Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty TNHH Kim Khí Hà Nội

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty TNHH Kim Khí Hà Nội


  LỜI MỞ ĐẦU

  Sau 20 năm thực hiện nền kinh tế thị trường với biết bao nhiêu những thăng trầm của lịch sử. Kinh tế đất nước đã có nhiều chuyển biến và đạt được những thành tựu đáng kể. Từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển đổi thành nền kinh tế có quan hệ sản xuất được điều chỉnh với tính chất, trình độ và yêu cầu của nền sản xuất.
  Cơ chế kinh tế mở cửa đã tạo cho các doanh nghiệp mạnh dạn và chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Song bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng gặp không ít những khó khăn và thử thách.
  Để xác định được chỗ đứng của mình trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp không những cần phải cải tiến mẫu mã, chất lượng mà còn phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn ra cho tới khi thu được vốn về.
  Một trong những công cụ quản lý không thể thiếu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh là hạch toán kế toán. Vì nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế trong doanh nghiệp. Đối với các hoạt động sản xuất, đặc biệt là với các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành xây dựng cơ bản, nguyên vật liệu đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy, việc ghi chép, phản ánh thu, mua, nhập, xuất, dự trữ nguyên vật liệu đóng một vai trò rất lớn trong việc cung cấp thông tin sử dụng và đề ra các biện pháp quản lý NVL một cách đúng đắn nên công việc tổ chức công tác kế toán NVL là vấn đề cần thiết mà các doanh nghiệp thường quan tâm.
  NVL không thể thiếu được trong quá trình sản xuất. Chính vì những lý do đó tại công ty TNHH Kim Khí Hà Nội NVL cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty làm cho Công ty ngày càng có chỗ đứng vững hơn trên thị trường.

  Để đạt được điều đó là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của toàn doanh nghiệp trong công ty xây dựng. Bí quyết của công ty là đã năng động khai thác tốt những gì mà mình sẵn có, mặt khác cũng xây dựng được mô hình quản lý phù hợp, tiết kiệm được chi phí, sử dụng tốt NVL thu được lợi nhuận trong kinh doanh.
  Qua quá trình học tập lý luận tại trường và tìm hiểu thực tiễn trong thời gian thực tập ở Công ty. Em nhận thấy tầm quan trọng của NVL và những vấn đề còn hạn chế trong công tác kế toán NVL ở Công ty em đã đi sâu nghiên cứu chuyên đề:
  "Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty TNHH Kim Khí Hà Nội ”.
  Nội dung của chuyên đề: Ngoài phần mở đầu chuyên đề được chia làm 3 phần chính:
  Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận cơ bản về hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
  Phần thứ hai: Thực trạng tổ chức trong công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty TNHH Kim Khí Hà Nội.
  Phần thứ ba: Một số kiến nghị và đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty TNHH Kim Khí Hà Nội.
  Trong quá trình nghiên cứu chuyên đề em đã được sự giúp đỡ thường xuyên tận tình của thầy giáo Phí Văn Trọng và các thầy, cô giáo trong khoa Kế toán cùng toàn thể các cô, các bác trong công ty.
  Tuy nhiên, do tình hình và thời gian có hạn nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót, em mong sự giúp đỡ của các thầy cô và cán bộ của Công ty để chuyên đề thêm phong phú về lý luận và thiết thực với thực tiễn hơn.
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NVL TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

  1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 3
  1.1.1. Khái niệm về nguyên vật liệu 3
  1.1.2. Đặc điểm NVL xây trong doanh nghiệp sản xuất 3
  1.1.3. Vị trí và vai trò của NVL trong quá trình sản xuất 4
  1.1.4. Vai trò của kế toán đối với việc quản lý và sử dụng NVL trong doanh nghiệp sản xuất 4
  1.1.5. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán NVL 5
  1.1.6. Nhiệm vụ của kế toán vật liệu 6
  1.2. Phân loại và đánh giá NVL 6
  1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu 6
  1.2.2. Đánh giá NVL 8
  1.2.2.1. Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu 8
  1.2.2.2. Đánh giá NVL theo thực tế 9
  1.2.2.1.1. Xác định trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu nhập kho 9
  1.2.2.1.2. Xác định giá trị vốn thực tế nguyên vật liệu xuất kho 10
  1.3. Kế toán chi tiết NVL 11
  1.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng 11
  1.3.2. Các phương pháp kế toán chi tiết NVL 12
  1.3.2.1. Phương pháp ghi thẻ song song 12
  1.3.2.2. Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển 13
  1.3.2.3. Phương pháp ghi sổ số dư 15
  1.4. Kế toán tổng hợp NVL 16
  1.4.1. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên 16
  1.4.1.1. Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên 16
  1.4.1.2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX 17
  1.4.2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK 19
  1.4.2.1. Đặc điểm phương pháp KKĐK 19
  1.4.2.2. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ chủ yếu 20
  1.5. Sổ kế toán áp dụng 21
  PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HÀ NỘI 23
  2.1.Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 23
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Kim Khí Hà Nội 23
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 24
  2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 24
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 24
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 24
  2.1.3.1. Bộ máy kế toán 26
  2.1.3.2. Chế độ kế toán áp dụng trong công ty 27
  2.1.4. Đặc điểm sản phẩm và quy trình sản xuất của công ty 28
  2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn: 29
  2.1.5.1. Thuận lợi 29
  2.1.5.2. Khó khăn 29
  2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán NVL tại công ty 29
  2.2.1. Đặc điểm NVL tại công ty 29
  2.2.2. Phân loại NVL ở công ty 29
  2.2.3. Đánh giá NVL ở công ty 30
  2.2.3.1. Tính giá thực tế nhập kho NVL 30
  2.2.3.2. Tính giá thực tế xuất kho của NVL: 31
  2.2.4. Thủ tục nhập, xuất vật liệu 32
  2.2.4.1. Thủ tục nhập kho vật liệu 32
  2.2.4.2. Thủ tục xuất kho 36
  2.2.5. Kế toán chi tiết vật liệu tại công ty 37
  2.2.6. Kế toán tổng hợp NVL ở công ty 39
  2.2.6.1. Kế toán tổng hợp nhật vật liệu 40
  2.2.6.1.1. Nhập kho NVL từ nguồn mua ngoài 41
  2.2.6.1.2. Trường hợp nhập kho do gia công chế biến 42
  2.2.6.1.3. Nhập kho NVL thu hồi 42
  2.2.6.2. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu 43
  PHẦN THỨ BA: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HÀ NỘI 47
  3.1. Đánh giá công tác vật liệu tại công ty TNHH Kim Khí Hà Nội 47
  3.2. Về phương pháp ghi chép chi phí NVL. 48
  3.3. Về việc phân loại VL 50
  3.4. Về quá trình quản lý nguyên vật liệu tại công ty 51
  KẾT LUẬN 53  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty TNHH Kim Khí Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty TNHH Kim Khí Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status