cản kinh tế từ đó kích thích hoạt động thương mại quốc tế và tạo động lực phát triển hoạt động kinh tế của mỗi nước. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, không phải doanh nghiệp thương mại nào cũng đứng vững. Có những doanh nghiệp rất thành công, nhưng cũng không ít doanh nghiệp thương mại sau một thời gian hoạt động thua lỗ nhiều dẫn đến phá sản.
  Một vấn đề quan trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp chính là khâu bán hàng, giải quyết tốt khâu này, doanh nghiệp mới thu hồi được vốn phục vụ quá trình tái sản xuất kinh doanh, xác định được kết quả kinh doanh và thu được lợi nhuận. Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng áp dụng rất nhiều biện pháp khác nhau để bán được nhiều hàng hoá, đồng thời quản lý tốt chỉ tiêu này. Một trong những biện pháp quan trọng nhất và hữu hiệu nhất phải kể đến đó là thực hiện tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Quản lý tốt quá trình bán hàng, thu hồi vốn nhanh, bù đắp được chi phí bỏ ra và thu được lợi nhuận, tạo đà cho sự tăng trưởng và phát triển, ngược lại, doanh nghiệp nào chưa làm tốt khâu này sẽ khó quản lý quá trình bán hàng, không thúc đẩy được hàng hoá bán ra, vòng quay vốn bị chậm trễ, chi phí bỏ ra thu lại với hiệu quả thấp và có thể không có lãi thậm chí thua lỗ.
  Qua thời gian thực tập ở Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội, được tìm hiểu thực tế công tác kế toán ở Công ty và nhận thức được tầm quan trọng của hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh em đã chọn đề tài: “TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI ”.
  Được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn cùng các cô, chú, các anh, chị trong phòng kế toán Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. Em xin được chân thành cám ơn.
  Luận văn gồm 3 phần chính như sau:
  Chương I: Những lý luận cơ bản về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
  Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội.
  Chương III: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội.


  MỤC LỤC

  Mở đầu

  Chương I :những lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

  1.1. Đặc điểm và nhiệm vụ của công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 1
  1.1.1. Đặc điểm của công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 1
  1.1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại trong điều kiện hiện nay
  1.1.1.2. Khái niệm về bán hàng và kết quả bán hàng 2
  1.1.1.3. Vai trò của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3
  1.1.2. Nhiệm vụ của công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 3 1.2. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại 4
  1.2.1. Các phương thức bán hàng 4
  1.2.1.1. Phương thức bán buôn hàng hoá 4 1.2.1.2. Phương thức bán lẻ hàng hoá 5
  1.2.2. Các phương thức thanh toán 7
  1.2.2.1. Phương thức thanh toán trực tiếp 7
  1.2.2.2. Phương thức thanh toán chậm trả 7 1.2.3. Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán 7
  1.2.3.1. Tính theo giá thực tế 8
  1.2.3.2. Tính theo giá hạch toán 10
  1.2.4. Doanh thu bán hàng 11
  1.2.5. Các khoản giảm trừ doanh thu 11
  1.2.6. Chi phí bán hàng 11
  1.2.7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 12
  1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại 13
  1.3.1. Chứng từ sử dụng 13
  1.3.2. Tài khoản sử dụng 13
  1.4. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả bán hàng 17
  1.4.1. Hình thức Nhật ký - Sổ Cái 17
  1.4.2. Hình thức Chứng từ ghi sổ 18
  1.4.3. Hình thức Nhật ký chung 18
  1.4.4. Hình thức Nhật ký - Chứng từ 18

  Chương II:Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội.

  2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần kim khí hà nội 19
  2.1.1. Đặc điểm và sự phát triển của công ty 19
  2.1.1.1 Đặc điểm 19
  2.1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 20
  2.1.2. Đặc điểm kinh doanh của công ty 22
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 22

  2.2 Tổ chức bộ máy kế toán, công tác kế toán và sổ kế toán tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội 22
  2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 22
  2.2.2. Phòng tài chính kế toán của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội 22
  2.2.3. Tổ chức sổ kế toán tại công ty 23
  2.3 Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội 24
  2.3.1. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng của Công ty CP Kim khí Hà Nội 24
  2.3.2. Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng của Công ty CP Kim khí Hà Nội 26
  2.3.2.1. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng trực tiếp 26
  2.3.2.2. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng theo phương thức gửi hàng 28
  2.3.2.3. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng nội bộ 28
  2.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 29
  2.3.3.1. Giảm giá hàng bán 29
  2.3.3.2. Doanh thu hàng bán bị trả lại 29
  2.3.4. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 30
  2.3.4.1. Kế toán chi phí bán hàng 30
  2.3.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 30
  2.3.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng 30

  Chương III: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội .

  3.1 - Nhận xét, đánh giá về tổ chức quá trình bán hàng và kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội 32
  3.1.1. Ưu điểm 32
  3.1.2. Một số hạn chế 33
  3.2 - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội 34
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 34
  3.2.2. Phương hướng hoàn thiện 34
  3.2.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội 35
  3.2.3.1. Về hạch toán chiết khấu thanh toán , chiết khấu thương mại 35
  3.2.3.2. Về hạch toán doanh thu bán hàng 35
  3.2.4. Mở rộng phương thức bán hàng 36
  3.2.5. Mở rộng thị trường tiêu thụ 36
  3.2.6. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh 37

  KẾT LUẬN

  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần K
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần K sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status