Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh T

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh T


  LỜI NÓI ĐẦU

  Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời và phát triển của sản xuất xã hội. Nền sản xuất xã hội càng phát triển kế toán càng trở nên quan trọng. Để quản lý và điều hành nên sản xuất xã hội có rất nhiều công cụ khác nhau, kế toán là một công cụ quan trọng để quản lý các hoạt động của sản xuất kinh doanh, quản lý tài sản, quản lý lao động, vật tư, tiền vốn; là công cụ thu nhận, cung cấp và xử lý các thông tin kinh tế.
  Có thể nói chất lượng của tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp là khâu trọng tâm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thông tin được thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp cho nhà quản trị để quyết định các phương án kinh doanh tối ưu mang lại hiệu quả kinh doanh nhanh cao nhất cho doanh nghiệp. Do vậy tổ chức hợp lý và khoa học công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất có ý nghĩa đặc biệt.
  Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Minh Trung, nhận thấy tầm quan trọng của công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, em đã mạnh dạn đề cập đến đề tài “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh Trung” làm đề tài nghiên cứu cho bản luận văn tốt nghiệp cuối khoá của mình.
  Nội dung đề tài gồm 3 chương:
  Chương I: Lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Chưong II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh Trung.
  Chương III: Kết luận và một số đề nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Minh Trung.  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ S ẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 3
  1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm. 3
  1.1.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 5
  1.1.3. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 6
  1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 7
  1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 8
  1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất. 8
  1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 12
  1.3. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 13
  1.3.1.Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất. 13
  1.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất , phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. 14
  1.3.3.Tài khoản kế toán sử dụng. 15
  1.3.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán về chi phí sản xuất. 22
  1.4. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm. 24
  1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm. 24
  1.4.2 Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 24
  1.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 26
  1.5. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 31
  CHUƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRUNG 34
  2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Minh Trung 34
  2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty 34
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 37
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 38
  2.2. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kÕ to¸n chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh Trung 41
  2.2.1. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty. 41
  2.2.1.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty. 42
  2.2.1.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 43
  2.2.1.4. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 43
  2.2.2. Công tác tính gi¸ thành sản phẩm tại Công ty. 59
  CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRUNG 61
  3.1. Những nhận xét chung, đánh giá khái quát về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh Trung 61
  3.1.1. Những ưu điểm: 61
  3.1.2. Nhũng hạn chế cần khắc phục: 63
  3.2. Những biện pháp và phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thiết bị phụ tùng hoà Phát. 64
  3.2.1. Ý kiến thứ nhất: Về công tác tổ chức tập hợp chứng từ ban đầu 64
  3.2.2. Ý kiến thứ hai: Về hệ thống sổ sách kế toán: 64
  3.2.3. Ý kiến thứ 3: Về việc hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 64
  KẾT LUẬN 67
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 68


  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh T
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh T sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status